Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : boleh dil hat

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata boleh dilihat

Puisi
 

Batu campur batu bulat,
     Tarah mari hujung perahu;
Nampak di mata boleh dilihat,
     Dalam hati mana nak tahu.


Lihat selanjutnya...(2)
Peribahasa

Buka mata pasang telinga,
     tutup mulut simpan di hati.

Bermaksud :

Sesuatu perkara yang tidak ada sangkut-paut dengan kita, boleh juga dilihat dan didengar, tetapi jangan dicampuri mulut.

 

Lihat selanjutnya...(2)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
pratu:] น bendul pintu ธรณีวิทยา [-wi  ttaya:] น geologi ธรณีสงฆ ์ [-so] น tanah milik wat: ที่ ธรณีสงฆ ์ ไม ่ สามารถซื้ อขายได ้ Tanah mi- lik wat tidak boleh dijual beli. ธรรม [tam] น ajaran Buddha ธรรมจักร [-macak] น roda Buddha ธรรมชาติ [-maca:t] น alam semula jadi ธรรมดา [-mada:] ว biasa: ในเวลาไม ่ ทำงานเจ ้ าหน ้ าที่ นทอนกำลังใจของ ผู ้ สมัครพรรคนั้ น Peletakan jawatan ke­ tua parti melemahkan semangat calon- calon parti itu dalam pilihan raya. 3 me- mendekkan: การสูบบุหรี่ บั ่ นทอนอายุของผู ้ คน Me­rokok boleh memendekkan umur se­seorang. บั้ นท ้ าย [banta:y] น punggung บั้ นปลาย [banpla:y] น penghujung: เขาพบกับความสำเร็จในงานเขียนของเขาใน บั้ นปลายของชีวิต Dia mencapai kejayaan dalam bidang penulisan pada penghu- jung
Kamus Thai 2.indb
dadah itu. จำจอง [-c:] ดู จองจำ จำ 3 [cam] ก terpaksa: ทหารอเมริกาจำต ้ อง จากครอบคร ัวของเขา Askar Amerika ter­ paksa meninggalkan keluarga mereka. จำเป็น [-pen] perlu, mesti, terpaksa, tidak boleh tidak: งานนี้ ต ้ องเสร ็จก ่ อนเที่ ยง Kerja ini perlu disiapkan sebelum tengah hari. จ ้ ำ 1 [cam] ก 1 mendayung perahu de­ ngan cepat: เขาจ ้ pasukan Arsenal. ชิงโชค [-có:k ] ก menyertai cabutan bertuah ชิงอำนาจ [-amna:t] ก merebut kuasa ชิงชัง [cica] ก membenci: เราต ้ องไม่ ชิงช ั งคนที่ ยากจนกว ่ าเรา Kita tidak boleh membenci orang yang lebih miskin daripada kita. ชิงช ้ า [cica:] น buaian ชิงช ้ าสวรรค ์ [-sawan] น roda Feris ชิด [ci  t] ก 1 merapatkan: ก ั

Kembali ke atas