Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ca.ra] | چارا

Definisi : 1 peraturan membuat sesuatu: Bagaimanakah ~ membuat kuih itu? 2 gaya atau kaedah (spt bentuk, fesyen dll): Bahasa yg digunakan dlm karangannya mengikut ~ bahasa Melayu lama. 3 sesuatu peraturan yg lazim diikut; adat resam; adat kebiasaan: Beliau gemar sekali makan masakan ~ Melayu. cara-cara 1 berbagai-bagai cara; bermacam-macam cara. 2 pelbagai peraturan atau contoh. 3 upacara. secara 1 dgn cara: Pegawai itu telah menerangkan akta tsb kpd kami ~ ringkas sahaja. 2 selaku; sebagai: Semuanya dilakukan ~ bermain-main. 3 menurut (adat): Perkahwinannya dilakukan ~ adat Melayu. ~ langsung a. dgn cara terus atau tidak dgn perantara­an. b. tidak menyimpang atau tidak menyeleweng. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cara

Puisi
 

Orang merendang si udang galah,
     Cara masakan oranglah Minang;
Orang perempuan selalunya kalah,
     Orang jantan selalunya menang.


Lihat selanjutnya...(15)
Peribahasa

Seperti lintah menghisap darah.

Bermaksud :

Membungakan wang dengan bunga yang terlalu mahal; menipu dengan cara yang lemah lembut. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti pacat melompat).

 

Lihat selanjutnya...(5)

83

Honey catches more flies than vinegar

Untuk menangani kerenah manusia, cara yang lembut atau berbuat baik lebih berkesan daripada cara yang kasar. (Peribahasa ini kadang kala digunakan untuk menyarankan supaya seseorang itu mengampu)

Mulut manis mematahkan tulang

If you want some secret tips, do not be rude to her. A polite approach is more effective than rudeness and even at times you have to be ingratiating. Take it from me, honey catches more flies than vinegar.

Jika awak mahu mencungkil petua rahsia, janganlah bersikap biadap terhadapnya. Cara yang penuh sopan santun lebih berkesan meskipun kadang kala awak terpaksa mengampunya. Percayalah cakap saya, mulut manis mematahkan tulang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(32)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
takteh[tA/.tEh]kata adjektifberkenaan cara berjalan selangkah-selangkah (tentang kanak-kanak).Awat lama sangat anak hang ni baru takteh, baya dia buleh belari dah.[A.wAt lA.mA sA.NAt A.nA/ hAN ni bA.Òu tA/.tEh bA.jA di.jA bu.leh b«.lA.Òi dAh]Mengapa lama sangat anak engkau ini baru belajar berjalan, sedangkan kanak-kanak yang sebaya dengannya sudah pandai berlari.
pedap II[p«.dAp]kata adjektifberkenaan cara berjalan yang perlahan-lahan, berhati-hati.Awat hang jalan tepedap-pedap, macam kucin nak tangkap tikuih.[A.wAt hAN dZA.lAn t«.p«.dAp.p«.dAp mA.tSAm ku.tSin nA/ tAN.kAp ti.kuih]Kenapa awak berjalan berhati-hati, seperti kucing hendak menangkap tikus.
meragau[m«.ÒA.gAw]kata kerjasatu cara menangkap ikan menggunakan tangan, gagau.Dogoi memang tera pasai meragau ikan dalam sejam bakoi dia penoh.[d.gj mE.mAN t«.ÒA pA.sAj m«.ÒA.gAw i.kAn dA.lAm s«.dZAm bA.koj di.jA p«.noh]Dogol pandai meragau ikan, dia dapat sebakul penuh ikan dalam satu jam.
kepah[k«.pAh]kata kerjamengusik dengan cara memekik dari arah yang tidak disedari (dari belakang), terjah, sergah.Hang jangan cuba kepah tok Mah bidan tu satni dia latah, mampoeh hang.[hAN dZA.NAn tSu.bA k«.pAh to/ mAh bi.dAn tu sAt.ni di.jA lA.tAh mAm.poeh hAN]Kamu jangan selalu mengusik tok Mah bidan itu kalau dia melatah, nahas engaku.
bahara[bA.hA.ÒA]kata adjektifberkenaan perahu, cara orang berjalan, dan lain-lain yang sama timbang, seimbang, sama berat kiri dan kanan.Perau dia bahara macam seludang nyoq.[p«.ÒAw di.jA bA.hA.ÒA mA.tSAm s«.lu.dAN øâÖ]Perahu dia seimbang seperti seludang kelapa.
menangkap[m«.nAN.kAp]kata kerjamengambil udara dengan cara menimbulkan kepala di permukaan air (ikan).Menangkap sunggoh ikan dalam petak tu, jom kita balek ambek bok kael.[m«.nAN.kAp suN.goh i.kAn dA.lAm pE.tA/ tu tSom ki.tA bA.le/ Am.be/ b/ kAel]Ikan-ikan dalam sawah itu galak melompat. Ayuh kita pulang mengambil kail.
kerunaeh[k«.Òu.nAEh]kata kerjamenggaru atau mengopek dengan cara yang perlahan dengan hujung jari; kerumit.Dia kerunaeh kerupin kude dia itu sampai bedarah.[di.jA k«.Òu.nAEh k«.Òu.pin ku.dE di.jA itu sAm.pAj b«.dA.ÒAh]Dia mengopek keruping kudisnya itu sehingga berdarah.
pukai I[pu.kAj]kata kerjatunai.Hang kena bayaq cara pukai, tak mau utang-utang.[hAN k«.nA bA.jA)Ö tSA.ÒA pu.kAj tA/ mAw u.tAN.u.tAN]Engkau mesti bayar secara tunai, tidak boleh berhutang.
mengelau[m«.N«.lAw]kata kerjamenangkap ikan menggunakan joran (dengan cara berjalan).Musem ujan lagu la ni, mai kita pi mengelau ikan ruan kat sungai.[mu.sem u.dZAn lA.gu lA ni mAj ki.tA pi m«.N«.lAw i.kAn Òu.wAn kAt su.NAj]Musim hujan sekarang ini, mari kita mengelau ikan haruan di sungai.
mencalai[m«n.tSA.lAj]kata kerjasambil berlari, melompat dengan cara luar biasa (tentang binatang seperti kerbau, lembu) kerana cemas, terperanjat, mengelak sesuatu dan lain-lain.Kerebau tu mencalai pasai anjin ligan dia.[k«.Ò«.bAw tu m«n.tSA.lAj pA.sAj An.dZin li.gAn di.jA]Kerbau itu berlari sambil melompat-lompat kerana dikejar anjing.
123

Kembali ke atas