Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bés] | بيس

Definisi : (bés) (Kim) sebatian yg bertindak balas dgn asid utk membentuk garam dan air; ~ kuat bes yg tercerai sepenuhnya menjadi ion di dlm larutan; ~ lemah bes yg tercerai separa menjadi ion di dlm larutan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[bés] | بيس

Definisi : (bés) 1. (suara dan alat muzik) nada muzik rendah; 2. penyanyi atau alat muzik yg bernada rendah. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[bés] | بيس

Definisi : /bés/ ist sebatian kimia yg menghasilkan garam dan air apabila bercampur dgn asid. kebesan bilangan ion hidrogen yg terbentuk drpd satu molekul asid. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bes


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Kemusyikilan 1: Kamus Pelajar: menambahkan asid pd bes. Penerangan DBP: menambah gula dalam air kopi. Kamus Pelajar: menambah bilangan penuntutnya Penerangan DBP: menambahkan produktiviti Persoalannya, yang manakah yang betul? Kemusykilan 2: Mempertambah bermaksud memperbanyak, memperbesar, memperluas Persoalannya, kalau kata "tambah" bukan kata adjektif, apakah jenis golongan kata? Dan, bolehkah 'tambah' menerima awalan rangkap memper-, dan adakah kata adjektif "banyak", "lebar" dan "luas" mengungkapkan maksud "tambah"? Kemusykilan 3: Tatabahasa Dewan: ... membaca karangan yang terbaik kepada murid-muridnya. membacakan = membaca sst untuk sso. mengambilkan = mengambil sst untuk sso. Mengapakah Tatabahasa Dewan menggunakan kata sendi "kepada" dalam ayat tersebut? Kemusykilan 4: Pertanyaan kewujudan kata nama terbitan "pelibatan" dan "pelihatan" belum dijawab lagi. Sekian.

1. Tidak nampak perbezaan yang nyata (hampir sama) antara makna menambah dan menambahkan. Oleh itu ayat menambahkan asid pd bes, menambah gula dalam air kopi, menambahkan produktiviti, semuanya betul. 2. Tambah ialah Kata Kerja, mempertambah bermaksud memperbanyak, memperbesar, memperluas. Walau bagaimanapun dalam entri banyak, lebar, luas tidak mengungkapkan maksud tambah. Kata tambah boleh menerima awalan memper... untuk membentuk kata terbitan mempertambah. 3. Ayat, membaca karangan yang terbaik kepada murid-muridnya, betul dan kata sendi nama kepada hadir di hadapan kata nama/frasa nama yang menjadi sasaran. 4. Kata terbitan pelibatan/penglibatan dan pelihatan/penglihatan wujud dan membawa makna yang sama antara kedua-duanya. Walaupun melibatkan - pelibatan, melihat - pelihatan, berdasarkan korpus penglibatan dan penglihatan banyak digunakan dan sama situasinya dengan pelibatan dan pelihatan. Sekian.

Tatabahasa19.07.2008
Apakah daftar istilah untuk 'sauce base'? Bolehkah 'bes sos' atau 'asas sos' digunakan?Padanan untuk  "sauce base" ialah asas sos.Istilah10.11.2021
Padanan bagi "bis" dalam istilah bahasa Melayu di bawah ini ialah "bis"- diethylstilbestrol [3, 4-bis (p-hydroxyphenyl)-3-hexene]; Melalui semakan kami dalam PRPM terdapat padanan "bes" dalam bahasa Melayu. Adakah padanan ini boleh digunakan dan merupakan padanan terkini bagi "bis"?

Kami mencadangkan padanan istilah dalam bahasa Melayu seperti yang berikut:

bis - bis

Merupakan awalan bilangan dalam penamaan sistematik kimia.

Manakala bes padanan untuk base (sebatian kimia).

Padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang tertentu.

Lain-lain10.06.2021
Assalamualaikum, mohon tuan jelaskan mana satu antara penggunaan pasangan kata berikut yang betul: a) menambahkan...pada b) menambahkan...kepada Terima kasih atas bantuan tuan.Contoh yang ada dalam data kami ...menambahkan rasa pada bes..., lihat http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=menambahkan untuk maklumat lanjut.Tatabahasa04.08.2014
Dalam ayat di bawah ini perkataan bagi "soft drink premix" telah dipadankan dengan "minuman ringan siap campur".Melalui semakan, terdapat istilah “premix coffee” yang dipadankan sebagai “kopi pracampur" yang perkataan "premix" berada di hadapan bukan di belakang seperti perkataan "soft drink premix". Apakah padanan yang sewajarnya bagi perkataan "soft drink premix" dalam ayat di bawah ini. Soft drink base or soft drink premix 355. (1) Soft drink base or soft drink premix shall be a preparation in liquid form or solid form that, when diluted and made up in accordance with the directions stated in the label will produce fruit juice drink, fruit drink or flavoured drink, as the case may be, complying with the standard prescribed in regulations 352, 353 and 354 respectively. Bes minuman ringan atau minuman ringan siap campur 355. (1) Bes minuman ringan atau minuman ringan siap campur adalah ialah sediaan dalam bentuk cecair atau pepejal yang, apabila dicairkan dan dibuat mengikut arahan yang dinyatakan pada labelnya, akan menghasilkan minuman jus buah, minuman buah atau minuman berperisa, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang mematuhi standard yang ditetapkan dalam peraturan 352, 353 dan 354 masing -masingnya.Padanan kata dalam bahasa Melayu yang sesuai bagi "soft drink premix" ialah minuman ringan siap campur atau minuman ringan pracampur. Kedua-duanya boleh digunakan.Lain-lain18.07.2021
Boleh saya dapat terjemahan untuk perkataan-perkataan berikut: 1. Normalized the data 2. Microscope field 3. Armophous head 4. Quinoneimine 5. Catalyse 6. Lyophilized 7. Solid phase two-site enzyme immunoassay 8. Stop solution 9. Plat sealer 10. Plate shaker 11. Washing buffer solution 12. Enzyme Conjugates 13. Peroxidase-conjugated anti-insulin antibodies 14. 96-well microtiter plate 15. Tris base 16. Low melting agar 17. Normal melting agar 18. Gavage needle 19. Pouch and seal ziploc 20. Butylated hydroxytoluene 21. Calibrator for kit1. normalized the data - penormalan data atau menormalkan data
2. microscope field - medan mikroskop
3. amorphous head - kepala amorf
4. quinone imine - kuinon imina
5. catalyse -  istilah yang dicadangkan ialah memangkinkan (istilah yang ada ialah catalysed - termangkin, catalyst - mangkin)
6. lyophilized - istilah yang dicadangkan ialah meliofilkan atau terliofil (istilah yang ada ialah lyophil - liofil, lyophilization - liofilisasi)
7. solid phase two-site enzyme immunoassay - terjemahan yang dicadangkan ialah imunocerakin enzim dua tapak  fasa pepejal
8. stop solution - larutan henti
9. plat sealer - pemateri plat atau pengedap plat
10. plate shaker - penggoncang plat
11. washing buffer solution -  larutan penimbal basuh
12. enzyme conjugates - konjugat enzim
13. peroxidase-conjugated anti-insulin antibodies - terjemahan bahasa Melayu yang dicadangkan ialah  antibodi antiinsulin berkonjugat peroksidase
14. 96-well microtiter plate - plat mikrotiter 96 telaga
15. tris base - bes tris
16. low melting agar - agar-agar lebur rendah
17. normal melting agar - agar-agar lebur normal/agar-agar lebur biasa
18. gavage needle - jarum gavaj 
19. pouch and seal ziploc - kantung dan kedap ziploc
20. butylated hydroxytoluene - hidroksitoluena dibutilkan
21. calibrator for kit - penentukur untuk kit
Istilah07.08.2012

Kembali ke atas