Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
jut[dZut]kata namasejenis alat menangkap ikan dengan menggunakan joran yang diikat pada bakul dan boleh menjerut (biasanya untuk menangkap ikan kaloi).Boh la keladi dalam jut tu kalo nok dapat ikan besa.[boh lA k«.lA.di dA.lAm dZut tu kA.lo no/ dA.pAt i.kAn b«.sA]Masukkanlah keladi ke dalam jut itu kalau hendak mendapatkan ikan besar.
tali arang[tA.li A.ÄAN] benang nilon yang dicelup dalam debu arang yang digunakan untuk membuat penanda pada batang balak.Tali arang tu kene tarek tegang siket baru nampok garisan.[tA.li A.ÄAN tu k«.n« tA.Äe/ t«.gAN si.ket bA.Äu nAm.p/ gA.Äi.sAn]Benang nilon itu perlu ditarik sehingga tegang, barulah nampak garisannya.

Kembali ke atas