Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ber.la.ku] | برلاکو

Definisi : 1. sedang berjalan (berlangsung), terjadi: satu kebakaran besar telah ~ pagi ini; segala apa yg ~ di sekelilingnya ketika itu tidaklah menarik hatinya; 2. membuat sesuatu tindakan, mengerjakan sesuatu (tugas dll), berbuat: sedikit pun tidak terbayang pd mukanya sesuatu yg dapat menunjukkan bahawa dia mudah ~ serong; 3. = ~ sebagai menjadi (sbg): lingkaran dawai yg membawa arus elektrik itu ~ sbg sebatang magnet; 4. boleh diterima, diakui, sah: jikalau besar dosanya, dibunuh, itu pun jikalau ~ pd hukum syarak; 5. dijalankan, dikenakan, di­kuatkuasakan: larangan itu ~ mulai hari Khamis ini; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ber.la.ku] | برلاکو

Definisi : 1 sedang berlangsung atau berjalan; terjadi: Suatu pergaduhan telah ~ semalam. 2 berbuat atau mengerjakan sesuatu: Sabur telah dituduh ~ curang terhadap raja permaisuri. 3 menjalankan tugas; menjadi: Bapanya ~ sbg pengadil dlm perlawanan itu. 4 dpt digunakan (ttg surat, peraturan dsb); sah; berkuat kuasa: Peraturan spt itu sudah tidak ~ lagi sekarang. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
laku (adjektif)
1. Dalam konteks wang
bersinonim dengan sah, boleh digunakan,

2. Bersinonim dengan laris: terjual, dikehendaki, larap,

Kata Terbitan : selaku, berlaku, melakukan, memperlakukan, kelakuan, berkelakuan, pelaku,

Peribahasa

Bertitah lalu,
     sembah berlaku.

Bermaksud :

Jika kehendak orang kita turut, tak dapat tidak kehendak kita pun akan diturut juga.

 

Lihat selanjutnya...(18)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
้ ระแวงเจ ้ าหน ้ าที่ ของรัฐ Penduduk di wilayah sempadan selatan Thai mencurigai kakitangan kerajaan. ระส ่ ำระสาย [rasamrasa:y] ก kacau- bilau: เมื่ อเกิดสงครามบ ้ านเมืองก็ระส่ำระสาย Apabila peperangan berlaku, negara menjadi kacau-bilau. ระหกระเหิน [rahokrah:n] ก mem- bawa diri: เมื่ อถูกขับออกจากวังพระธิดาก็ ระหกระเหินไปยังต ่ างเมือง Setelah di- halau keluar dari istana, Tuan Puteri pun membawa diri ke sebuah negara hingga rata. ราบรื ่ น [-r:n] ว licin, lancar: ธุรกิจของ ชาตรีดำเนินไปอย ่ างราบรื่ น Perniagaan Chat­ree berjalan dengan licin. ราย [ra:y] น kes: วันนี้ มีอุบัติเหตุสองราย Hari ini berlaku dua kes kemalangan. รายการ [-ka:n] น senarai รายการวิทยุ [-wittayu] น ranca­ ngan radio รายการอาหาร [-a:ha:n] น menu รายงาน [-a:n] น laporan รายจ ่ าย [-ca:y
Kamus Thai 2.indb
perisik. จาระไน [ca:ranai] ก menerangkan se- cara terperinci: คนขับรถสิบล ้ อกำลังจาระไน เหตุการณ ์ อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้ นบนท ้ องถนน Pe­ mandu lori sedang menerangkan se­ cara terperinci peristiwa kemalangan yang berlaku di jalan raya. จาระบี [ca:rabi:] น gris จารีต [ca:ri  :t] น adat istiadat จารีตประเพณี [-prape:ni:] น adat resam จารึก [ca:rk] ก 1 mengukir atas batu ้ คุณพ ่ อคุณแม ่ ทราบ Dia membe­ ritahu ibu bapanya tentang keputusan peperiksaannya. 2 melaporkan: กำนันแจ ้ ง เหตุการณ ์ ที่ เกิดขึ้ นแก ่ นายอำเภอ Penghulu melaporkan kejadian yang berlaku itu kepada pegawai daerah. แจ ้ งความ [-kwa:m] ก (ตำรวจ) melapor- kan: เขาแจ ้ งความต ่ อตำรวจกรณีถูกปล ้ น Dia melaporkan kes rompakan itu kepada polis. แจ ้ ง
Kamus Thai 2.indb
นมสด [-sot] น susu segar นมนาน [nomna:n] ว lama dahulu: ทุกคน ลืมเหตุการณ ์ นั ้ นหมดแล ้ วเพราะเกิดขึ ้ นนมนานแล ้ ว Semua orang telah melupakan kejadian itu kerana berlaku lama dahulu. นมัสการ [namatsaka:n] น penyem- bahan นโยบาย [nayo:ba:y] น dasar, polisi นรก [narok] น neraka นวนิยาย [nawaniya:y] น novel นวด [nuat] ก 1 (ร่างกาย) mengurut น ้ ำก็นองบนถนน Selepas hujan, air pun berlinang di jalan. นองเลือด [-lat] ว tumpah darah: เหตุการณ ์ นองเลือดนั ้ นเกิดขึ ้ นในวันที่ สามของ การประท ้ วง Peristiwa tumpah darah itu berlaku pada hari ketiga tunjuk pe­rasaan. น ่ อง [n] น 1 (คน) betis 2 (ไก่) paha น ้ อง [n:] น adik น ้ องเขย [-k:y] น
Kamus Thai 2.indb
Anak itu me- megang lengan ibunya sewaktu menye- berangi jalan. เกาะแกะ [kkε] ดู เกี ้ ยว 2 เกิด [k:t] ก 1 dilahirkan: เขาเกิดในปีฉลู Dia dilahirkan dalam tahun lembu. 2 berlaku: เหตุการณ ์ น ั ้นเกิดเมื่ อปี 2000 Ke- jadian itu berlaku pada tahun 2000. = กำเนิด เกิน [k:n] ว lebih, melebihi: ความเร็ว ของรถยนต ์ ต ้ องไม ่ เกิน 90 กิโลเมตรต ่ อช ั ่ วโมง Kelajuan kereta tidak boleh lebih
Kamus Thai 2.indb
melunturkan semangat untuk kami menyiapkan kamus ini. Masalah penaipan pula dapat diatasi dengan adanya kerjasama pelbagai pihak sehingga akhirnya kamus ini dapat menemui para penggunanya mengikut perancangan. Seperti yang lazim berlaku dalam penyusunan kamus dwibahasa, masalah anisomorfisme antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran merupakan cabaran utama yang dihadapi dalam penyusunan kamus ini. Oleh sebab bahasa Thai dan bahasa Melayu tergolong dalam

Kembali ke atas