Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cepat;

Puisi
 

Anak itikbawah rumah,
     Main budak cepat berlari;
Oi,
     encik orang di rumah,
Terima tidak kami ke sini.


Lihat selanjutnya...(9)
Peribahasa

Cepat kaki ringan tangan.

Bermaksud :

Rajin dan giat.

 

Lihat selanjutnya...(24)

169

The early bird catches the worm

Yang cepat atau yang sampai dahulu akan beroleh keuntungan

Siapa cepat dia dapat

There were only five free expensive gifts to be grabbed. So, in order to not miss the opportunity, please come early. Remember that the early bird catches the worm, and whose who late will be disappointed.

Hanya lima hadiah percuma yang mahal untuk direbut. Jadi, supaya tidak terlepas peluang, datanglah awal-awal. Ingat siapa cepat dia dapat.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(19)

Glosari Dielek Melaka

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
ambai surot[Am.bAj su.Äot] ambai yang menghala arus air surut, iaitu ke hala timur.Cepat naekkan ambai nanti ikan telepas.[tS«.pAt nAe/.kAn Am.bAj su.Äot nAn.ti i.kAn t«.l«.pAs]Cepat naikkan ambai nanti ikan terlepas
ambai pasang[Am.bAj pA.sAN] ambai yang menghala arus air pasang.Cepat pasang ambai pasang tu, ae dah mule pasang.[tS«.pAt pA.sAN Am.bAj pA.sAN tu Ae dAh mu.l« pA.sAN]Cepat pasang ambai pasang tu, air sudah mula pasang.
   2. mendukung seseorang di bahagian belakang badan; encang.Meh atuk cangcang engkau, boleh jalan cepat sikit.[meh A.tu/ tSAN.tSAN «N.kAw bo.leh dZA.lAn tS«.pAt si.ket]Mari atuk dukung engkau di belakang, boleh jalan cepat sikit.
sarot[sA.Äot]kata kerjamelurut sayur berdaun atau daun seperti daun turi.Kau sarot aje sayo tu, cepat siket.[kAw sA.Äot A.dZe sA.jo tu tS«.pAt si.ket]Kau lurutkan sahaja sayur itu, cepat sikit.
pisau tarek[pi.sAw tA.Äe/] sejenis pisau menoreh pokok getah yang mempunyai mata di sebelah bawah yang digunakan secara menarik dari hujung ke pangkal carang (bekas torehan); ketam tarek, pahat tarek.Pakai pisau tarek rase macam lebeh cepat noreh.[pA.kAj pi.sAw tA.Äe/ ÄA.s« mA.tSAm l«.beh tS«.pAt no.Äeh]Pakai pisau tarik terasa lebih cepat menoreh.
pikas[pi.kAs]kata namaalat untuk memecah batu atau menggali tanah yang keras, bertangkai kayu dan mempunyai dua mata besi yang tajam. Salah satu matanya runcing manakala mata yang satu lagi leper dan agak tebal.Kalau nak cepat jangan pakai cangkol, pakai le pikas, tanah tu keras.[kA.lAw nA/ tS«.pAt dZA.NAn pA.kAj tSAN.kol pA.kAj le pi.kAs tA.nAh tu k«.ÄAs]Kalau nak cepat jangan pakai cangkol, pakailah pikas, tanah tu keras
pahat tarek[pA.hAt tA.Äe/] sejenis pisau menoreh pokok getah yang mempunyai mata di sebelah bawah yang digunakan secara menarik dari hujung ke pangkal carang (bekas torehan); ketam tarek, pisau tarek.Pakai pahat tarek rase macam lebeh cepat noreh.[pA.kAj pA.hAt tA.Äe/ ÄA.s« mA.tSAm l«.beh tS«.pAt no.Äeh]Pakai pahat tarik terasa lebih cepat menoreh
ketam tarek[k«.tAm tA.Äe/] sejenis pisau menoreh pokok getah yang mempunyai mata di sebelah bawah yang digunakan secara menarik dari hujung ke pangkal carang (bekas torehan); pahat tarek, pisau tarek.Pakai ketam tarek rase macam lebeh cepat noreh.[pA.kAj k«.tAm tA.Äe/ ÄA.s« mA.tSAm l«.beh tS«.pAt no.Äeh]Pakai ketam tarik terasa lebih cepat menoreh.
naek buai[nAe/ bu.wAj] suatu upacara yang dilakukan sebelum bayi menggunakan buaian buat kali yang pertama. Bidan akan memasukkan barang-barang seperti dua genggam beras diisi di dalam gayung, anak lesung batu dan kitab suci al-Quran lalu dibuai sebanyak tujuh kali sambil bidan membaca doa. Kemudian barang-barang dan al-Quran tersebut cepat-cepat dikeluarkan dan selepas itu baru bayi dimasukkan ke dalam buaian.Kau kena panggel bidan yang pandai naek buai dulu baru anak kau ni boleh naek buaian.[kAw k«.nA pAN.gel bi.dAn jAN pAn.dAj nAe/ bu.wAj du.lu bA.Äu A.nA/ kAw ni bo.leh nAe/ bu.wAj.jAn]Engkau kena panggil bidan yang pandai menjalankan upacara naik buaian dulu, baru anak engkau boleh menggunakan buaian.
mengenak[m«.Ne.nA/]kata kerjaberjalan dengan cepat sehingga punggung nampak bergoyang-goyang biasanya bagi orang perempuan yang berpunggung besar.Mengenak aje Mak Minah tu, nak cepat le tu.[m«.Ne.nA/ A.dZ« mA/ mi.nAh tu nA/ tS«.pAt l« tu]Mengenak saja Mak Minah, nak cepatlah tu.
12

Kembali ke atas