Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bo.léh] | بوليه

Definisi : /boléh/ 1 tidak mustahil utk melakukan sesuatu; dapat: Dia ~ melihat dan mendengar dgn baik. 2 tidak dilarang utk melakukan sesuatu; diberi izin: Selepas bersembahyang maghrib, kamu ~lah menonton televisyen. membolehkan menjadikan boleh; membenarkan; mengizinkan: Peraturan di sekolah tidak ~ murid-murid merokok. kebolehan sifat-sifat yg membolehkan atau melayakkan seseorang utk melakukan sesuatu: Mereka membuat kerja mengikut ~ masing-masing. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata boleh

Puisi
 

Kalau upih katakan upih,
     Kalau seludang jatuh melarat;
Kalau boleh katakan boleh,
     Jangan saya terharap-harap.


Lihat selanjutnya...(302)
Peribahasa

Pipih (= pecak) boleh dilayangkan,
     bulat boleh digulingkan.

Bermaksud :

Telah sepakat benar-benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bulat segiling, pecak setapik, b. Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan).

 

Lihat selanjutnya...(112)


Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. kayu penyelak pintuKantan doh patah, tak boleh selak pintu.[kAn.tAn dh pA.tAh tA/ bo.leh se.lA/ pin.tu]Kayu penyelak sudah patah, tak boleh selak pintu.
lulu[lu.lu]kata namagusi.Tok ki tok boleh makan pase lulu bengkok.[to/ ki t/ b.leh mA.kAn pA.sE lu.lu b«N.k/]Datuk tidak boleh makan sebab gusi bengkak.
kasut tungku[kA.sut tuN.ku] kasut.Kasut tungku mahai boleh buke tapok.[kA.sut tuN.ku mA.hAi bo.leh bu.k« tA.p/]Kasut tungku yang mahal, tapaknya boleh dibuka.
lapon[lA.pon]kata kerjamelompat dengan cara melepasi sesuatu seperti pagar.Kalo boleh ce lapon pago tu.[kA.lo bo.leh tS« lA.pon pA.go tu]Kalau boleh cuba lompat pagar itu.
ginsi[gin.si]kata namapertalian keluarga yang jauh.Sekapong tu boleh kate ginsi koi belake.[s«.kA.poN tu bo.leh kA.t« gin.si koj b«.lA.k«]Sekampung itu boleh dikatakan saudara saya belaka.
sanging[sA.NiN]kata adjektifberkenaan gigi bawah yang sedikit terkeluar ke hadapan, lawan kepada jongang.Le ni sanging boleh bele.[l« ni sA.NiN b.leh b«.l«]Sekarang ini sanging boleh dibetulkan.
sioh paleh[sioh pA.leh] ungkapan menunjukkan sesuatu yang tidak diingini.Sioh paleh, kalo boleh jangan ambek buat menantu.[sioh pA.leh kA.lo b.leh dZA.NAn Am.be/ bu.wAt m«.nAn.tu]Minta jauhlah, kalau boleh janganlah diambil sebagai menantu.
kemesek[k«.mE.sE)/]kata adjektifberkenaan sesuatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan.Kemesek ngat soalan pon tok boleh jawab.[k«.mE.sE)/ NAt s.A.lAn pon t/ bo.leh dZA.wAb]Mudah sangat soalan pun tidak boleh jawab.
senyo[s«.ø]kata adjektifsengal atau lenguh seperti sakit sendi dan tulang.Pak Mat tok boleh bediri lama, betis cepat senyo.[pA mAt t bo.leh b«.di.Äi lA.m« b«.tis tS«.pAt s«.ø]Pak Mat tidak boleh berdiri lama kerana betis cepat terasa lenguh.
nunde[nun.d«]kata kerjamenangkap ikan dengan menggunakan tali tangsi yang ditarik dengan perahu; ngulo.Kalau tok ujan kite boleh nunde.[kA.lAw t/ u.dZAn ki.t« b.leh nun.d«]Kalau hari tidak hujan kita boleh nunde.
12345

Kembali ke atas