Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[be.tul] | بتول

Definisi : 1. benar, tidak salah: barangkali ~ kata engkau itu; 2. tepat, langsung: buah itu jatuh ~ di atas kepala saya; pukul satu ~; 3. sungguh, sangat: dia sudah gila ~; ~lah budak ini; 4. sejati, tulen: dua lagi orang Melayu ~ menjadi broker; bongkok baru ~, (buta baru celik) prb angkuh atau sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat; sebetulnya sebenarnya, sesungguhnya, nyata: itu ~ begitu;betul-betul 1. benar-benar, sungguh-sungguh: demokrasi ~ diamalkan di sini; 2. sudah sempurna, cukup, benar-benar: biarkan air itu mendidih dan ~ masak; gaulkan ramuan itu sehingga ~ sebati; 3. tepat benar: dia berdiri ~ di hadapan saya; 4. dgn baik dan sempurna, elok-elok: sikat rambutmu ~ supaya kelihatan kemas;berbetul ark 1. membaiki, merapikan (pakaian, sanggul, dll): Tun Tuah pun tersangkut pd tirai paseban itu, lalu ~; 2. sesuai, cocok: beta hendak pertaruhkan diri beta yg dagang ini kpd anak raja itu, tetapi jikalau sudah ~ pd fikiran nenek;berbetulan bertepatan (dgn), selaras (dgn), sesuai (dgn): letakkan mata gergaji itu ~ dgn tebal kayu yg hendak dibelah;membetuli 1. menujui, mengarahkan, mengenai sasaran: Panji Semirang pun segeralah mengambil anak panahnya, dikenakan pd ibunya, lalu dibetuli dan dilepaskan; 2. membaiki: sambil bangun ia ~ kain sarungnya;membetulkan 1. membaiki (kerosakan, kesalahan, dll): ia ~ duduknya; ~ ejaan yg salah; ~ jam tangannya; 2. membenarkan, menganggap betul: pembunuh itu ~ segala tuduhan;kebetulan 1. dgn tidak sengaja, dgn tidak disangka-sangka: cerita ini berdasarkan pengembaraan dan peristiwa-peristiwa ~; 2. keadaan (kejadian) yg terjadi secara tidak diduga: ini satu ~ saja; 3. tepat atau kena benar (dgn tidak sengaja), pd ketika yg sama (dgn): saya ~ ada di sana ketika ia mengucapkan kata-kata itu;berkebetulan bersamaan masanya (halnya dll): Louis Braille ~ buta sewaktu ia berumur tiga tahun;pembetulan perihal (perbuatan, kerja, dsb) membetulkan: ~ kesalahan itu boleh dibuat nanti. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[be.tul] | بتول

Definisi : 1 tidak bohong; benar; sungguh: Berita mana yg ~, dr radio atau dr surat khabar? 2 tidak salah lagi; tidak keliru: Tanggapan engkau itu memang ~. 3 tepat benar; kena pd sasaran: Tembakannya itu kena ~ pd bahagian tengah bulan-bulan. 4 bukan olok-olok; sungguh: Dia sudah gila ~. 5 tidak bercampur dgn yg lain; tulen; jati: Ini emas ~. 6 sangat; amat: Mahal ~ telur ayam itu. betul-betul tidak main-main; benar; sungguh-sungguh: Petani mesti menjaga dan bekerja ~ supaya padi mereka tumbuh subur. berbetulan tidak bersalahan (dgn); tepat atau sesuai (dgn): Hari perkahwinan jatuh pd hari Isnin, ~ pd hari lahirnya. membetulkan 1 menjadikan betul; membaiki apa-apa yg rosak: Pekerja-pekerja sedang ~ jalan-jalan yg rosak. 2 menganggap betul; mengiakan: Ia senantiasa ~ apa-apa yg dikatakan oleh sahabatnya. kebetulan 1 dgn tidak sengaja; dgn tidak disangka-sangka: Gelang isterinya yg hilang itu telah dijumpainya secara ~ ketika ia menyapu di rumahnya. 2 pd ketika yg sama dgn: Ketua-ketua mereka telah membawa laporan mesyuarat itu kpd Nekman, dan ~ Nekman pun sedang membincangkan perkara itu juga. pembetulan perbuatan atau hal membetulkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata betul

Puisi
 

Sayang mastali benang mastali,
     Anak patu dikasi makan;
Betul-betul memegang janji,
     Seperti paku lekat di papan.


Lihat selanjutnya...(18)
Peribahasa

Diindang ditampi teras,
     dipilih antah satu-satu.

Bermaksud :

Jika hendak mencari isteri, menantu atau pegawai hendaklah diusul periksa betul-betul jangan tersalah pilih.

 

Lihat selanjutnya...(15)

289

Kill two birds with one stone

Mencapai dua maksud sekali gus dengan melakukan satu kerja atau tindakan.

Cencang dua segeragai

We are really kill two birds with one stone at the stadium. We were not only able to watch our favourite game but also earning some profit by selling souvenirs there.

Kami betul-betul seperti cencang dua segeragai di stadium itu. Kami bukan sahaja menonton sukan kegemaran kami tetapi juga meraih untung dengan menjual cenderamata di sana.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(37)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
engkoh[«N.koh]kata adjektifberkenaan nasi yang belum betul-betul masak.Kalo makan nasik engkoh, kang kembong.[kA.l mA.kAn nA.si/ «N.koh kAN k«m.boN]Kalau makan nasi engkoh, nanti kembung.
bangsat[bAN.sAt]kata adjektifberkenaan seseorang yang tidak mampu melakukan sesuatu.Mamat ni betol-betol bangsat, bawok ae sebeledi pon tak daye.[mA.mAt ni b«.t.b«.t bAN.sAt bA.wo/ A« s«.b«.l«.di pon tA/ dA.j«]Mamat ini betul-betul bangsat, bawa air sebaldi pun tidak terdaya
bere[b«.Ä«]kata adjektifberkenaan ubi-ubian, jagung dan lain-lain yang dibakar tetapi belum cukup masak.Pupo ubi kayu tu beto-beto, kang bere mabok pulok.[pu.po u.bi kA.ju tu b«.to-.b«.t kAN b«.Ä« mA.bo/ pu.lo/]Bakar ubi kayu itu betul-betul, nanti belum masak mabuk pula.
monoi[m.nj]kata kerjamelakukan sesuatu pekerjaan tanpa mengetahui kaedahnya yang betul.Jangan pusong madu lebah monoi aje, belajar dulu musong.[dZA.NAn pu.soN mA.du l«.bAh m.nj A.dZ« b«.lA.dZAÄ du.lu mu.soN]Jangan mengambil madu lebah tanpa mengetahui kaedahnya yang betul, belajar dulu cara-cara mengambil madu lebah.
belulu[b«.lu.lu]kata adjektifkotor.Belulu beto koi nengok baju budok tu.[b«.lu.lu b«.to koj nE.N/ bA.dZu bu.do/ tu]Kotor betul saya lihat baju budak itu.
kerayan[k«.ÄA.jAn]kata adjektiftakut.Kerayan beto koi bila teringat he tu.[k«.ÄA.jAn b«.t kj bi.lA t«.Äi.NAt hE tu]Takut betul saya apabila teringatkan hal itu.
berikei[b«.Äi.kEi]kata kerjabersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara.Berikei beto awok ni belajo.[b«.Äi.kEi b«.t A.wA/ ni b«.lA.dZ]Bersungguh-sungguh betul awak ini belajar.
kloon[kl.n]kata adjektifkedekut.Kloon beto Meli, budok minta derma tak beri.[kl.n b«.to m«.li bu.d/ min.tA d«Ä.mA tA/ b«.Äi]Kedekut betul Ramli, budak meminta derma pun tidak diberinya.
   2.   berkenaan percakapan yang tidak jelas.Cakaplah bio beto, kalo bolot, tok faham koi.[tSA.kAp.lAh bi.j b«.to kA.lo bo.lot t/ fA.hAm kj]Cakaplah biar betul, kalau bolot, saya tidak faham.
lapus[lA.pus]kata adjektifberkenaan sesuatu yang tinggi hingga melebihi paras kepala.Pago tu tinggi beto, lapus kepale.[pA.g tu tiN.gi b«.to lA.pus k«.pA.l«]Pagar itu tinggi betul sehingga melebihi paras kepala.
12

Kembali ke atas