Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ber.si.nam.bu.ngan] | برسينمبوڠن

Definisi : berlanjutan, berterusan, berpanjangan: bahasa Melayu sudah melalui proses perubahan yg panjang dan bersinambungan sehingga mencapai taraf kemantapan; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
sinambung
Kata Terbitan : bersinambung, bersinambungan, kesinambungan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
"kesinambungan kerjaya beliau terserlah" adakah frasa tatabahasa tersebut betul?Dari segi tatabahasa, frasa ini betul tetapi dari segi semantik, frasa ini tidak ada makna. Kamus Dewan mentakrifkan kesinambungan sebagai  perihal bersinambungan, kelanjutan, keterusan, persambungan.Tatabahasa22.07.2010
1. Apakah maksud perkataan kesinambungan? Bilakah perkataan ini sesuai digunakan? 2. Di manakah boleh saya beli buku tatabahasa dewan edisi terbaru? 3. Bagaimanakah membezakan penggunaan 'Ke' dan 'Kepada' 4. Apakah ejaan yang betul bagi perkataan draft? Draf atau deraf?

1. Kesinambungan: perihal bersinambungan, kelanjutan, keterusan, persambungan: tetapi jelas bahawa pemerintahan raja-raja Melayu Langkasuka dan Patani tetap mempunyai ~ sehinggalah awal abad ke-20; justeru yg moden itu merupakan ~ bagi yg tradisional dan yg lama akan dapat memperkenalkan akar-akar tradisinya; 

2. Saudari boleh mendapatkannya di Koperasi DBP, Tingkat Bawah Menara DBP atau mana-mana kedai buku yang mengedarkan buku terbitan DBP.

3. Ke :-  kata sendi yg menunjukkan arah atau tempat dll yg ditujui: terbang ~ udara; belayar menuju ~ timur; melancong ~ Tokyo;   Kepada:- 1. kata utk menyatakan arah ke (dipakai sebelum nama orang atau kata pengganti diri), pada: mengirim surat ~ orang tuanya; 2. terhadap, akan: jangan berbuat jahat ~ orang; 3. daripada, pada: baginda memohon Siantan ~ Betara Majapahit; ia penolong ~ Pegawai Daerah.

Lain-lain19.03.2009
1. Saya ingin mendapatkan penerangan mengenai perbezaan antara kesinambungan dan kelangsungan. 2. Apakah terjemahan Bahasa Melayu bagi perkataan 'continuity'. Contoh ayat: the continuity of urban agriculture practices. Adakah 'continuity' disini diterjemah sebagai kesinambungan atau kelangsungan?1.Kesinambungan atau kelangsungan membawa maksud yang sama, iaitu perihal bersinambungan, kelanjutan, keterusan, persambungan. Walau bagaimanapun, penggunaannya bergantung pada konteks ayat.

Contoh ayat:
Se­muanya ini untuk menjaga kelangsungan hidup yang harmoni antara kaum di negara ini.

Sastera Melayu moden merupakan kesinambungan daripada sastera Melayu lama.

2. 
Cadangan terjemahan ialah kesinambungan amalan pertanian bandar.
Penyemakan dan penterjemahan29.01.2021
Salam, 1. Apa beza antara 'jawapan' dan 'jawaban'? 2.'Aku bukan kesinambungan cintamu...demikian lirik sebuah lagu.Apakah maksud 'kesinambungan'? Apakah kata akarnya? dan contoh ayat.

1. Jawapan dan jawaban boleh digunakan dan merupakan varian. Jawaban adalah betul dari segi morfologi manakala jawapan pula diterima pakai disebabkan kelaziman penggunaannya. Kamus Dewan Edisi Keempat menjadikan jawapan sebagai subentri kepada jawab.

2. Kesinambungan bermaksud perihal bersinambungan, kelanjutan, keterusan, persambungan. Kata akarnya ialah sambung yang disisipkan -in- menjadi sinambung. Gabungan apitan ke-...-an menerbitkan kesinambungan. Contoh ayat: Sastera Melayu moden merupakan kesinambungan daripada sastera Melayu lama. Sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, halaman 237. 

Istilah31.07.2009

Kembali ke atas