Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[be.tul] | بتول

Definisi : 1. benar, tidak salah: barangkali ~ kata engkau itu; 2. tepat, langsung: buah itu jatuh ~ di atas kepala saya; pukul satu ~; 3. sungguh, sangat: dia sudah gila ~; ~lah budak ini; 4. sejati, tulen: dua lagi orang Melayu ~ menjadi broker; bongkok baru ~, (buta baru celik) prb angkuh atau sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat; sebetulnya sebenarnya, sesungguhnya, nyata: itu ~ begitu;betul-betul 1. benar-benar, sungguh-sungguh: demokrasi ~ diamalkan di sini; 2. sudah sempurna, cukup, benar-benar: biarkan air itu mendidih dan ~ masak; gaulkan ramuan itu sehingga ~ sebati; 3. tepat benar: dia berdiri ~ di hadapan saya; 4. dgn baik dan sempurna, elok-elok: sikat rambutmu ~ supaya kelihatan kemas;berbetul ark 1. membaiki, merapikan (pakaian, sanggul, dll): Tun Tuah pun tersangkut pd tirai paseban itu, lalu ~; 2. sesuai, cocok: beta hendak pertaruhkan diri beta yg dagang ini kpd anak raja itu, tetapi jikalau sudah ~ pd fikiran nenek;berbetulan bertepatan (dgn), selaras (dgn), sesuai (dgn): letakkan mata gergaji itu ~ dgn tebal kayu yg hendak dibelah;membetuli 1. menujui, mengarahkan, mengenai sasaran: Panji Semirang pun segeralah mengambil anak panahnya, dikenakan pd ibunya, lalu dibetuli dan dilepaskan; 2. membaiki: sambil bangun ia ~ kain sarungnya;membetulkan 1. membaiki (kerosakan, kesalahan, dll): ia ~ duduknya; ~ ejaan yg salah; ~ jam tangannya; 2. membenarkan, menganggap betul: pembunuh itu ~ segala tuduhan;kebetulan 1. dgn tidak sengaja, dgn tidak disangka-sangka: cerita ini berdasarkan pengembaraan dan peristiwa-peristiwa ~; 2. keadaan (kejadian) yg terjadi secara tidak diduga: ini satu ~ saja; 3. tepat atau kena benar (dgn tidak sengaja), pd ketika yg sama (dgn): saya ~ ada di sana ketika ia mengucapkan kata-kata itu;berkebetulan bersamaan masanya (halnya dll): Louis Braille ~ buta sewaktu ia berumur tiga tahun;pembetulan perihal (perbuatan, kerja, dsb) membetulkan: ~ kesalahan itu boleh dibuat nanti. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[be.tul] | بتول

Definisi : 1 tidak bohong; benar; sungguh: Berita mana yg ~, dr radio atau dr surat khabar? 2 tidak salah lagi; tidak keliru: Tanggapan engkau itu memang ~. 3 tepat benar; kena pd sasaran: Tembakannya itu kena ~ pd bahagian tengah bulan-bulan. 4 bukan olok-olok; sungguh: Dia sudah gila ~. 5 tidak bercampur dgn yg lain; tulen; jati: Ini emas ~. 6 sangat; amat: Mahal ~ telur ayam itu. betul-betul tidak main-main; benar; sungguh-sungguh: Petani mesti menjaga dan bekerja ~ supaya padi mereka tumbuh subur. berbetulan tidak bersalahan (dgn); tepat atau sesuai (dgn): Hari perkahwinan jatuh pd hari Isnin, ~ pd hari lahirnya. membetulkan 1 menjadikan betul; membaiki apa-apa yg rosak: Pekerja-pekerja sedang ~ jalan-jalan yg rosak. 2 menganggap betul; mengiakan: Ia senantiasa ~ apa-apa yg dikatakan oleh sahabatnya. kebetulan 1 dgn tidak sengaja; dgn tidak disangka-sangka: Gelang isterinya yg hilang itu telah dijumpainya secara ~ ketika ia menyapu di rumahnya. 2 pd ketika yg sama dgn: Ketua-ketua mereka telah membawa laporan mesyuarat itu kpd Nekman, dan ~ Nekman pun sedang membincangkan perkara itu juga. pembetulan perbuatan atau hal membetulkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata betul

Puisi
 

Sayang mastali benang mastali,
     Anak patu dikasi makan;
Betul-betul memegang janji,
     Seperti paku lekat di papan.


Lihat selanjutnya...(18)
Peribahasa

Diindang ditampi teras,
     dipilih antah satu-satu.

Bermaksud :

Jika hendak mencari isteri, menantu atau pegawai hendaklah diusul periksa betul-betul jangan tersalah pilih.

 

Lihat selanjutnya...(15)

289

Kill two birds with one stone

Mencapai dua maksud sekali gus dengan melakukan satu kerja atau tindakan.

Cencang dua segeragai

We are really kill two birds with one stone at the stadium. We were not only able to watch our favourite game but also earning some profit by selling souvenirs there.

Kami betul-betul seperti cencang dua segeragai di stadium itu. Kami bukan sahaja menonton sukan kegemaran kami tetapi juga meraih untung dengan menjual cenderamata di sana.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(37)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
dake[dA.kEy]kata kerjasusah.Dake boto idupe. Kok tak boto-boto, makan pon tak dapek.[dA.kE bo.to i.dup.E ko/ tA/ bo.to.bo.to mA.kAn pon tA/ dA.pE/]Susah betul hidupnya. Kalau tidak betul-betul, makan pun tidak dapat.
sumpet[sum.pEt]kata namabeg yang dibuat daripada daun mengkuang dan diikat di pinggang.Ikek boto-boto sumpet tu kek pinggang, kang ikan kok lopeh.[i.kE/ b.t.b.t sum.pEtò tu kE/ piN.gAN kAN i.kAn k/ l.pEh]Ikat betul-betul sumpit itu di pinggang, nanti ikan kut terlepas.
peta[pE.tA]kata kerjabidik, tenang.Peta boto-boto kek babi tungga tu, poluru tingga suleh.[pE.tA bo.to bo.to kE/ bA.bi tuN.gA tu po.lu.Äu tiN.gA su.lEh]Bidik betul-betul ke babi tunggal itu, peluru tinggal sebutir.
gelinya[g«.li.øA]kata namasubang, anting-anting.Gelinya yang omak boli boto-boto muek kek tolingoe.[g«.li.øA jAN .mA/ b.li bo.to bo.to mu.wE/ kE/ t.li.N.E]Subang yang emak beli betul-betul muat di telinganya.
konda[kn.dA]kata adjektifpekat.Ponganan tu dah konda, boto-boto makane, kok dak bawo gigi palsu kek dalam.[p.NA.nAn tu dAh kn.dA bo.to bo.to mA.kAn.E k/ dA/ bA.wo gi.gi pAl.su kE/ dA.lAm]Dodol itu sudah pekat, betul-betul makannya, kalau tidak tertelan gigi palsu.
okap[.kAp]kata adjektiftamak, monopoli.Okap bona budak ini, sumoe nak diambek.[.kAp b.nA bu.dA/ ni su.m.E nA/ di.Am.be/]Tamak betul budak ini, semua hendak diambilnya.
moncikau[mn.tSi.kAw]kata adjektifberkenaan berlari yang laju, pantas; mondodak.Moncikau boto poi ye koreto tu.[mn.tSi.kAw bo.to pi jE k.ÄE.t tu]Laju betul perginya kereta itu.
bodaso[b.dA.s]kata namaberhasil.Bodaso boto den bilo buek kojo tu.[b.dA.s b.t dEn bi.l bu.wE/ k.dZ tu]Berhasil betul apabila saya membuat kerja itu.
bega[bE.gA]kata adjektifdegil, tidak mendengar nasihat, baning.Bega boto budak ni, tak donga cakap orang.[bE.gA b.to bu.dA/ ni tA/ d.NA tSA.kAp .ÄAN]Degil betul budak ini, tidak mahu mendengar nasihat orang.
baning[bA.niN]kata adjektifdegil, tidak mendengar nasihat, bega.Baning boto budak ni, tak donga cakap orang.[bA.niN b.to bu.dA/ ni tA/ d.NA tSA.kAp .ÄAN]Degil betul budak ini, tidak mahu mendengar nasihat orang.
123

Kembali ke atas