Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bu.da/] | بودق

Definisi : 1. anak, kanak-kanak: ~ sekolah; 2. hamba sahaya, pembantu rumah, abdi, amah, jongos: janganlah kauperlakukan aku sbg ~mu; ~ belian hamba yg diperoleh dgn membeli; ~ dalam hamba istana; ~ kundang biduanda; ~ pejabat penyelenggara pejabat, peon; ~ raja budak (orang) suruhan raja; ~ suruhan budak yg disuruh-suruh; ~ tanggung orang yg belum dewasa tetapi tidak juga muda; bagai ~ sapu hingus prb dikatakan kpd orang yg beroleh malu dlm sesuatu majlis; membekali ~ lari prb dua kali rugi; budak-budak kanak-kanak: macam ~ merajuk kena pujuk; bukan ~ makan pisang prb bukan orang yg dapat dipermain-mainkan (diperdayakan); berbudak sl bersama budak: maka Sultan Mahmud Shah pun pergi dua ~, kitab baginda sendiri membawa dia; dua ~ berdua dgn seorang budak; berbudak-budakan, kebudak-budakan, kebudakan spt budak-budak (kelakuan dll), keanak-anakan: maka raja pun tertawa melihat Patih menari itu kebudak-budakan; membudak bk memperhambakan diri, mengabdikan, menjadi hamba sahaya: dgn keadaanku sekarang ini belum perlu aku ~ kpd orang; membudakkan, memperbudak memperhambakan, menjadikan hamba, memperlakukan spt hamba: dia bukan spt kita, dia tidak diperbudak wang;memperbudak-budakkan memperlakukan seseorang spt budak-budak (yg dianggap masih mentah, tidak berpengalaman dsb): skuad pelapis bola sepak Pasukan A berjaya ~ Pasukan B dlm pertandingan itu; dia terasa dirinya diperbudak-budakkan oleh sekumpulan pelajar senior; perbudakan perihal budak (hamba), perihal dibudakkan (diperbudak): engkau telah terlepas drpd kongkongan ~;pembudakan perihal (perbuatan) membudak(kan): ~ orang yg lemah oleh yg kuat. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[bu.da/] | بودق

Definisi : 1 = budak-budak manusia yg belum dewasa (biasanya berumur bawah 17 tahun); kanak-kanak: Tukul takal di balik rakit, ~ nakal kuat bersakit. 2 orang yg bekerja di rumah orang lain; orang suruhan; jongos: Aku bukan ~ kamu, jangan disuruh aku ke sana ke mari. ~ belian hamba yg dibeli drpd orang lain. ~ dalam hamba dlm istana. ~ pejabat orang yg menjadi suruhan di pejabat-pejabat. ~ raja hamba raja. ~ suruhan orang yg disuruh-suruh. kebudak-budakan spt budak-budak kelakuannya; keanak-anakan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata budak

Puisi
 

Ayun tajak buailah tajak,
     Tajak datang dari Jawa;
Ayun budak buailah budak,
     Budak biasa tidur di riba.


Lihat selanjutnya...(123)
Peribahasa

Budak-budak makan pisang.

Bermaksud :

Masih mentah dalam segala hal.

 

Lihat selanjutnya...(5)

126

Things past cannot be recalled

Tidak ada gunanya bersedih atas kesilapan atau perkara buruk yang sudah berlaku kerana ia tidak dapat diubah lagi.

Nasi sudah menjadi bubur.

Looking back, I should have listened to my mother's advice. I should not have associated myself with bad guys and get involved in drug abuse. Now, I am facing the consequences, but Things past cannot be recalled .

Mengenang kembali, saya seharusnya mendengar nasihat ibu. Saya tidak sepatutnya bercampur dengan budak jahat dan terjebat dalam penyalahgunaan dadah. Kini, saya menerima padahnya, tetapi apa gunanya saya meratap, nasi sudah menjadi bubur.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(6)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
giung[gi.juN]kata kerjamenyampuk (percakapan orang lain).Budak-budak jangan giung, bilo orang tuo sodang bocakap.[bu.dA/.bu.dA/ dZA.NAn giuN bi.l .ÄAN tu.w b.tSA.kAp]Budak-budak jangan menyampuk, bila orang tua bercakap.
konye[k.øE]kata kerjakunyah.Budak-budak suko konye gulo-gulo gotah, lopeh tu digolombonge, molotup, dikonye lai.[bu.dA/.bu.dA/ su.k k.øE gu.l gu.l g.tAh l.pEh tu di.g.lm.bN.E m.l.tup di.k.øE lAi:]Budak-budak suka kunyah gula-gula getah, lepas itu digelombongkannya, meletup, dikunyah lagi.
boragai[b.ÄA.gAj]kata kerjabergayut.Bobudak tu boragai yo kek pondok talipon.[b.bu.dA/ tu b.ÄA.gAj j kE/ pn.d/ tA.li.pon]Budak-budak itu bergayut sahaja di pondok telefon.
boponggok-ponggok[b.pN.g/.pN.g/]kata kerjaberlonggok-longgok.Bobudak tu boponggok-ponggok kek pasa rayo.[b.bu.dA/ tu b.pN.g/.pN.g/ kE/ pA.sA ÄA.jA]Budak-budak itu berlonggok-longgok di pasar raya.
renceh[ÄEn.tSEh]kata kerjapotong kepala.Bobudak botompiaan lari bilo donga corito ado renceh kek kampong tu.[b.bu.dA/ b.tm.piA.An lA.Äi bi.l d.NA tS.Äi.t A.d ÄEn.tSEh kE/ kAm.poN tu]Budak-budak bertempiaran lari, bila dengar cerita, ada pemotong kepala di kampung itu.
montubu[mn.tu.bu]kata kerjacabut lari.Mano montubue bobudak tu, sorang pon tak nampak muka idunge.[mA.n mn.tu.bu.E b.bu.dA/ tu s.ÄAN pon tA/ nAm.pA/ mu.k i.duN.E]Ke mana cabut lari budak-budak itu, seorang pun tidak nampak muka hidungnya.
polompa[p.lm.pA]kata namapalang pada dinding di serambi.Sorambi tu kono bori polompa baru bobudak tak jatoh ko tanah.[s.ÄAm.bi tu k.n b.Äi p.lm.pA bA.Äu b.bu.dA/ tA/ dZA.toh k tA.nAh]Serambi itu kena diberi polompa, baru budak-budak tidak jatuh ke tanah.
diongseng[di.N.sEN]kata kerjausik (perempuan atau lelaki).Dioenge budak tu bokali-kali, barulah budak tu ondak kek dio.[di.n.sEN.E bu.dA/ tu b.kA.li.kA.li bA.Äu.lAh bu.dA/ tu n.dA/ kE/ di.j]Diusiknya budak itu berkali-kali, barulah budak itu hendak kepadanya.
lumuih[lu.muih]kata kerjabasah kuyup, selekeh.Budak ni lumuih badane dek ujan.[bu.dA/ ni lu.muih bA.dAn.E de/ u.dZAn]Budak ini basah kuyup badannya, kerana hujan.
bobot[b.bt]kata kerjamenyuruh dengan memuji atau menegah dengan menyuruh.Kok nak nyuroh budak tu dibobot-bobot an, kang tak poi de do.[k/ nA/ øu.čh bu.dA/ tu di.b.bt b.bt.An kAN tA/ pi de d]Kalau hendak menyuruh budak itu hendaklah dengan cara memuji-mujinya, kalau tidak budak itu tidak akan pergi.
12345

Kembali ke atas