Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bo.léh] | بوليه

Definisi : /boléh/ 1 tidak mustahil utk melakukan sesuatu; dapat: Dia ~ melihat dan mendengar dgn baik. 2 tidak dilarang utk melakukan sesuatu; diberi izin: Selepas bersembahyang maghrib, kamu ~lah menonton televisyen. membolehkan menjadikan boleh; membenarkan; mengizinkan: Peraturan di sekolah tidak ~ murid-murid merokok. kebolehan sifat-sifat yg membolehkan atau melayakkan seseorang utk melakukan sesuatu: Mereka membuat kerja mengikut ~ masing-masing. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata boleh

Puisi
 

Kalau upih katakan upih,
     Kalau seludang jatuh melarat;
Kalau boleh katakan boleh,
     Jangan saya terharap-harap.


Lihat selanjutnya...(302)
Peribahasa

Pipih (= pecak) boleh dilayangkan,
     bulat boleh digulingkan.

Bermaksud :

Telah sepakat benar-benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bulat segiling, pecak setapik, b. Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan).

 

Lihat selanjutnya...(112)

647

Words once spoken you can never recall

Fikir dahulu sebelum bercakap kerana kata yang terlepas dari mulut tidak boleh ditarik balik.

Terlangsung perahu boleh balik, terlangsung cakap tak boleh balik.

I regretted launching such a hurtful remark, but words once spoken you can never recall . I faced the consequences when I was suspended from work.

Saya menyesal kerana menghamburkan kata-kata yang menyakitkan hati, tetapi terlangsung perahu boleh balik, terlangsung cakap tak boleh balik. Saya menghadapi padahnya apabila saya digantung kerja.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(104)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
meong[mEN]kata adjektif1. mudah merajuk.Tak boleh togo siket, meong la deh.[tA/ b.leh to.go si.ket mEN lA dEh]Tak boleh tegur sedikit, merajuklah dia.
lolotup[l.l.tup]kata namasejenis bedil yang diperbuat daripada buluh untuk permainan kanak-kanak.Buah condorai boleh dibuek poluru lolotup.[bu.wAh tSn.d.ÄAj b.lEh di.bu.wE/ p.lu.Äu l.l.tup]Buah cenderai boleh dijadikan peluru leletup.
ralau[ÄA.lAw]kata adjektifrabun, kabur.Ae aka kundang, boleh jadi ubek mato yang ralau.[AE A.kA kun.dAN bu.lEh dZA.di u.bE/ mA.t jAN ÄA.lAw]Air akar kundang, boleh jadi ubat mata yang rabun.
konak[k.nA/]kata kerjamemacakkan tiang untuk membuat maling-maling.Konakan kayu tu kek topi rumah, boleh pasang maleng.[k.nA/.An kA.ju tu kE/ t.pi Äu.mAh b.leh pA.sAN mA.leN]Pacakkan kayu itu di tepi rumah, boleh pasang maling.
diulumbai[di.u.lum.bAj]kata kerjadihasut.Dio tu, tak boleh nengok orang sonang, diulumbainyo orang tu, hinggo pocah bolah.[di.j tu tA/ b.leh nE.N/ .ÄAN s.nAN di.u.lum.bAj.ø .ÄAN tu hiN.g p.tSAh b.lAh]Dia itu, tidak boleh menengok orang senang, dihasutnya orang itu, hingga pecah belah.
pengado[p«.NA.d]kata namakayu bersegi tiga yang dipasang pada leher binatang.Kambeng jantan yang jahat tu dilokean pengado, baru tak boleh masuk paga lai.[kAm.beN dZAn.tAn jAN dZjA.hAt tu di.l.kE/.An p«.NA.d bA.ÄutA/ bu.lEh mA.s/ pA.gA lAi:]Kambing jantan yang jahat itu diletakkan pengado, tidak boleh masuk pagar lagi.
lopu[l.pu]kata namasejenis pokok renek (pucuknya boleh dimakan) rupanya seperti pokok cemperai.   
lunu[lu.nu]kata namaisi buah langsat, rambutan dan lain-lain.Lunu moktan tak toba tak laku dijua.[lu.nu mo/.tAn tA/ t.bA tA/ lA.ku di.dZuA]Isi rambutan itu tidak tebal tidak boleh dijual.
momburan[mm.bu.ÄAn]kata kerjabuang air besar.Dio pantang nengok jamban, mulolah nak momburan.[di.j pAn.tAN nE.N/ dZAm.bAn mu.l.lAh nA/ mm.bu.ÄAn]Dia tidak boleh melihat tandas, mulalah hendak buang air besar.
ebe[E.bE]kata adjektifcuai.Kau ni ebe bona, jago budak pon tak buleh.[kAw ni E.bE b.nA dZA.g bu.dA/ pon tA/ bu.lEh]Kau ini cuai benar, jaga budak pun tidak boleh.
12

Kembali ke atas