Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bu.da/] | بودق

Definisi : 1. anak, kanak-kanak: ~ sekolah; 2. hamba sahaya, pembantu rumah, abdi, amah, jongos: janganlah kauperlakukan aku sbg ~mu; ~ belian hamba yg diperoleh dgn membeli; ~ dalam hamba istana; ~ kundang biduanda; ~ pejabat penyelenggara pejabat, peon; ~ raja budak (orang) suruhan raja; ~ suruhan budak yg disuruh-suruh; ~ tanggung orang yg belum dewasa tetapi tidak juga muda; bagai ~ sapu hingus prb dikatakan kpd orang yg beroleh malu dlm sesuatu majlis; membekali ~ lari prb dua kali rugi; budak-budak kanak-kanak: macam ~ merajuk kena pujuk; bukan ~ makan pisang prb bukan orang yg dapat dipermain-mainkan (diperdayakan); berbudak sl bersama budak: maka Sultan Mahmud Shah pun pergi dua ~, kitab baginda sendiri membawa dia; dua ~ berdua dgn seorang budak; berbudak-budakan, kebudak-budakan, kebudakan spt budak-budak (kelakuan dll), keanak-anakan: maka raja pun tertawa melihat Patih menari itu kebudak-budakan; membudak bk memperhambakan diri, mengabdikan, menjadi hamba sahaya: dgn keadaanku sekarang ini belum perlu aku ~ kpd orang; membudakkan, memperbudak memperhambakan, menjadikan hamba, memperlakukan spt hamba: dia bukan spt kita, dia tidak diperbudak wang;memperbudak-budakkan memperlakukan seseorang spt budak-budak (yg dianggap masih mentah, tidak berpengalaman dsb): skuad pelapis bola sepak Pasukan A berjaya ~ Pasukan B dlm pertandingan itu; dia terasa dirinya diperbudak-budakkan oleh sekumpulan pelajar senior; perbudakan perihal budak (hamba), perihal dibudakkan (diperbudak): engkau telah terlepas drpd kongkongan ~;pembudakan perihal (perbuatan) membudak(kan): ~ orang yg lemah oleh yg kuat. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[bu.da/] | بودق

Definisi : 1 = budak-budak manusia yg belum dewasa (biasanya berumur bawah 17 tahun); kanak-kanak: Tukul takal di balik rakit, ~ nakal kuat bersakit. 2 orang yg bekerja di rumah orang lain; orang suruhan; jongos: Aku bukan ~ kamu, jangan disuruh aku ke sana ke mari. ~ belian hamba yg dibeli drpd orang lain. ~ dalam hamba dlm istana. ~ pejabat orang yg menjadi suruhan di pejabat-pejabat. ~ raja hamba raja. ~ suruhan orang yg disuruh-suruh. kebudak-budakan spt budak-budak kelakuannya; keanak-anakan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata budak

Puisi
 

Ayun tajak buailah tajak,
     Tajak datang dari Jawa;
Ayun budak buailah budak,
     Budak biasa tidur di riba.


Lihat selanjutnya...(123)
Peribahasa

Budak-budak makan pisang.

Bermaksud :

Masih mentah dalam segala hal.

 

Lihat selanjutnya...(5)

126

Things past cannot be recalled

Tidak ada gunanya bersedih atas kesilapan atau perkara buruk yang sudah berlaku kerana ia tidak dapat diubah lagi.

Nasi sudah menjadi bubur.

Looking back, I should have listened to my mother's advice. I should not have associated myself with bad guys and get involved in drug abuse. Now, I am facing the consequences, but Things past cannot be recalled .

Mengenang kembali, saya seharusnya mendengar nasihat ibu. Saya tidak sepatutnya bercampur dengan budak jahat dan terjebat dalam penyalahgunaan dadah. Kini, saya menerima padahnya, tetapi apa gunanya saya meratap, nasi sudah menjadi bubur.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(6)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
igak[i.gA/]kata kerjatangkap.Budok-budok dok igak blale pade.[bu.d/.bu.d/ do/ i.gA/ blA.lE p:A.dE]Budak-budak sedang menangkap belalang di padang.
loni[l:.ni]kata namasekarang.Budok loni rama tok ikok kato mok pok.[bu.d/ l:.ni ÄA.mA t/ i.ko/ kA.t m/ p/]Budak-budak sekarang ni ramai yang tak ikut nasihat ibu bapa.
lakong I nama[l:A.kN]kata namaperangai, kelakuan.Lakong budok loni mace-mace.[l:A.kN bu.d/ l:.ni mA.tSE.mA.tSE]Perangai budak-budak sekarang berbagai-bagai.
coh[tS)h]kata namasejenis permainan tradisional Kelantan (seperti permainan galah panjang).Budok-budok tu dok maeng coh.[bu.d/.bu.d/ tu d/ m:AeN tS))))))h]Budak-budak tu sedang bermain coh.
blete kale[blE.tE kA.lE] keadaan menjadi tidak teratur, lintang pukang.Budok-budok buje tu, tido blete kale lua.[bu.d/.bu.d/ bu.dZE tu ti.do blE.tE kA.lE l:u.wA]Budak-budak bujang tu, tidur lintang pukang di ruang tamu.
grepok[gÄ«.p/]kata kerjamenggertak untuk menakut-nakutkan.Budok-budok tu lari cama ligak lepah keno grepok kak ku.[bu.d/.bu.d/ tu lA.Äi tS:A.mA li.gA/ l«.pAh k«.n gÄ«.p/ kA/ ku]Budak-budak tu lari lintang-pukang lepas digertak oleh saya.
pelah[p«.lAh]kata kerjamengambil kepunyaan orang tanpa kebenarannya (berkenaan buah dan lain-lain), mencuri.Budok-budok tu dok pelah buoh mokte Cek Moh.[bu.d/.bu.d/ tu do/ p«.lAh bu.wh m/.tE tSE/ mh]Budak-budak tu sedang mencuri buah rambutan Cik Mah.
renggeh[ÄEN.gEh]kata adjektifberkenaan sesuatu seperti buah di atas pokok yang tinggal sedikit sahaja.Buwoh mokte tu renggeh doh nyo pelah budok.[bu.wh m/.tE tu ÄEN.gEh dh ø p«.lAh b:u.d/]Buah rambutan tu sudah tinggal sedikit kerana dicuri oleh budak-budak.
mek[mE/]kata nama1.      panggilan untuk budak perempuan.   
gase[gA.sE]kata adjektifkasar.Gase bena budok tu wak krijo.[gA.sE b«.nA bu.d/ tu wA/ kÄi.dZ]Kasar sungguh budak tu buat kerja.
12345678

Kembali ke atas