Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata boleh didapati


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
pratu:] น bendul pintu ธรณีวิทยา [-wi  ttaya:] น geologi ธรณีสงฆ ์ [-so] น tanah milik wat: ที่ ธรณีสงฆ ์ ไม ่ สามารถซื้ อขายได ้ Tanah mi- lik wat tidak boleh dijual beli. ธรรม [tam] น ajaran Buddha ธรรมจักร [-macak] น roda Buddha ธรรมชาติ [-maca:t] น alam semula jadi ธรรมดา [-mada:] ว biasa: ในเวลาไม ่ ทำงานเจ ้ าหน ้ าที่ นทอนกำลังใจของ ผู ้ สมัครพรรคนั้ น Peletakan jawatan ke­ tua parti melemahkan semangat calon- calon parti itu dalam pilihan raya. 3 me- mendekkan: การสูบบุหรี่ บั ่ นทอนอายุของผู ้ คน Me­rokok boleh memendekkan umur se­seorang. บั้ นท ้ าย [banta:y] น punggung บั้ นปลาย [banpla:y] น penghujung: เขาพบกับความสำเร็จในงานเขียนของเขาใน บั้ นปลายของชีวิต Dia mencapai kejayaan dalam bidang penulisan pada penghu- jung

Kembali ke atas