Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bo.léh] | بوليه

Definisi : /boléh/ 1 tidak mustahil utk melakukan sesuatu; dapat: Dia ~ melihat dan mendengar dgn baik. 2 tidak dilarang utk melakukan sesuatu; diberi izin: Selepas bersembahyang maghrib, kamu ~lah menonton televisyen. membolehkan menjadikan boleh; membenarkan; mengizinkan: Peraturan di sekolah tidak ~ murid-murid merokok. kebolehan sifat-sifat yg membolehkan atau melayakkan seseorang utk melakukan sesuatu: Mereka membuat kerja mengikut ~ masing-masing. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata boleh

Puisi
 

Kalau upih katakan upih,
     Kalau seludang jatuh melarat;
Kalau boleh katakan boleh,
     Jangan saya terharap-harap.


Lihat selanjutnya...(302)
Peribahasa

Pipih (= pecak) boleh dilayangkan,
     bulat boleh digulingkan.

Bermaksud :

Telah sepakat benar-benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bulat segiling, pecak setapik, b. Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan).

 

Lihat selanjutnya...(112)

647

Words once spoken you can never recall

Fikir dahulu sebelum bercakap kerana kata yang terlepas dari mulut tidak boleh ditarik balik.

Terlangsung perahu boleh balik, terlangsung cakap tak boleh balik.

I regretted launching such a hurtful remark, but words once spoken you can never recall . I faced the consequences when I was suspended from work.

Saya menyesal kerana menghamburkan kata-kata yang menyakitkan hati, tetapi terlangsung perahu boleh balik, terlangsung cakap tak boleh balik. Saya menghadapi padahnya apabila saya digantung kerja.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(104)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
juga. หรือ Kalau kamu pergi, saya pun akan pergi. ก็ดี [-di:] ว pun baik juga: คุณอธิบาย เสียหน ่ อยก็ดี Anda terangkan sedikit pun baik juga. ก็ได ้ [-dai] ว pun boleh: น ั ่งเก ้ าอี้ ต ั ว ไหนก็ได ้ Duduk di kerusi mana-mana pun boleh. กก 1 [kok] น menderung: ชาวบ ้ านปลูกต ้ น กกเพื่ อป ้ องก ั นตลิ่ งพ ั ง Penduduk kampung menanam pokok menderung supaya tebing sungai tidak runtuh. กก
Kamus Thai 2.indb
pratu:] น bendul pintu ธรณีวิทยา [-wi  ttaya:] น geologi ธรณีสงฆ ์ [-so] น tanah milik wat: ที่ ธรณีสงฆ ์ ไม ่ สามารถซื้ อขายได ้ Tanah mi- lik wat tidak boleh dijual beli. ธรรม [tam] น ajaran Buddha ธรรมจักร [-macak] น roda Buddha ธรรมชาติ [-maca:t] น alam semula jadi ธรรมดา [-mada:] ว biasa: ในเวลาไม ่ ทำงานเจ ้ าหน ้ าที่ นทอนกำลังใจของ ผู ้ สมัครพรรคนั้ น Peletakan jawatan ke­ tua parti melemahkan semangat calon- calon parti itu dalam pilihan raya. 3 me- mendekkan: การสูบบุหรี่ บั ่ นทอนอายุของผู ้ คน Me­rokok boleh memendekkan umur se­seorang. บั้ นท ้ าย [banta:y] น punggung บั้ นปลาย [banpla:y] น penghujung: เขาพบกับความสำเร็จในงานเขียนของเขาใน บั้ นปลายของชีวิต Dia mencapai kejayaan dalam bidang penulisan pada penghu- jung
Kamus Thai 2.indb
้ อง จ ่ ายค ่ าเช ่ าล ่ วงหน ้ าสามเดือน Saya perlu membayar sewa tiga bulan terlebih dahulu. คุณออกเดินทางล ่ วงหน ้ าไปก ่ อน ฉันจะตามไปทีหลัง Awak boleh bertolak terlebih dahulu, saya akan menyusul kemudian. ล ้ วง [lua] ก menyeluk: ลุงดำล ้ วงรูปลาช ่ อน Pak Cik Dam menyeluk lubang ikan haruan. ล ้ วงกระเป ๋ า งูเป็นสัตว ์ ที่ ลอกคราบ Ular adalah bina- tang yang bersalin kulit. ล็อกเกต [lkket] น loket ลอง [l:] ก 1 mencuba: คุณสามารถลอง กางเกงตัวนี้ ได ้ ในห ้ องนั้ น Encik boleh men- cuba seluar ini di dalam bilik itu. 2 cuba: เขาลองยกหินก ้ อนใหญ ่ นั้ น Dia cuba mengangkat batu yang besar itu. ล ่ อง [l:] ก menghilir
Kamus Thai 2.indb
dadah itu. จำจอง [-c:] ดู จองจำ จำ 3 [cam] ก terpaksa: ทหารอเมริกาจำต ้ อง จากครอบคร ัวของเขา Askar Amerika ter­ paksa meninggalkan keluarga mereka. จำเป็น [-pen] perlu, mesti, terpaksa, tidak boleh tidak: งานนี้ ต ้ องเสร ็จก ่ อนเที่ ยง Kerja ini perlu disiapkan sebelum tengah hari. จ ้ ำ 1 [cam] ก 1 mendayung perahu de­ ngan cepat: เขาจ ้ pasukan Arsenal. ชิงโชค [-có:k ] ก menyertai cabutan bertuah ชิงอำนาจ [-amna:t] ก merebut kuasa ชิงชัง [cica] ก membenci: เราต ้ องไม่ ชิงช ั งคนที่ ยากจนกว ่ าเรา Kita tidak boleh membenci orang yang lebih miskin daripada kita. ชิงช ้ า [cica:] น buaian ชิงช ้ าสวรรค ์ [-sawan] น roda Feris ชิด [ci  t] ก 1 merapatkan: ก ั
Kamus Thai 2.indb
bagi para pelajar dan pengguna yang ingin mempelajari bahasa Melayu atau bahasa Thai. Semoga kerjasama antara kedua-dua buah negara, khususnya dalam bidang pendidikan akan terus disemarakkan dengan kegiatan yang boleh memberikan manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Mudah-mudahan Kamus Thai-Melayu Dewan ini akan menjadi simbol dan jambatan ke arah mempertingkatkan hubungan antara Malaysia dengan Thailand dalam bidang pendidikan mempelajari bahasa Melayu, terutamanya yang ingin melahirkan pemikiran, idea, gagasan dalam bahasa Melayu melalui penulisan kerana kamus ini merupakan sebuah kamus dwibahasa yang produktif sifatnya. Walau bagaimanapun, kamus ini juga boleh dimanfaatkan oleh orang awam yang ingin mempelajari bahasa Thai pada peringkat pemahaman. Kamus ini lahir hasil kolaborasi antara Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) –Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)-Prince of

Kembali ke atas