Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cepat;

Puisi
 

Anak itikbawah rumah,
     Main budak cepat berlari;
Oi,
     encik orang di rumah,
Terima tidak kami ke sini.


Lihat selanjutnya...(9)
Peribahasa

Cepat kaki ringan tangan.

Bermaksud :

Rajin dan giat.

 

Lihat selanjutnya...(24)

169

The early bird catches the worm

Yang cepat atau yang sampai dahulu akan beroleh keuntungan

Siapa cepat dia dapat

There were only five free expensive gifts to be grabbed. So, in order to not miss the opportunity, please come early. Remember that the early bird catches the worm, and whose who late will be disappointed.

Hanya lima hadiah percuma yang mahal untuk direbut. Jadi, supaya tidak terlepas peluang, datanglah awal-awal. Ingat siapa cepat dia dapat.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(19)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
dedah[d«.dAh]kata namasejenis penyakit tidak puas buang air kecil.Mung keno gi klenek cepak-cepak, nyakek dedah ni bahayo.[muN k«.n gi klE.nE/ tS«.pA/.tS«.pA/ ø:A.ke/ d«.dAh ni bA.hA.j]Kamu kena pergi ke klinik cepat-cepat, penyakit dedas ni berbahaya.
jak[dZ:A)/]kata kerja1. menikam dengan cepat.Maso ambo masok tu, diyo jak perok ambo.[mA.s Am.b mA.so/ tu di.j dZ:A)/ p:«.Äo/ Am.b]Masa saya masuk tu, dia menikam perut saya dengan cepat.
berah[b«.ÄA)h]kata kerjamengambil sesuatu dengan cepat.Bakpo mung letok situ, nyo berah kedio la, diyo tu panje tange.[bA/.p muN l«.t/ s:i.tu ø b«.ÄA)h k«.di.j lA di.j tu Kenapa kamu letak di situ, nanti cepat diambilnya, dia tu panjang tangan.
nyoh-nyoh[øh.øh]kata kerjaberjalan dengan cepat tanpa memandang ke kiri dan ke kanan.Ali tu nok gi mano, nyoh-nyoh tok caro ko ore.[A.li tu n/ gi m:A.n øh.øh t/ tS:A.č k .ÄE]Ali tu nak pergi ke mana, berjalan cepat tanpa menghiraukan orang.
bangak[bA.NA/]kata adjektifsegera, cepat, pantas.Tulong bangak gak sikik, ayoh nok gi doh tu.[tu.loN bA.NA/ gA/ si.ki/ A.jh n/ gi dh tu]Tolong cepatlah sikit, ayah dah nak pergi tu.
cak[tS:A)/]kata kerjamenikam dengan cepat tanpa disedari oleh pihak lawan.Mung jange dok lepo, nyo cak gak, mapuh mung.[muN dZA.NE do/ l«p ø tS:A)Ö gA/ mA.puh muN]Kamu jangan lalai, nanti ditikamnya, mati kamu.
lorak[l.ÄA/]kata kerjatergopoh-gapah, tergesa-gesa, cepat.Demo lorak nok gi mano gak?[dE.m l.ÄA/ n/ gi m:A.n gA/]Kamu tergesa-gesa nak pergi ke mana?
ngambak[N:Am.bA/]kata adjektifdapat memahami sesuatu yang diajar dengan cepat.Susoh nok kecek denge ore payoh ngambak ni.[su.sh n/ k:E.tSE/ d«.NE .ÄE pA.jh N:Am.bA/ ni]Susah nak bercakap dengan orang yang payah faham ni.
gadoh[gA.doh]kata kerjaterburu-buru dalam membuat sesuatu kerana ingin cepat, bergegas, tergopoh-gapah.Gadoh bena napok, demo nok gi mano gak.[gA.doh b«.nA nA.p/ dE.m n/ gi m:A.n gA/]Terburu-buru nampak, awak nak pergi ke mana ni?
parok II[pA.č/]kata adjektifberkenaan sesuatu seperti wang, minyak dan lain-lain yang terlalu banyak penggunaannya dan cepat habis.Parok minyok kreto, kalu dok brule alek lagu ni.[pA.č/ mi.ø/ kÄE.t kA.lu do/ bÄu.lE A.le/ lA.gu ni]Banyak guna minyak kereta, kalau selalu berulang-alik macam ni.
12

Kembali ke atas