Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : boleh

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata boleh dipercayai


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
credibleadj /dapat, boleh/ dipercayai: a ~ witness, saksi yg boleh dipercayai; a ~ explanation, penjelasan yg boleh dipercayai; be hardly ~, sukar dipercayai.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
trustworthyadj 1. worthy of trust, boleh dipercayai: he made a ~ witness, dia saksi yg boleh dipercayai; the police have learnt from a ~ source that..., pihak polis mendapat tahu drpd sumber yg boleh dipercayai bahawa...;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
unimpeachableadj not to be doubted, beyond question, boleh dipercayai sepenuhnya, tdk dapat disangsikan: I got the story from an ~ source, saya mendapat cerita itu drpd sumber yg boleh dipercayai sepenuhnya; an ~ witness, saksi yg boleh dipercayai sepenuhnya.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
unreliableadj 1. not trustworthy, tdk boleh dipercayai: a careless and ~ secretary, setiausaha yg cuai dan tdk boleh dipercayai; he got his information from a source that was obviously ~, dia mendapat maklumatnya dr sumber yg ternyata tdk boleh dipercayai;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
dependabilityn kebolehharapan, boleh /dipercayai diharapkan/; (of data, news, etc) boleh dipercayai.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
reliableadj 1. trustworthy, boleh dipercayai: a ~ witness, saksi yg boleh dipercayai; I have the story from a ~ source, saya mendapat cerita itu dr sumber yg boleh dipercayai; 2. dependable, boleh diharap: she is a ~ secretary, dia setiausaha yg boleh diharap; on roads such as these we need a ~ car, not a beautiful one, kami perlukan kereta yg boleh diharap, bukan kereta yg cantik di jalan-jalan spt ini.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
trustyn (sl), (orang yg) boleh dipercayai: as a ~, he was allowed to work in the prison library, sbg orang yg boleh dipercayai, banduan itu dibenarkan bekerja di perpustakaan penjara.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
unreliabilityn 1. quality of being unreliable, ketidakbolehpercayaan, tdk boleh dipercayai: the ~ of his words, kata-katanya yg tdk boleh dipercayai;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
plausible2. (of person) seemingly trustworthy, nampaknya boleh dipercayai: he was such a ~ liar that I accepted what he said to be correct, dia pembohong yg nampaknya boleh dipercayai jadi saya terima apa-apa yg dikatakannya sbg benar.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
dependableadj boleh diharapkan; (of data, news, etc) boleh dipercayai: a ~ car, kereta yg boleh diharapkan; a ~ secretary, setiausaha yg boleh diharapkan; a ~ source of information, sumber keterangan yg boleh dipercayai.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
1234

Kembali ke atas