Maklumat Kata

Kamus Bahasa InggerisDefinisi : n 1. malignant tumour, barah, kanser; 2. (disease) penyakit /barah, kanser/; 3. (evil) barah, penyakit (yg menular): corruption is a ~ in society, rasuah merupakan barah dlm masyarakat. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cancer


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Assalamualaikum wbt, Saya sedang menulis sebuah tesis dalam Bahasa Melayu. Mohon bantuan DBP untuk membetulkan terjemahan istilah berikut dari Bahasa Inggeris ke Bahasa Melayu. a. Premenopausal breast cancer (English) - Kanser payudara premenopausal (Bahasa Melayu) b. Postmenopausal breast cancer (English) - Kanser payudara postmenopausal (Bahasa Melayu) Sekian terima kasih atas bantuan. - Mohd Razif ShahrilCadangan terjemahan kami ialah:
a. Premenopausal breast cancer - Kanser payudara pramenopaus 
b. Postmenopausal breast cancer - Kanser payudara pascamenopaus
Lain-lain24.12.2012
Assalamualaikum. Apakah istilah bahasa Melayu yang setara dengan istilah bahasa Inggeris, "cancer survivor"? Adakah "pemandiri barah"? Terima kasih.Waalaikumussalam...
Istilah yang diberikan masih belum ada dalam data kami. Cadangan yang sesuai bagi cancer survivor ialah Pemandiri Kanser atau Pemandiri Barah.
Makna13.01.2018
1) sedentary behaviour = tingkah-laku tidak ktif 2) cancer survivor =pemandiri kanser/ pesakit kanser yang terselamat 3) survivorship = tempoh pemandiri kanser 4) health related quality of life (HRQoL)= kualiti hidup berkaitan kesihatan 5) moderate to vigorous physical activity (MVPA)= aktivit fizikal sederhana hingga kuat Terima kasih di atas maklum balas yang diberikan.Salam Sejahtera. Mohon tuan/puan memberikan penggunaan perkataan bahasa Inggeris dalam contoh ayat supaya kami boleh mencadangkan padanan bahasa Melayu yang sesuai. Sekian. Terima kasih.Istilah12.07.2018
Tuan, Mohon bantuan untuk menyemak terjemahan yang betul bagi "how well" dalam teks sumber di bawah. Pada teks terjemahan ia diterjemah sebagai "berapa baik". Teks Sumber: Genomic (DNA/RNA) testing will be used to identify specific genetic variants that could show your cancer risk, how well your cancer might react to treatment, and which treatments might work best in your body. Teks Terjemahan: Ujian genom (DNA/RNA) akan digunakan untuk mengenal pasti varian genetik khusus yang boleh menunjukkan risiko kanser anda, berapa baik kanser anda bertindak balas terhadap rawatan, dan rawatan mana yang mungkin bertindak paling baik dalam tubuh anda.Terjemahan yang betul bagi "how well" dalam ayat tersebut ialah "seberapa baik". Selain menunjukkan bilangan, awalan se pada perkataan "seberapa" juga boleh membawa maksud "berapa mungkin" atau "hingga (sampai)".
Penyemakan dan penterjemahan04.10.2019
Assalamualaikum. Saya ingin bertanya apakah perkataan yang sesuai untuk menterjemahkan perkataan-perkataan seperti di bawah: 1) sedentary behaviour 2) cancer survivor 3) survivorship 4) health related quality of life (HRQoL) 5) moderate to vigorous physical activity (MVPA)DBP menyediakan perkhidmatan menyemak hasil terjemahan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Sdr. boleh menterjemahkan dahulu perkataan dalam bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu  dan menghantarkannya kepada kami untuk semakan terjemahan.Penyemakan dan penterjemahan10.07.2018
Assalamualaikum These results suggest that increase time spent in sedentary behaviour was associated with poorer level of high moecular weight adiponectin while sedentary behaviour was associated with poorer health-related quaity of life among breast cancer survivors. Hasil kajian ini mencadangkan bahawa peningkatan masa yang diluangkan untuk aktiviti fizikal berintensiti sederhana hingga tinggi mempunyai hubung kait dengan peningkatan tahap serum adiponektin bermolekul tinggi (BMT) manakala tingkah laku tidak aktif mempunyai hubung kait dengan tahap kualiti hidup berkaitan kesihatan yang buruk. Terima kasih.Terjemahan bagi kenyataan bahasa Inggeris yang ditanya ialah:

Hasil kajian ini mencadangkan bahawa peningkatan masa untuk tingkah laku sedentari
berhubung kait dengan tahap adiponektin bermolekul tinggi yang rendah manakala tingkah laku sedentari berhubung kait dengan hidup yang kurang berkualiti dalam kalangan pemandiri kanser payudara.  
Makna15.07.2018
Assalamualaikum. 1. Apakah istilah/terjemahan dalam Bahasa Melayu untuk "selective estrogen receptor degrader (SERD)", iaitu sejenis ubat dalam rawatan kanser? 2. Bila diterjemahkan istilah seperti "The study is looking specifically at HER2-negative breast cancers.", adakah perkataan HER2-negative diterjemahkan kepada HER2 negatif, atau negatif HER2? 3. Yang manakah terjemahan yang lebih sesuai untuk "targeted therapy": "terapi tersasar" atau "terapi sasaran"? Contoh ayat: "Palbociclib is a targeted therapy that can help stop cancer cells growing" 4. Adakah "kanser payudara tahap teruk" terjemahan yang tepat untuk "advanced breast cancer", yang biasanya merujuk kepada kanser tahap IV? 5. Apakah terjemahan yang tepat untuk "luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) agonist". (Rujukan: Luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) agonists generated in the hypothalamus bind to receptors on the anterior pituitary and stimulate the release of both luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FSH)) Terima kasih atas bantuan tuan/puan.Kami mencadangkan padanan istilah seperti yang berikut:

1. Selective estrogen receptor degrader - Pendegradasi penerima estrogen terpilih
2. HER2-negative - HER2-negatif
3. Targeted therapy - Terapi terpilih atau Terapi sasaran (kedua-dua istilah boleh digunakan)
4. Luteinizing hormone-releasing hormone agonist - Agonis hormon peluteinan-hormon pelepas

Kesemua padanan istilah ini bergantung pada kesesuaian serta konsep dan konteks penggunaannya dalam sesuatu bidang atau laras bahasa. 
Istilah13.04.2021

Kembali ke atas