Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bo.léh] | بوليه

Definisi : /boléh/ 1 tidak mustahil utk melakukan sesuatu; dapat: Dia ~ melihat dan mendengar dgn baik. 2 tidak dilarang utk melakukan sesuatu; diberi izin: Selepas bersembahyang maghrib, kamu ~lah menonton televisyen. membolehkan menjadikan boleh; membenarkan; mengizinkan: Peraturan di sekolah tidak ~ murid-murid merokok. kebolehan sifat-sifat yg membolehkan atau melayakkan seseorang utk melakukan sesuatu: Mereka membuat kerja mengikut ~ masing-masing. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata boleh

Puisi
 

Kalau upih katakan upih,
     Kalau seludang jatuh melarat;
Kalau boleh katakan boleh,
     Jangan saya terharap-harap.


Lihat selanjutnya...(302)
Peribahasa

Pipih (= pecak) boleh dilayangkan,
     bulat boleh digulingkan.

Bermaksud :

Telah sepakat benar-benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bulat segiling, pecak setapik, b. Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan).

 

Lihat selanjutnya...(112)

647

Words once spoken you can never recall

Fikir dahulu sebelum bercakap kerana kata yang terlepas dari mulut tidak boleh ditarik balik.

Terlangsung perahu boleh balik, terlangsung cakap tak boleh balik.

I regretted launching such a hurtful remark, but words once spoken you can never recall . I faced the consequences when I was suspended from work.

Saya menyesal kerana menghamburkan kata-kata yang menyakitkan hati, tetapi terlangsung perahu boleh balik, terlangsung cakap tak boleh balik. Saya menghadapi padahnya apabila saya digantung kerja.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(104)

Jurnal Pendidikan

VirtPathDisplayNameSynopsisWebURL
http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdfJpendidikan30[04].pmdkemahiran bahasa dan menjawab persoalan kajian, pengkaji meminta kerjasama guru BM, guru Panitia BM dan juga Ketua Bidang Bahasa sekolah kajian rintis untuk memeriksa soalan-soalan temu bual itu agar boleh dipercayai dan ada kesahannya. ANALISA DATA Data temu bual kemudian dianalisis dengan mencari tema atau pola yang kerap ditemui dalam temu bual. Setelah tema dikenal pasti tema, proses mengkod dibuat Data and Indexing Searching Theorizing) yang telah diadaptasi secara manual bagi memberi gambaran yang lebih seragam dan mudah difahami. Bagi menentukan sama ada tema strategi pembelajaran bahasa yang dikumpulkan itu boleh dipercayai ataupun tidak, setiap tema dianalisis menggunakan analisis Cohen Kappa. Setelah dikira nilai persetujuan oleh pakar, pengkaji telah memperoleh nilai pekali Cohen Kappa pada tahap 0.80, iaitu pada tahap http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_4.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=3&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=18&hits=4f5+53d+61e+6aa+6de+9b4+ae9+c0c+dfa+e0c+ed8+12e8+13e1+146b+14ea+1600+16a7+16b9+
http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdfJpendidikan30[07].pmdbanyak kajian telah dijalankan di bidang masalah pembelajaran bagi memahami 115 Strategi Pembelajaran Pengalaman Berasaskan Model Kolb tentang perbezaan individu serta sumbangannya terhadap pencapaian pelajar. Kajian–kajian dibidang permasalahan pembelajaran boleh dibahagikan kepada dua pandangan iaitu pertama, dari sudut kecerdasan intelektual seperti keupayaan belajar dan kedua, ialah tentang cara memproses maklumat iaitu gaya pembelajaran (Cano-Garcia & Hughes 2000). KAEDAH PENGAJARAN DAN terhadap persekitaran (Turner 1999). Turner juga berpendapat bahawa pelajar perlu membentuk pola atau gaya pembelajaran bagi membolehkan mereka mencapai objektif pembelajaran. Pendidik yang berusaha memahami gaya pembelajaran pelajar lebih awal, boleh menggunakannya bagi membaiki kelemahan pelajar dan menjadikannya sebagai asas untuk membina kekuatan pengajaran. Bourner (1997), seorang pakar dalam bidang kaedah pengajaran telah menyenaraikan enam matlamat pengajaran dan pembelajaran di Institut http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_7.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=6&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=10&hits=2b0+310+41c+46b+5f8+819+a50+b44+ea9+1123+
http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdfJpendidikan30[03].pmddalam akademik pada tahap-tahap tertentu (Piirto 1999). Sekiranya Ujian Penilaian Sekolah Rendah ( UPSR) di ambil sebagai ukuran pencapaian akademik pada akhir tahun enam persekolahan di sekolah rendah, keputusan UPSR boleh digunakan untuk mengenalpasti pelajar yang pintar cerdas akademik pada tahap itu. Pelajar-pelajar PCA pada tahap UPSR ialah pelajar- pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR. Kaedah menentukan pelajar PCA berdasarkan diadaptasi oleh banyak sekolah di Amerika Syarikat ialah Projek Zero. Projek Zero telah diasaskan oleh sepasukan penyelidik dari Universiti Harvard, menekankan proses pengajaran untuk difahami. Suasana pengajaran dijuruskan agar pelajar boleh mengaitkan secara semula jadi (intuitive) maklumat yang telah ada pada mereka dengan maklumat yang disampaikan semasa pengajaran. Kaedah ini hampir menyerupai kaedah pengajaran konstruktivis (Piirto 1999). Kaedah ini merangkumi empat http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_3.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=2&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=6&hits=1d7+2eb+350+390+3a4+3c0+
http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdfJpendidikan30[08].pmdshould offer more computer related activities as to increase student’s computer literacy level. PENGENALAN Pada masa ini, orang yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang luas dalam bidang komputer boleh dianggap sebagai sumber atau aset yang sangat berharga kepada masyarakat industri. Sebaliknya, manusia yang ‘jahil’ atau tidak mempunyai pengetahuan langsung terhadap komputer, boleh dikenali sebagai buta komputer dan dianggap sebagai penghalang terhadap kemajuan sesebuah negara yang kemajuannya berasaskan teknologi maklumat (Lim 1995). Berita mengenai kecanggihan teknologi maklumat sering dipaparkan melalui media cetak dan http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_8.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=7&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=5&hits=254+26b+2c6+646+675+
http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdfC:\Documents and Settings\Adminawal 1990-an banyak berkisar mengenai isu kecekapan kendiri pelajar dalam mata pelajaran sains dan matematik dan juga dari segi penggunaan komputer yang menunjukkan perbezaan antara gender yang agak ketara. Boleh dikatakan kajian-kajian tersebut merumuskan bahawa pelajar lelaki mempunyai kecekapan kendiri yang lebih tinggi berbanding pelajar perempuan dalam bidang berkenaan. Bagaimanapun terdapat juga kajian yang menunjukkan prestasi pelajar perempuan lebih Soalan-soalan kajian ini ialah:- 1. Apakah corak dan trenda perbezaan prestasi di kalangan pelajar lelaki dan perempuan dalam peperiksaan awam negara? 2. Sejauhmanakah perbezaan dalam faktor-faktor yang diandaikan boleh mempengaruhi prestasi di kalangan pelajar lelaki dan perempuan? METODOLOGI KAJIAN Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang menggunakan soal selidik untuk mengumpul data mengenai profil pelajar dan guru serta persepsi mereka http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_6.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=5&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=5&hits=212+3e0+541+579+1164+
http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdfJpendidikan30[10].pmdterdapat juga yang bercanggah. Perbezaan ini terjadi kerana gaya pembelajaran dilihat dari sudut yang berbeza. Ada yang memberi takrif secara langsung dan ada pula yang memberi pengertian berdasarkan bagaimana ia boleh diukur. Riding dan Rayner (1998) pula melihat gaya pembelajaran sebagai strategi pembelajaran yang dikhaskan untuk pelajar tertentu, yakni merujuk kepada tindak balas seseorang terhadap sesuatu tugasan pembelajaran. Biasanya, kecenderungan gaya pembelajaran digabungkan dengan gaya kognitif (merujuk kepada cara bagaimana maklumat diuruskan dan diwakilkan) dan seterusnya menghasilkan tindakan. Perbezaan yang jelas bagi Riding dan Rayner ialah gaya strategi boleh berubah, manakala gaya kognitif adalah kekal tidak berubah. Jelasnya dalam model yang dihasilkan oleh Riding dan Rayner ini, gaya pembelajaran kognitif dianggap sebagai sesuatu yang tekal dalam jangka masa yang http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_10.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=9&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=3&hits=1ca+204+525+
http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdfJpendidikan30[09].pmdtelah berpuas hati dengan kaedah pengajaran agama yang telah mereka gunakan dalam pengajaran Pengetahuan Agama Islam. Di antara ciri-ciri yang mereka berpuas hati ialah kaedah pengajaran yang mereka gunakan boleh disesuaikan dengan isi pelajaran, dikatakan bahawa pelajar-pelajar mudah memahami isi pelajaran yang telah disampaikan. Sementara itu seramai 6 orang (42.9%) tidak berpuas hati dengan kaedah pengajaran yang mereka kaedah soal-jawab, kaedah bacaan, kaedah imlak/rencana, kaedah perbincangan/diskusi, kaedah lawatan, kaedah penyelesaian masalah, kaedah latih tubi dan kaedah pandang dengar. Walau bagaimanapun menurut penulis kaedah-kaedah tersebut boleh digunakan dalam pengajaran Pengetahuan Agama Islam dengan cara penggabungjalinan dengan kaedah-kaedah yang lebih berkesan. Dari hasil dapatan kajian soal selidik di atas dapat disimpulkan bahawa diantara 4 kaedah-kaedah http://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2030%202005/full%20article%2030%202005/artikel%2030_9.pdf#xml=http://prpm.dbp.gov.my:28090/PdfHighlighter.aspx?DocId=8&Index=D%3a%5cSearchIndexFiles%5cIndeksJurnalPendidikan&HitCount=2&hits=7bc+8b1+

Kembali ke atas