Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ca.ra] | چارا

Definisi : 1 peraturan membuat sesuatu: Bagaimanakah ~ membuat kuih itu? 2 gaya atau kaedah (spt bentuk, fesyen dll): Bahasa yg digunakan dlm karangannya mengikut ~ bahasa Melayu lama. 3 sesuatu peraturan yg lazim diikut; adat resam; adat kebiasaan: Beliau gemar sekali makan masakan ~ Melayu. cara-cara 1 berbagai-bagai cara; bermacam-macam cara. 2 pelbagai peraturan atau contoh. 3 upacara. secara 1 dgn cara: Pegawai itu telah menerangkan akta tsb kpd kami ~ ringkas sahaja. 2 selaku; sebagai: Semuanya dilakukan ~ bermain-main. 3 menurut (adat): Perkahwinannya dilakukan ~ adat Melayu. ~ langsung a. dgn cara terus atau tidak dgn perantara­an. b. tidak menyimpang atau tidak menyeleweng. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cara

Puisi
 

Orang merendang si udang galah,
     Cara masakan oranglah Minang;
Orang perempuan selalunya kalah,
     Orang jantan selalunya menang.


Lihat selanjutnya...(15)
Peribahasa

Seperti lintah menghisap darah.

Bermaksud :

Membungakan wang dengan bunga yang terlalu mahal; menipu dengan cara yang lemah lembut. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti pacat melompat).

 

Lihat selanjutnya...(5)

83

Honey catches more flies than vinegar

Untuk menangani kerenah manusia, cara yang lembut atau berbuat baik lebih berkesan daripada cara yang kasar. (Peribahasa ini kadang kala digunakan untuk menyarankan supaya seseorang itu mengampu)

Mulut manis mematahkan tulang

If you want some secret tips, do not be rude to her. A polite approach is more effective than rudeness and even at times you have to be ingratiating. Take it from me, honey catches more flies than vinegar.

Jika awak mahu mencungkil petua rahsia, janganlah bersikap biadap terhadapnya. Cara yang penuh sopan santun lebih berkesan meskipun kadang kala awak terpaksa mengampunya. Percayalah cakap saya, mulut manis mematahkan tulang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(32)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
monoi[m.nj]kata kerjamelakukan sesuatu pekerjaan tanpa mengetahui kaedahnya yang betul.Jangan pusong madu lebah monoi aje, belajar dulu musong.[dZA.NAn pu.soN mA.du l«.bAh m.nj A.dZ« b«.lA.dZAÄ du.lu mu.soN]Jangan mengambil madu lebah tanpa mengetahui kaedahnya yang betul, belajar dulu cara-cara mengambil madu lebah.
   2. berkenaan cara berjalan dalam keadaan terketar-ketar.Dia baru baek demam, jalan pon ngege.[di.j« bA.Äu bA.e/ d«.mAm dZA.lAn pon NùE.gE]Dia baru baik demam, jalannya pun masih terketar-ketar.
pakok[pA.ko/]kata kerjacara menyambut batu seremban (sejenis permainan tradisional Melayu).Milah pandai pakok batu seremban.[mi.lAh pAn.dAj pA.ko/ bA.tu s«.Ä«m.bAn]Milah pandai menyambut batu seremban.
layo[lA.j]kata adjektifberkenaan cara berjalan yang terhoyong-hayang.Tok ki layo naek ke tebeng pase mabok laot.[to/ ki lA.j nA.e/ k« t«.beN pA.sE mA.bo/ lA.wot]Datuk berjalan terhoyong-hayang sebab mabuk laut.
jujut[dZu.dZut]kata adjektifberkenaan cara bergerak atau berjalan beriringan dalam satu barisan lurus.Mase cuti raye, kerete jujut kat jalan raye.[mA.s« tSu.ti ÄA.j« k«.ÄE.t« dZu.dZut kAt dZA.lAn ÄA.j«]Masa cuti raya, kereta jujut di jalan raya.
dengkat[dEN.kAt]kata adjektifberkenaan cara berjalan yang tidak sempurna kerana kaki yang pendek sebelah.Dia dengkat lepaih jatoh pokok.[di.jA dEN.kAt l«.pAC dZA.toh p.k/]Dia dengkat selepas jatuh daripada pokok.
lapon[lA.pon]kata kerjamelompat dengan cara melepasi sesuatu seperti pagar.Kalo boleh ce lapon pago tu.[kA.lo bo.leh tS« lA.pon pA.go tu]Kalau boleh cuba lompat pagar itu.
cerelang[tS«.Ä«.lAN]kata adjektifberkenaan cara memandang dengan membesarkan biji mata.Cerelang mata wek marah tok ki.[tS«.Ä«.lAN mA.t we/ mA.ÄAh to/ ki]Besar biji mata nenek marahkan datuk.
petek ula[p«.te/ u.lA] permainan dengan cara memetik kayu pendek di dalam lubang sehingga melantun ke atas dan dipukul oleh kayu panjang.Kawan tok reti maen petek ula.[kA.wAn t/ Ä«.ti mA.en p«.te/ u.lA]Saya tidak tahu bermain petek ular.
ngambo[NAm.bo]kata kerjamenangkap ikan dengan cara memusing-musing tali tangsi yang berladung dan berumpan dengan tangan di atas kepala dan membalingnya ke laut.Budok suke ngat ngambo pase dapat banyok ikan.[bu.d/ su.k« NAt NAm.bo pA.sE dA.pAt bA.ø/ i.kAn]Budak gemar ngambo sebab dapat banyak ikan.
123

Kembali ke atas