Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cepat;

Puisi
 

Anak itikbawah rumah,
     Main budak cepat berlari;
Oi,
     encik orang di rumah,
Terima tidak kami ke sini.


Lihat selanjutnya...(9)
Peribahasa

Cepat kaki ringan tangan.

Bermaksud :

Rajin dan giat.

 

Lihat selanjutnya...(24)

169

The early bird catches the worm

Yang cepat atau yang sampai dahulu akan beroleh keuntungan

Siapa cepat dia dapat

There were only five free expensive gifts to be grabbed. So, in order to not miss the opportunity, please come early. Remember that the early bird catches the worm, and whose who late will be disappointed.

Hanya lima hadiah percuma yang mahal untuk direbut. Jadi, supaya tidak terlepas peluang, datanglah awal-awal. Ingat siapa cepat dia dapat.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(19)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   3. melilit sesuatu (benang, tali tangsi, tali dan sebagainya)Depa cepat-cepat pulon kampoi tali wau pasai nak ujan.[dE.pA tS«.pAt.tS«.pAt pu.lon kAm.poj tA.li wAw pA.sAj nA/ u.dZAn]Mereka cepat-cepat melilit tali wau sebab hampir hujan.
   2. menarik sesuatu supaya berkumpul semula (seperti tali, pukat, benang layang-layang dan lain-lain).Karau cepat-cepat pukat tu pasai ribot nak mai.[kA.ÒAw tS«.pAt.tS«.pAt pu.kAt tu pA.sAj Òi.bot nA/ mAj]Tarik cepat-cepat pukat itu sebab nak ribut.
sentot[s«n.tot]kata kerjamasukkan kepala ke dalam cangkerang berkenaan haiwan; serotKora-kora kalu tekejut cepat-cepat dia sentot.[k.ÒA.k.ÒA kA.lu t«.k«.dZut tS«.pAt.tS«.pAt s«n.tot]Kura-kura kalau terkejut cepat-cepat kura-kura memasukkan kepala ke dalam cangkerang.
handoh[hAn.doh]kata kerjamemukul kuat dengan tangan atau dengan menggunakan sesuatuAbu lekaih-lekaih lari bila bapak dia nak handoh dengan tongkoi kayu.[A.bu l«.kAC.l«.kAC lA.Òi bi.lA bA.pA di.jA nA hAn.doh d«.NAn toN.koj kA.ju]Abu cepat-cepat lari bila bapanya hendak pukulnya dengan batang kayu.
bret[bÒet]kata kerjaberleter.Buat reja cepat sikit, sat ni mak bret.[bu.wAt Ò«.dZA tS«.pAt si.kit sAt ni mA/ bÒet]Kerja buat cepat, nanti mak berleter.
melingkop[m«.liN.kop]kata kerjaberambus; lingkopMelingkop cepat sebelom aku naek darah.[m«.liN.kop tS«.pAt s«.b«.lom A.ku nAe/ dA.ÒAh]Berambus cepat sebelum saya naik darah.
celapak[tS«.lA.pA/]kata adjektifberkenaan dengan seseorang berlari dan menerkam seseorang atau sesuatu (seperti kereta, bas, motosikal dan lain-lain dengan cepat dan pantasBaih pengabeh dah nak jalan hang pi celapak cepat.[bAC p«NA.beh dAh nA/ dZA.lAn hAN pi tS«.lA.pA/ tS«.pAt]Bas terakhir sudah hendak bertolah, baik kamu celapak cepat.
jejai[dZ«.dZAj]kata kerjamenyuruh seseorang makan pada masa dan ketika itu juga.Jejai cepat, baih dah nak mai.[dZ«.dZAj tS«.pAt bAC dA/ nA/ mAj]Makan cepat, bas sudah hendak datang.
menereloh[m«.n«.Ò«.loh]kata kerja1. tidur; merelohPi menereloh cepat dah pukoi sebelaih dah, isok nak sekolah.[pi m«.n«.Ò«.loh tS«.pAt dAh pu.koj s«.b«.lAC dAh i.so/ nA/ s«.ko.lAh]Cepat pergi tidur sudah pukul sebelas, besok hendak sekolah.
   3. mematikan hujah seseorangDalam mesyorat sat gi hang jangan tinaih dia pasai dia tu cepat merajok.[dA.lAm m«.S.ÒAt sAt gi hAN dZA.NAn ti.nAC di.jA pA.sAj di.jAtu tS«.pAt m«.ÒA.dZo]Dalam mesyuarat nanti kamu jangan mematikan hujahnya sebab dia itu cepat merajuk.
12

Kembali ke atas