Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ber.ja.lan] | برجالن

Definisi : 1 bergerak dgn melangkahkan kaki: Tiap-tiap pagi, dia ~ ke sekolah. 2 bergerak dr satu tempat ke satu tempat: Kereta itu ~ perlahan-lahan. 3 berlangsung; berlaku: Mesyuarat itu ~ spt yg dijadualkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
jalan (kata nama)
1. Bersinonim dengan jalan raya: lebuh, lebuh raya, laluan, lorong, jejambat, jejantas, persiaran, denai, rintisan, latisan, landasan, rua, ban,

2. Bersinonim dengan usaha: ikhtiar, kesempatan, peluang,

Kata Terbitan : berjalan, berjalan-jalan, menjalani, menjalankan, perjalanan,

Puisi
 

Berjalan kaki menuju ke paya,
     Singgah sekejap menggali cacing;
Wahai tuan saya bertanya,
     Di mana jari menyarung cincin.


Lihat selanjutnya...(66)
Peribahasa

Berjalan peliharakan kaki,
     berkata peliharakan lidah.

Bermaksud :

Hendaklah selalu beingat-ingat dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

 

Lihat selanjutnya...(37)

446

In for a penny, in for a pound

Sesuatu pekerjaan atau tindakan yang sudah dimulakan hendaklah diteruskan sehingga sempurna maksudnya atau tercapai hasilnya.

Berjalan sampai ke batas, belayar sampai ke pulau

I begin to doubt the wisdom of my chosen course of action, but in for a penny, in for a pound. I am willing to sacrifice my money and face the risk because it is more dangerous to turn back than to go on.

Aku mula ragu-ragu akan kewajaran tindakan aku ini, tetapi berjalan sampai ke batas, belayar sampai ke pulau. Aku sanggup mengorbankan wang ringgit dan menghadapi risiko kerana lebih berbahaya jika aku berpatah balik daripada meneruskan sahaja tindakan aku itu.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(2)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
1 mendayung perahu de­ ngan cepat: เขาจ ้ ำเรือด ้ วยความกลัว Dia mendayung perahu dengan cepat. 2 cepat-cepat: เด็กคนนั้ นเดินจ ้ ำเอา ๆ เพราะ สายมากแล ้ ว Budak itu berjalan cepat- cepat kerana terlewat. จ ้ ำ 2 [cam] น lebam, bedan: ทั่ วร ่ างกายของ เขาล ้ วนเป ็นจ ้ ำ Seluruh badannya menjadi lebam. จำกัด [camkat] ก 1 kadang wanita mengutamakan perkara yang tetek-bengek. จุด [cut] น 1 titik: นักเรียนเติมจุดไว ้ หลัง ประโยค Murid membubuh titik pada akhir ayat. 2 takat: เราเดินมาถึงจุดนี้ เท ่ านั้ น Kami berjalan sampai ke takat ini sa­ haja. 3 tempat: กระสุนปืนใหญ ่ ตกที่ จุดหนึ่ ง ในอำเภอแม ่ สอด Peluru meriam jatuh di suatu tempat dalam Daerah Maesot. 4 soalan: คำตอบของนายกรัฐมนตรีไม ่ ถูกจุด
Kamus Thai 2.indb
มหัว [-hua] ก 1 menundukkan kepa- la: น ั กเรียนก ้ มห ั วเล็กน ้ อยเมื่ อเดินผ ่ านหน ้ า ประธาน Murid-murid menundukkan ke­pa­la sedikit ketika berjalan di ha- dapan perasmi majlis. 2 mengaku kalah: เขาไม ่ เคยก ้ มห ั วให ้ แก ่ ใคร Dia tidak pernah mengaku kalah kepada se­ siapa pun. กมลสันดาน [-sanda 2008 11:02:58 AM ก 8 กระฉอก [krac:k] ก melembak: เวลาเด ินต ้ องระว ั งหน ่ อยเพื่ อไม ่ ให ้ น้ำที่ ถือมา กระฉอก Berhati-hati apabila berjalan supaya air dalam gelas yang kamu bawa itu tidak melembak. กระฉ ่ อน [krac:n] ว tersebar luas: ข ่ าวการจ ั บกำน ั นคนน ั ้นกระฉ ่ อนไปท ั
Kamus Thai 2.indb
n] น tatacara ระเบียบวาระ [-wa:ra] น agenda ระมัดระวัง [ramatrawa] ก berhati- hati, berwaspada: คุณครูเตือนให ้ หมู ่ ลูกเสือ ระมัดระวังในขณะเดินป่า Guru mengingat- kan kumpulan pengakap itu supaya berhati-hati semasa berjalan di dalam hutan. ระยะ [raya] น jarak: ฉันเป็นนักวิ่ ง ระยะไกล Saya ialah seorang pelari ja- rak jauh. ระยะทาง [-ta:] น jarak: ระยะทาง ระหว ่ างสองเมืองนั้ นห ่ างกัน 42 makan ราบ [ra:p] ว rata: เนินนั ้ นถูกไถจนราบ Bonggol itu disodok hingga rata. ราบรื ่ น [-r:n] ว licin, lancar: ธุรกิจของ ชาตรีดำเนินไปอย ่ างราบรื่ น Perniagaan Chat­ree berjalan dengan licin. ราย [ra:y] น kes: วันนี้ มีอุบัติเหตุสองราย Hari ini berlaku dua kes kemalangan. รายการ [-ka:n] น senarai รายการวิทยุ [-wittayu] น ranca­ ngan radio รายการอาหาร [-a:ha:n
Kamus Thai 2.indb
nipis dan rangup. บ ่ าง [ba:] น tupai terbang บ ้ าง [ba:] ส 1 ada yang: บ ้ างก็เดินบ ้ างก็ ขี่ จักรยานยนต ์ Ada yang berjalan, ada yang bermotosikal. ว 2 sama: ฉันนั ่ งบน ม ้ านั ่ งนี้ บ ้ างได ้ ไหม? Bolehkah saya du­duk sama atas kerusi ini? 3 juga: เมื่ าจ ้ างเพียงร ้ อยบาท Dia mence- bik apabila mengetahui upahnya se­ ratus baht sahaja. แบะอก [-ok] ก menunjuk dada: นักเลง คนนั้ นเดินแบะอกเสื้ อต ่ อหน ้ าชุมชน Samseng itu berjalan menunjuk dada di hada- pan orang ramai. โบ [bo:] น reben โบ ๋ [bo:] ว 1 bergeronggang, bergero- hong: ไม ้ ซุงบนรถบรรทุกนั้ นมีรูโบ ๋ Kayu balak di atas lori itu

Kembali ke atas