Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bia.sa] | بياسا

Definisi : 1. spt sediakala, seperti yg sudah-sudah: keadaan huru-hara di negeri itu pulih spt ~; kelakuannya tidak spt ~ pd hari itu; 2. kerap kali atau selalu terjadi, lazim: kekalahan merupakan perkara ~ dlm pertandingan; spt ~, dia membaca akhbar sebelum makan pagi; 3. tidak asing lagi kerana sudah kerap kali bergaul (bersama dsb): dia tidak kekok lagi bergaul dgn orang-orang kenamaan kerana sudah ~; 4. tidak istimewa drpd yg lain: corak batik itu ~ sahaja; 5. seperti yg selalu dan sepatutnya berlaku atau wujud (bkn sesuatu keadaan dsb): suhu ~ badan manusia; 6. sudah ada mengalami (melakukan, melihat, menikmati, dsb), pernah: saya ~ tidur di masjid; luar ~ berlainan drpd biasa; alah bisa tegal (kerana, oleh) ~ prb segala kesukaran dsb tidak lagi terasa sesudah biasa (mengalami, melakukan, dsb sesuatu); biasanya spt yg selalu dilakukan atau yg sudah teradat, selalunya: kursus itu ~ dijalankan selama dua minggu; membiasakan 1. menjadikan umum (lazim, teradat, dll): pepatah ini ialah mengenai perkara yg telah teradat atau peraturan yg sudah dibiasakan; 2. menjadikan biasa (utk mengerjakan sesuatu), melatih supaya biasa: Basir berdiri sebentar utk ~ pemandangannya di dlm dewan yg kelam itu; ~ diri bergaul dgn orang atasan; 3. menjadikan biasa (dgn keadaan cuaca, suasana, dsb), menyesuaikan: dia tidak dapat ~ dirinya dgn cuaca yg terlalu panas di Mekah; terbiasa telah menjadi biasa (umum, lazim, dll): di negerinya, bermadu itu sudah lazim ~, tersimpul dlm adat; keterbiasaan perihal (keadaan) terbiasa; kebiasaan hal yg biasa dilakukan: adat ~; sudah menjadi ~ bagi tuan rumah itu utk datang tepat pd awal bulan; ~nya adatnya, biasanya;pembiasaan perbuatan atau hal membiasakan, pelaziman. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[bia.sa] | بياسا

Definisi : 1 tidak menyalahi adat; sbg sedia- kala atau sbg yg sudah-sudah; tidak pelik: Selepas dilanda banjir, keadaan bandar Kuala Lumpur sekarang pulih spt ~. 2 memang umum di mana-mana; tidak asing lagi: Ia menggunakan bahasa yg mudah dan ~ digunakan orang dlm karangannya. 3 selalu atau kerap kali melakukannya; menjadi kelaziman: Saya memang ~ makan nasi pagi-pagi. biasanya menurut yg lazim atau yg sudah-sudah; umumnya: Kursus itu ~ memakan masa setengah tahun. membiasakan 1 menjadikan biasa; melazimkan: Ahmad tidak dpt ~ dirinya dgn makanan orang-orang Eropah. 2 melatih menggunakan sesuatu supaya menjadi biasa: Orang asing itu ~ dirinya bertutur dlm bahasa Melayu. kebiasaan sesuatu yg sudah biasa; hal yg biasa dilakukan: Sudah menjadi ~ anak-anak itu pergi ke sekolah bersama-sama. pembiasaan perbuatan atau hal membiasakan; pelaziman. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata biasa

Puisi
 

Kuda ini kuda biasa,
     Kuda biasa berjalan malam;
Budak ini budak biasa,
     Buah mabuk hendak dimakan.


Lihat selanjutnya...(40)
Peribahasa

Alah bisa,
     oleh (= kerana,
tegal) biasa.

Bermaksud :

Apabila telah biasa melakukannya, maka tiada terasa lagi kesukarannya; pengalaman praktis lebih baik daripada teori.

 

Lihat selanjutnya...(65)

487

Promises and piecrusts are made to be broken

Jangan percaya atau berharap kepada janji kerana ia sering dimungkiri

Titian biasa lapuk, janji biasa mungkir

She promised not to mention the incident again, but promises and piecrusts are made to be broken. I was shocked and humiliated when she retold the story in front of my fiancée.

Dia berjanji tidak akan menyebut lagi peristiwa itu, tetapi titian biasa lapuk, janji biasa mungkir. Aku sungguh terkejut dan naik malu apabila dia menceritakan semula kisah itu di hadapan tunangku.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(11)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
อขายได ้ Tanah mi- lik wat tidak boleh dijual beli. ธรรม [tam] น ajaran Buddha ธรรมจักร [-macak] น roda Buddha ธรรมชาติ [-maca:t] น alam semula jadi ธรรมดา [-mada:] ว biasa: ในเวลาไม ่ ทำงานเจ ้ าหน ้ าที่ ตำรวจคนนั้ นสวมชุดธรรมดา Waktu tidak bertugas anggota polis itu memakai pakaian biasa. ธรรมนูญ [-manu:n] น piagam: ธรรมนูญ สหประชาชาติไดัรับการลงนามและอนุมัติจาก สมาชิก 50 ประเทศในว ้ นที่ 24 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1945 Piagam Bangsa-bangsa Bersatu telah ditandatangani dan diluluskan oleh wakil dari 50
Kamus Thai 2.indb
yom] น nilai pegangan, yang menjadi pegangan คติพจน ์ [-pot] น cogan kata คทา [kata:] น cokmar คน 1 [kon] น 1 orang, manusia, in- san: คนท ั ่วไป orang biasa คนเราถึงอย ่ างไร ก็ต ้ องตาย Semua manusia pasti akan คณิกา คน Kamus Thai 2.indb 56 4/15/2008 11:03:29 AM ค 57 mati. เราเป็นคนธรรมดาเท ่ าน ั ้น Kita ha­nya insan biasa. 2 tenaga manusia: เรากำล ั ง ขาดคนอยู ่ Kita sedang kekura­ngan tena- ga manusia. คนกลาง [-kla:] น orang ketiga คนกันเอง [-kane:] น sahabat karib คนขับรถ [-kaprot] น
Kamus Thai 2.indb
berjumpa dengan beliau. เรียบ [ri  ap] ว rata: พื้ นผิวถนนทางเข ้ า บ ้ านฉันไม ่ เรียบ Permukaan jalan ke ru- mah saya tidak rata. เรียบ ๆ [-riap] ว biasa: งานแต ่ งงานของ พวกเขาถูกจัดขึ้ นอย ่ างเรียบ ๆ เท ่ านั้ น Majlis perkahwinan mereka diadakan secara biasa sahaja. เรียบร ้ อย [-r:y] ว kemas : คุณสมเกียรติ แต ่ งตัวเรียบร ้ อยเพื่ อไปทำงาน Somkiat ber- pakaian kemas untuk pergi be­kerja. เรียบเรียง [-ria] ก menyusun: เขาเรียบ เรียงบทความเหล ่
Kamus Thai 2.indb
wilayah: ปัตตานี เป็นจังหวัดในภาคใต ้ ของประเทศไทย Pattani merupakan wilayah di bahagian Sela­ tan Thai. จัญไร [canrai] ว sial, celaka จัณฑาล [canta:n] ว paria จัด¹ [cat] ว amat, terlalu, sangat, luar biasa: แพทย ์ ห ้ ามผู ้ ป ่ วยโรคหัวใจรับประทาน อาหารรสเค็มจัด Doktor melarang pesakit jantung memakan makanan yang ter­ lalu masin. จัดจ ้ าน [-ca:n] ว lancang: แม ่ ค เขาต ้ องการ Hartawan itu membelan­ jakan wang menurut kehendaknya. บ 5 pada: ห ้ ามปิดโปสเตอร ์ ตามกำแพง Dilarang menampal poster pada dinding. ตามเคย [-k h :y] ว seperti biasa: เขาไม ่ มาเรียนอีกตามเคย Dia tidak hadir ke kelas seperti biasa. ตามใจ [-cai] ก melayan kehendak: คุณแม ่ ตามใจน ้ องคนสุดท ้ องเสมอ Ibu se­ lalu melayan kehendak adik bongsu saya

Kembali ke atas