Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ce.ré.wét] | چريويت

Definisi : /ceréwét/ ada sahaja yg tidak kena atau tidak memuaskan hatinya; suka berleter atau bersungut: Perempuan tua itu sudah nyanyuk serta terlalu ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata cerewet


Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
hotiaq[ho.ti.jA)Ö]kata adjektifberkenaan dengan seseorang yang sangat cerewetOrang tua tu hotiaq sunggoh, semua tak kena.[.ÒAN tu.wA tu ho.ti.jA)Ö suN.goh s«.mu.wA tA/ k«.nA]Orang tua itu sangat cerewet, semuanya tidak kena.
roriau[Òo.Òi.jAw]kata adjektifcerewetAnak cucu pon tak suka balek kampong pasai mulot tok roriau sangat.[A.nA tSu.tSu pon tA su.kA bA.le kAm.poN pA.sAj mu.lot to Òo.Òi.jAw sA.NAt]Anak cucu pun tidak suka balik kampung sebab mulut nenek cerewet.
laok rendang[lAo/ Ò«n.dAN] ikan goreng.Dia makan tak susah, ada laok rendang dengan sambai belacan cukop la.[di.jA mA.kAn tA/ su.sAh A.dA lAo/ Ò«n.dAN d«.NAn sAm.bAj b«.lA.tSAn tSu.kop lA]Dia tidak cerewet makan, ada ikan goreng dan sambal belacan cukuplah.

Kembali ke atas