Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
kurang
1. Bersinonim dengan belum cukup
( tidak sampai)
(kata tugas:)
Berantonim dengan lebih cukup

2. Bersinonim dengan potong
( tolak, diskaun, )
(kata kerja:)

3. Bersinonim dengan tidak berapa
( tidak begitu, tidak cukup, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan cacat
( cela)
(adjektif:)
Berantonim dengan sempurna

Kata Terbitan : kurang-kurang, sekurang-kurangnya, berkurang, berkurangan, mengurang, mengurangi, mengurangkan, memperkurang, kekurangan, pengurangan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
AM ร 312 รอย [r:y] น kesan: ผงซักฟอกนี้ สามารถ ขจัดรอยเปื้ อนหมึกบนเสื้ อของฉันได ้ Serbuk pencuci ini dapat menghilangkan ke- san dakwat pada baju saya. ร ่ อยหรอ [ryr:] ก berkurangan: เสบียงอาหารของเราร ่ อยหรอลงทุกวัน Bekalan makanan kita semakin berkurangan. ร ้ อย 1 [r:y] ก 1 mencucuk: สตรีคนนั้ น ร ้ อยดอกมะลิเพื่ อทำเป็นพวงมาลัย Wanita itu mencucuk bunga melur untuk dijadi- kan karangan bunga. 2 mengarang: คุณมาลีกำลังร ้ อยมาลัย
Kamus Thai 2.indb
ว ่ าเต ่ าทะเลจะอยู ่ ในทะเล แต ่ มันจะวางไข ่ ไว ้ บนบก Sungguhpun pe- nyu hidup di laut, namun ia bertelur di darat. บกพร ่ อง [-pr] ก berkurangan: ประสาท หูของคุณยายผมบกพร ่ องเนื่ องจากอายุมาก Deria pendengaran nenek saya sema­ kin berkurangan kerana usianya sa­ ngat lanjut. บงการ [boka:n] ก mengarah, me- merintah: อย ่ าได ้ มาบงการฉันเพราะฉันไม ่ ใช ่ ลูกน ้ องแก Jangan cuba mengarah saya, saya bukan anak
Kamus Thai 2.indb
ค 65 คลาย [kla:y] ก 1 melonggarkan, membuka: เขาคลายเข็มข ั ดของเขา Dia me- longgarkan tali pinggangnya. 2 me­ ngurangkan: ยานี้ คลายความปวดของคนไข ้ Ubat ini dapat mengurangkan derita pesakit. 3 berkurangan ความตึงเครียด ระหว ่ างฝ่ายตะว ั นออกก ั บฝ่ายตะว ั นตกได ้ คลาย ลงแล ้ ว Ketegangan antara pihak Barat dan pihak Timur sudah berkurangan. 4 reda: พายุได ้ คลายลงแล ้ ว Ribut sudah reda. คลายปม [-pom] ก membuka simpulan คล ้ าย [kla:y] ว 1 mirip: พี่ สาวน ้ องสาวคู ่ นี้ หน

Kembali ke atas