Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : tidak pandai membaca dan menulis;kebutahurufan perihal (keadaan) tidak boleh membaca dan menulis. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
 
huruf (kata nama)
Bersinonim dengan lambang, aksara, vokal, konsonan;,
Kata Terbitan : berhuruf,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
คณะทูตลาวจวนถึง สะพานแม ่ น้ำโขงแล ้ ว Rombongan Duta Laos sudah hampir sampai di jam­ batan Mekong. จวนเจียน [-cian] ว nyaris-nyaris, hampir-hampir: ตาของเขาจวนเจียนบอด เพราะถูกสะเก็ดดอกไม ้ ไฟ Matanya nyaris- nyaris buta kerana terkena percikan bunga api. จวนตัว [-tua] ว terdesak, terhimpit: ในสถานการณ ์ จวนตัวทุกคนก็ยอมเสี่ ยงทั้ งสิ้ น Dalam keadaan terdesak, semua orang pun sanggup menanggung risiko. จอ 1 [c:] น tahun t] น adat istiadat จารีตประเพณี [-prape:ni:] น adat resam จารึก [ca:rk] ก 1 mengukir atas batu atau logam: สมเด็จรามคำแหงมหาราชทรง จารึกพยัญชนะไทยไว ้ บนแผ ่ นศิลา Maharaja Rama Khamhaeng mengukir huruf- huruf Thai di atas batu. 2 mencatat: นักประวัติศาสตร ์ ได ้ จารึกเหตุการณ ์ 11 กันยายน ไว ้ เรียบร ้ อยแล ้ ว Ahli sejarah sudah selesai mencatat peristiwa sebelas September
Kamus Thai 2.indb
30 ขจร [kac:n] ก semerbak = กำจร ขจ ั ด [kacat] ก 1 membasmi: ร ั ฐบาล พยายามขจ ั ดความไม ่ รู ้ หน ั งสือของประชาชน Ke­ rajaan berusaha membasmi buta huruf di kalangan rakyat. 2 menghilangkan: ผงซ ั กฟอกนี้ สามารถขจ ั ดคราบสกปรกออกได ้ Serbuk pencuci ini dapat menghilang- kan kekotoran. 3 menghapuskan: ร ั ฐบาล วางแผนขจ ั ดอิทธิพลของผู ้ ค ้
Kamus Thai 2.indb
setem แสน [sε:n] ว ratus ribu แสนรู ้ [-ru:] ว cerdik: สุน ั ขแสนรู ้ ต ั วนั้ น นำทางเจ ้ าของที่ ตาบอด Anjing cerdik itu memandu tuannya yang buta. แสนยานุภาพ [sε:nya:nupa:p] น kekuatan tentera: แสนยานุภาพของกองท ั พ ไทยเลื่ องลือไปไกล Kekuatan tentera Thai termasyhur di mana-mana. แสบ [sε:p] ก pedih: ตาของเขารู ้ สึกแสบ เมื่ อต ้ องอะลุ ่ มอล ่ วยกัน Hidup bersuami isteri hendaklah ber- tolak ansur. อะลูมิเนียม [alu:miniam] น alu- minium. อะไหล ่ [alai] น alat ganti อักษร [aks:n] น aksara, huruf อักษรศาสตร ์ [-sa:t] น ilmu persuratan อักเสบ [akse:p] ว radang: ลุงยูซุฟเจ็บ คอเพราะต ่ อมทอนซิลอักเสบ Pak Yusuf sakit tekak kerana tonsilnya radang. อัคคี [akki:] น api อัคคีภัย [-pay] น

Kembali ke atas