Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : boleh

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata boleh dipercayai


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
output pada peta ingatan sistem. (KOM) absolute entropy (entropi mutlak) Keadaan kuantum terendah, iaitu hanya terdapat satu cara sahaja zarah tersu- sun dan kebarangkalian termodinamik = 1. Oleh itu, perubahan entropi ∆ boleh dijelaskan oleh persamaan Boltzmann. (KEJ) abortifacient absolute entropy Kamus Sains.indb 3 7/8/08 11:44:12 AM 4 absolute space-time (ruang waktu mutlak) Penyatuan mutlak dimensi waktu yang perlu diserap dengan baik. (FIZ, KEJ) absolute space-time absorbent absorber abstract number Kamus Sains.indb 4 7/8/08 11:44:42 AM 5 absorber (penyerap) Medium yang boleh menyerap tenaga atau jirim. (FIZ) absorptiometric analysis (analisis absorpsiometrik) Kaedah dalam analisis kimia yang berdasarkan pengukuran puncak panjang gelombang penyerapan sinaran elektromagnet yang berbeza bagi unsur atau bahan yang tertentu

Kembali ke atas