Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata bodoh


Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
samdol[sAm.dol]kata adjektifberkenaan dengan seseorang yang sangat bodohHang ni samdol betoi, laen aku suroh, laen hang buat.[hAN ni sAm.dol b«.toj lAen A.ku su.Òoh lAen hAN bu.wAt]Kamu ini tersangat bodoh, lain yang saya suruh, lain yang kamu buat.
bodo piang[bo.d pi.jAN] terlalu bodoh.Ali tu memang bodo piang, laen kita suroh laen dia buat.[A.li tu m«.mAN bo.d pi.jAN lAen ki.tA su.Òoh lA.en di.jA bu.wAt]Ali tu memang terlalu bodoh, lain kita suruh lain dia buat.
ngong[NN]kata adjektiftersangat bodohAwat yang ngong sangat hang ni, soalan senang lagu ni pon tak buleh jawap.[A.wAt jAN NN sA.NAt hAN ni s.A.lAn jAN s«.nAN mA.tSAm ni pon tA bu.leh dZA.wAp]Mengapa awak terlalu bodoh, soalan senang seperti ini pun tidak boleh jawab.
botoi [bo.toj] kata nama[bo.toj]kata kerjabohong.Hang nampak dia bodo tapi pasai duet hang jangan nak botoi dia.[hAN nAm.pA di.jA bo.d tA.pi pA.sAj du.wet hAN dZA.NAn nA bo.toj di.jA]Awak nampak dia bodoh tapi mengenai duit awak jangan hendak membohonginya.
pelemah[p«.l«.mAh]kata kerjamenipu atau memperdaya seseorangHang tok sah dok pelemah dia tu. Apa hang pikiaq dia bodo ka?[hAN to sAh do p«.l«.mAh di.jA tu A.pA hAN pi.ki.jA)Ö di.jA bo.d kA]Awak jangan asyik menipu dia. Apa awak ingat dia bodoh ke?
kumboi[kum.boj]kata namaketulan berwarna putih di dalam kelapa yang sedang bercambah.Kata orang tua-tua kalu budak-budak makan kumboi sat ni jadi bodo.[kA.tA .ÒAN tu.wA.tu.wA kA.lu bu.dA/.bu.dA/ mA.kAn kum.boj sAt ni dZA.di bo.d]Kata orang tua-kalau budak-budak makan ketulan di dalam kelapa nanti jadi bodoh.

Kembali ke atas