Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bi.la.ma.na] | بيلامان

Definisi : apabila, apakala, ketika. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bilamana


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Tuan, boleh tolong jelaskan apa perbezaan rangkai kata bilamana dan bila mana? Adakah bila mana wujud dalam bahasa melayu? Terima kasih.Dalam Kamus Dewan Edisi Empat, bilamana bermaksud apabila, apakala, ketika. Dalam urusan rasmi, penggunaan bilamana tidak digalakkan dan hendaklah menggunakan perkataan seerti seperti apabila, apakala dan ketika.Tatabahasa02.12.2013
apakah perbezaan penggunaan apabila dan ketikaBerdasarkan Kamus Dewan Edisi Keempat, apabila bermaksud semasa, sewaktu, ketika, bilamana, apakala. Ketika pula bermaksud waktu (yg sangat singkat atau yg tertentu), saat, masa.Istilah20.07.2009
Salam tuan, Minta penjelasan tentang perkara di bawah : 1. Penggunaan perkataan: bila mana , seperti mana. 2. Boleh ke digunakan awalan me untuk memakan / meminum 3. Mampan atau mapan 4. wujud ke tak perkataan merbahaya.

Saudara,

Bilamana bermaksud apabila, apakala atau ketika dan sepertimana bermaksud sebagaimana atau seperti. Imbuhan me... boleh digunakan untuk kedua-duanya.  Padanan bahasa Melayu untuk istilah sustainable ialah mampan manakala untuk established pula ialah mapan. Tidak wujud dan perkataan yang boleh digunakan antaranya marabahaya atau berbahaya. Terima kasih.

Makna01.02.2011
Cikgu Fariz tersipu-sipu malu. Tuan Pengetua memujinya. Apakah kata hubung yang lebih sesuai untuk ayat di atas. Apabila atau kerana?Menurut Kamus Dewan perkataan “kerana” digunakan sebelum memberikan keterangan atau penjelasan yang menjadi punca, manakala perkataan “apabila” pula digunakan dalam keadaan semasa, sewaktu, ketika, bilamana dan apakala. Oleh itu, dalam kedua-dua ayat yang dinyatakan, kata hubung “apabila” dan “kerana” boleh digunakan bergantung pada situasi perbualan. Cikgu Fariz tersipu-sipu malu kerana Tuan Pengetua memujinya. ( kata hubung “kerana” ini digunakan apabila menjawab pertanyaan). Cikgu Fariz tersipu-sipu malu apabila Tuan Pengetua memujinya ( kata hubung “apabila” digunakan untuk menunjukkan situasi semasa).Tatabahasa12.03.2018
Yang mana lebih tepat penggunaannya: i. Sila masuk apabila ada urusan ii. Sila masuk jika ada urusan

Puan,

Kedua-duanya boleh digunakan pada frasa tersebut. Namun, perkataan jika lebih kerap diguna pakai yang membawa maksud seandainya. Perkataan apabila pula membawa maksud semasa, sewaktu, ketika, bilamana dan apakala. Terima kasih.

Tatabahasa08.01.2011
1. nyatakan perbezaan antara bila dan apabila 2. Pondok ini adalah sumbangan PIBG. adakah penggunaan kata pemeri dalam ayat berikut betul ?

1. Nyatakan perbezaan antara bila dan apabila?

Bila digunakan dalam ayat tanya kerana 'bila' merupakan kata tanya. Apabila merupakan kata penghubung ayat berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat apabila bererti pada ketika, semasa, sewaktu, bilamana dan apakala.

2. Pondok ini adalah sumbangan PIBG.

Kata ialah dan adalah merupakan kata pemeri. Kata pemeri 'ialah' menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama, manakala kata pemeri 'adalah' menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan, halaman 263.

Pondok ini sumbangan PIBG (tepat)

Tatabahasa01.09.2012
syirik, tahyul,khurafatMenurut Kamus Dewan, syirik bermaksud perbuatan menyekutukan Allah, baik dgn keyakinan, ucapan atau perbuatan, misalnya percaya adanya kuasa ghaib selain Allah, memuja berhala dsb. Tahayul pula dimaksudkan sebagai hanya rekaan khayalan belaka (sebenarnya tidak ada), impian sahaja, hanya dlm angan-angan. Tahayul juga ditakrifkan sebagai kepercayaan yg karut-karut (kpd sesuatu yg sebenarnya tiada). Contoh ayat: Menurut tahayul orang tua-tua bilamana hari kiamat Kara Eng Data akan pulang kembali. Khurafat pula ditakrifkan sebagai kepercayaan yg karut, dongeng dan tahayul.Makna02.10.2007
Apakah perbezaan penggunaan antara perkataan-perkataan yang berikut: a) patik / hamba b) semasa / tatkala / apabila c) bagi / untuk / demi Terima kasih.a) Hamba untuk merendah diri yang bermaksud saya, juga digunakan sebagai dialek di sesetengah negeri. Patik juga merujuk hamba/saya (dipakai semasa bercakap dengan raja). b. semasa = sewaktu, pada ketika, sama masa dengan, pada ketika yang sama; apabila = semasa, waktu, bilamana, apakala; tatkala sastera lama - ketika (itu), pada masa (itu), waktu (itu); untuk dan bagi membawa maksud yang sama, iaitu guna, bagi, buat; demi = sebaik sahaja, pada ketika, kerana, untukMakna17.09.2006
1. Bagaimanakah membezakan penggunaan kata hubung tetapi dan manakala. 2. Antara ayat yang berikut, yang manakah betul penggunaan kata hubung tetapi dan manakala? a. Abu suka makan roti canai tetapi saya suka makan piza. b. Abu suka makan roti canai manakala saya suka makan piza. 3. Ada pendapat yang menyatakan kata hubung tetapi digunakan untuk pelaku yang sama sahaja. Contohnya: a. Budak itu pandai tetapi pemalas. b. Dia pemarah tetapi hatinya baik Adakah pendapat ini betul?

1. Perkataan tetapi digunakan untuk me­nyata­kan hal yang berlawanan atau bertentangan, seperti ayat: Budak itu pandai tetapi malas. Perkataan manakala pula membawa banyak maksud, iaitu 1. apabila, bilamana; 2. tetapi; dan 3. sedangkan. Perkataan manakala boleh dibezakan apabila membawa maksud pertama dan ketiga.

2. a. Abu suka makan roti canai tetapi saya suka makan piza. b. Abu suka makan roti canai manakala saya suka makan piza. - kedua-dua ayat ini betul

3. Perkataan tetapi digunakan untuk menyatakan hal yang berlawanan dalam ayat majmuk gabungan. Tidak ada maklumat dalam buku Tatabahasa Dewan mensyaratkan hal yang berlawanan itu digunakan untuk pelaku yang sama. b. Dia pemarah tetapi hatinya baik - dari aspek tatabahasanya ayat ini adalah betul, tetapi kurang tepat dari aspek makna.

Tatabahasa12.05.2011
3. Setakat ini, saya masih tidak dapat membezakan antara keterangan dengan penerangan walaupun saya telah merujuki beberapa buah kamus.Boleh pihak tuan membina beberapa ayat untuk saya 4. Saya berasa senorok yang tidak terhingga. Betulkah ayat ini? Pertanyaan soalan 3 dan 4 pada 12 April 2009 telah pihak tuan terangkan tetapi kurang menepati persoalan saya. Bolehkah membuat penerangan lagi?

3.  Keterangan bermaksud huraian untuk menerangkan sesuatu, atau dalam kata yang mudah ialah penjelasan, contoh ayatnya; semua keterangan guru itu didengar oleh Aminah dengan tenang. Manakala penerangan bermaksud perbuatan atau perihal menerangkan (menjelaskan), contoh ayat; Penerangannya padat, alasan-alasannya jitu bilamana memperkatakan soal politik.

4.  Saya berasa senorok yang tidak terhingga. - Ayat ini betul

Tatabahasa14.04.2009
12

Kembali ke atas