Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : zodiak; (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bintang dua belas


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ini panas. รอบ [r:p] น 1 ( กีฬา ) pusingan 2 (เวลา) sebelah ลน 3 pusingan: นักฟุตบอลวิ่ งรอบ สนามสองรอบก ่ อนฝึกซ ้ อม Pemain bola sepak berlari mengelilingi padang se- banyak dua pusingan padang sebelum memulakan latihan. รอบก ่ อนรองชนะเลิศ [-k:nr:ca- nal:t] ว pusingan suku akhir รอบเช ้ า [-ca :w] ว sebelah pagi รอบบ ่ าย [-ba r:pru:] ว arif: คุณสนธิเป็นคนรอบรู ้ Encik Sonthi seorang yang arif. รอมชอม [r:mc:m] ก bertolak ansur: ทั้ งสองฝ ่ ายพร ้ อมที่ จะรอมชอมในกรณีความขัด แย ้ งนั้ น Kedua-dua pihak bersedia untuk bertolak ansur dalam kes pertelingka- han itu. รองเง็ง รอมชอม Kamus Thai 2.indb 311 4/15/2008 11:12:00 AM ร 312 รอย [r:y] น
Kamus Thai 2.indb
์ [-prakrutpa:] น panji-panji Raja Thai ธนบัตร [tanabat] น wang kertas: ท ่ านจะต ้ องเตรียมธนบัตรใบละยี่ สิบบาทสำหรับ จ ่ ายค ่ าผ ่ านทาง Anda mesti menyediakan wang kertas dua puluh baht untuk ba- yaran tol. ธนาคาร [tana:ka:n] น bank ธนาคารพาณิชย ์ [-pa:ni  t] น bank perdagangan ธนาคารโลก [-lo:k] น Bank Dunia ธนาคารออมสิน [-:msi านน ้ ำชาเปาะเลาะฮ Mereka ber- janji akan bertemu di kedai kopi Pak Lah. ลน 2 a (การประชุม แข ่ งขัน) kali: เขาไม ่ มาประชุมสองนัด Dia tidak hadir me- syuarat sebanyak dua kali. b (ยิง) das: ตำรวจยิงใส ่ ผู ้ ร ้ ายสองนัด Polis melepaskan dua das tembakan ke arah penjahat itu. c (กระสุน) butir: ป ื นสั ้ นกระบอกนี ้ บรรจุกระสุนหก
Kamus Thai 2.indb
mengenang budi. กติกา [kati  ka:] น peraturan: กรรมการ กำล ั งอธิบายกติกาการแข ่ งข ั นฟุตบอลแก ่ ท ั ้งสองทีม Pengadil sedang menerangkan pera­ turan perlawanan bola sepak kepada kedua-dua pasukan. ก ้ น [kon] น 1 (อวัยวะ) punggung, bun- tut: เขาตีก ้ นลูก Dia memukul punggung anaknya. 2 (ภาชนะส ่ วนนอก) buntut: ก ้ น กะทะดำเพราะมีเขม ่ า Buntut rani:, karani:] น hal, perkara กรณีพิพาท [-pi  pa:t] น perteling- kahan: กรณีพิพาทเรื่ องพรมแดนของท ั ้ งสอง ประเทศน ั ้ นทำให ้ เกิดสงครามในที่ สุด Perteling- kahan berkenaan sempadan antara dua buah negara itu akhirnya mence- tuskan peperangan. กรณีศึกษา [-sksa:] น kajian kes: น ั กศึกษาปีสุดท ้ ายของมหาวิทยาล ั ยน ั ้น กำล ั งทำวิจ ั ยกรณีศึกษาความยากจนของคน รูสะมิแล Pelajar tahun akhir

Kembali ke atas