Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cepat;

Puisi
 

Anak itikbawah rumah,
     Main budak cepat berlari;
Oi,
     encik orang di rumah,
Terima tidak kami ke sini.


Lihat selanjutnya...(9)
Peribahasa

Cepat kaki ringan tangan.

Bermaksud :

Rajin dan giat.

 

Lihat selanjutnya...(24)

169

The early bird catches the worm

Yang cepat atau yang sampai dahulu akan beroleh keuntungan

Siapa cepat dia dapat

There were only five free expensive gifts to be grabbed. So, in order to not miss the opportunity, please come early. Remember that the early bird catches the worm, and whose who late will be disappointed.

Hanya lima hadiah percuma yang mahal untuk direbut. Jadi, supaya tidak terlepas peluang, datanglah awal-awal. Ingat siapa cepat dia dapat.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(19)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
gesok[g«.s/]kata adjektifberkenaan makanan yang tersekat di kerongkong.Kalo gesok cepat-cepat minum ae.[kA.lo g«.s/ tS«.pA/.tS«.pA/ mi.num Ae]Kalau makanan tersekat di kerongkong cepat-cepat minum air.
jaeh II[dZAeh]kata adjektifcepat.Jaeh masok ari nok ujan.[dZA.eh mA.so/ A.Äi n/ u.dZAn]Cepat masuk, hari hendak hujan.
nyenye[øE.øE]kata kerjamenjamah sedikit makanan.Kalo nok cepat pon nyenye dulu.[kA.lo no/ tS«.pAt pon øE.øE du.lu]Kalau hendak cepat pun, jamah sedikit dulu.
gohek[g.hE/]kata kerjamangayuh basikal.Gohek laju siket, bio cepat sampe.[g.hE/ lA.dZu si.ket bi.j tS«.pAt sAm.pe]Kayuh laju sedikit, biar cepat sampai.
copoi[tSo.poj]kata adjektifberkenaan masa yang hampir habis tempohnya.Semayang cepat, masa dah copoi ni.[s«.mA.jAN tS«.pAt mA.sA dAh tSo.poj ni]Sembahyang cepat waktu sudah hampir habis.
gembut[g«m.but]kata adjektifberkenaan keadaan binatang yang hampir mati.Cepat sembeleh ayam tu, doh tongga gembut.[tS«.pAt s«m.b«.leh A.jAm tu dh toN.gA g«m.but]Cepat sembelihkan ayam tu, sudah hampir mati.
melanoh[m«.lA.nh]kata adjektifberkenaan penyakit yang semakin merebak.Saket mate cepat melanoh kalo tok bele.[sA.ket mA.t« tS«.pAt m«.lA.nh kA.lo t/ b«.l«]Sakit mata cepat merebak kalau tidak dijaga.
kecapi[k«.tSA.pi]kata adjektifberkenaan pergerakan tangan yang sangat cepat.Koi kenan beno tengok wek ngayam, kecapi ngat.[koj k«.nAn b«.no tE.No/ wE/ NA.jAm k«.tSA.pi NAt]Saya suka benar tengok nenek mengayam, cepat sangat.
sengkeroi[s«N.k«.čj]kata kerjamemeluk tubuh atau lutut kerana kesejukan .Mandi cepat, buat ape sengkeroi gitu.[mAn.di tS«.pAt bu.wAt A.p« s«N.k«.čj gi.tu]Mandi cepat, buat apa memeluk tubuh seperti itu.
pokok ari[p.k/ A.Äi] keadaan cuaca yang mendung menandakan hari akan hujan.Cepat angkat kaen weh, pokok ari dah nampok tu.[tS«.pAt AN.kAt kA.en weh p.k/ A.Äi dAh nAm.p/ tu]Cepat angkat kain, awan mendung sudah nampak.
12

Kembali ke atas