Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[bu.ku] | بوکو

Definisi : 1 bahagian yg keras pd tempat pertemuan dua ruas buluh, tebu dsb; bahagian hujung dan pangkal ruas tulang yg berbonggol. 2 ketul atau butir yg kecil-kecil, spt garam: Ahmad menghancurkan ~-~ tanah itu dgn cangkul. 3 penjodoh bilangan utk benda yg berbutir atau berketul: se~ garam; se~ tanah. ~ bahu sendi antara bahu dgn lengan. ~ benang kayu dll tempat benang dililitkan; gelendong. ~ jari tulang sendi pd jari. ~ kaki (lali) tulang yg berbonggol pd pergelangan kaki. ~ lima a. genggaman tangan. b. sj senjata drpd besi yg digenggam apabila menggunakannya. berbuku 1 ada bukunya: Buluh mana yg tidak ~? 2 berbongkah-bongkah kecil: Tepung ini sudah ~ kerana terlalu lama. membuku menjadi bongkah-bongkah kecil; menjadi berbuku. terbuku ki mengganggu perasaan dlm hati: Segala yg ~ dlm hatinya diceritakannya kpd kakaknya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[bu.ku] | بوکو

Definisi : berhelai-helai kertas berjilid yg berisi tulisan utk dibaca atau berisi ruangan-ruangan kosong utk ditulisi; kitab: Di atas mejanya, tersusun ~ rujukan yg tebal-tebal. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata buku

Puisi
 

Jika adinda makan gelagah,
     Beri kami buku-bukunya;
Jika adinda beranak tengah,
     Bagi kami buku bongsunya.


Lihat selanjutnya...(11)
Peribahasa

Kenal dadanya,
     tak kenal mukanya (= rupanya).

Bermaksud :

Orang alim atau orang pandai dikenal orang hanya dengan membaca buku-buku karangannya saja.

 

Lihat selanjutnya...(17)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
บดบัง [-ba] ก melindungi, menutu- pi: หมอกควันที่ หนาทึบจากภูเขาไฟนั้ นบดบัง ดวงอาทิตย ์ Asap yang tebal dari gunung berapi itu melindungi matahari. บท [bot] น 1 bab: ตำราเล ่ มนั้ นมีทั้ งหมดสิบบท Buku teks itu mengandungi sepuluh bab semuanya. 2 rangkap: คุณครูให ้ ตัวอย ่ าง กลอนปันตุนสองบท Guru memberikan contoh dua rangkap pantun. บทกลอน [-kl:n] น sejenis puisi บทกวีนิพนธ ์ [-kawi:nipon rakaman: บันทึก วีดีโอนี้ ผมยืมมาจากห ้ องสมุด Rakaman vi­ deo ini saya pinjam dari perpustakaan. ก 3 mencatat: นักท ่ องเที่ ยวบันทึกบางอย ่ าง ลงในสมุดบันทึกของเขา Pelancong itu men- catat sesuatu dalam buku catatannya. 4 me­rakamkan: ช ่ างภาพได ้ บันทึกเหตุการณ ์ ประวัติศาสตร ์ นั้ น Jurugambar telah me­ rakamkan peristiwa bersejarah itu. บันเทิง [bant:] ก berhibur: นักท ่ องเที่ ยว
Kamus Thai 2.indb
่ กับการจัดห ้ องของ พี่ สาว Ibu sibuk mengemas bilik kakak. 2 (ทำให ้ เรียบวางระเบียบเรียงตามลำดับ) menyu­ sun, mengatur: บรรณารักษ ์ จัดหนังสือเพื่ อ ให ้ เป ็นระเบียบมากขึ้ น Pustakawan menyu­ sun buku supaya lebih teratur. 3 (นับ) dianggap: ใครก็ตามที่ ออกมาแสดงพลังจัดว ่ า เป็นผู ้ ต ่ อต ้ านรัฐบาล Sesiapa sahaja yang menunjuk perasaan dianggap sebagai penentang kerajaan. จัดการ [-ka:n] ก Kedua- dua orang itu bersarapan lalu keluar ke pejabat masing-masing. 2 maka: เนื่ องจากน ้ องชายฉันขี้ เกียจอ ่ านหนังส ื อเขา จึงสอบตก Oleh sebab adik lelaki saya malas membaca buku, maka dia gagal dalam peperiksaan. 3 barulah: เมื่ อเขารวย เขาจึงจะซื้ อรถยนต ์ Apabila dia kaya baru­ lah dia hendak membeli kereta. จืด [c:t] ว (รสชาติ) tawar: อาหารญี่ ปุ ่
Kamus Thai 2.indb
่ งตัวเรียบร ้ อยเพื่ อไปทำงาน Somkiat ber- pakaian kemas untuk pergi be­kerja. เรียบเรียง [-ria] ก menyusun: เขาเรียบ เรียงบทความเหล ่ านั้ นเป็นหนังสือ Dia me- nyusun makalah-makalah itu untuk dijadikan buku. เรียว [riaw] ว tirus: คุณปู ่ นำไม ้ ที่ เรียว มาทำเสารั ้ ว Datuk mengambil kayu yang tirus untuk dijadikan tiang pagar. เรี ่ ยวแรง [riawre: ดู แรง เรือ Ramai orang kampung men­daftar sebagai warga miskin di pe- jabat daerah. 2 mendaftarkan: บรรณารักษ ์ ลงทะเบียนหนังสือก ่ อนให ้ ยืมแก ่ ผู ้ ใช ้ บริการ Pus- takawan mendaftarkan buku sebelum dipinjamkan kepada pengguna. ลงทัณฑ ์ [-tan] ดู ลงโทษ ลงทุน [-tun] ก melabur: นักลงทุนต ่ างชาติ จำนวนมากมาลงทุนในประเทศไทย Ramai pelabur asing datang melabur di Thailand. ลงโทษ [-to:t] ก mendenda, menghu
Kamus Thai 2.indb
00 AM ก 12 กระฉับกระเฉง กระป ๋ อง [krap:] น tin กระเป ๋ า [krapau] น 1 beg: เด็ก ๆ เก็บหน ั งสือใส ่ กระเป่า Budak-budak me­ nyimpan buku di dalam beg. 2 (เงิน) dompet: คุณแม ่ เก็บเงิน บ ั ตรประชาชนและ บ ั ตรเครดิตไว ้ ในกระเป๋าเงิน Ibu menyimpan wang, kad pengenalan dan kad kredit di dalam dompet. 3 (เสื้อผ งสองเท ่ าก ั บเก ้ า Tiga kuasa dua menjadi sembilan. กำลัง 3 [kamla] กช sedang: น ้ องกำล ั ง อ ่ านหน ั งสือ Adik sedang membaca buku. กำไล [kamlai] น gelang กำหนด [kamnot] ก menetapkan, me- nentukan: คู ่ ร ั กคู ่ น ั ้นได ้ กำหนดว ั นแต ่ งงานแล ้ ว Pasangan kekasih itu
Kamus Thai 2.indb
์ ครั ้ งท ี ่ 1 พ.ศ. 2551 © สภาภาษาและหน ั งสือ (DBP) 2551 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan ั งบ ้ านของเขา Warna langsir secocok dengan warna dinding rumahnya. กระเป ๋ า [krapau] น 1 beg: เด็ก ๆ เก็บหน ั งสือใส ่ กระเป ๋ า Budak- budak menyimpan buku di dalam beg. 2 (เงิน) dompet: คุณแม ่ เก ็บเงิน บ ั ตรประชาชนและบ ั ตรเครดิตไว ้ ในกระเป ๋ าเงิน Ibu menyimpan wang, kad pengenalan dan kad kredit di dalam dompet

Kembali ke atas