Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
tingkat (kata nama)
Bersinonim dengan paras, lantai;,
Kata Terbitan : tingkat-tingkat, bertingkat-tingkat, meningkat, meningkatkan, tingkatan, peningkatan,


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Adik saya yang belajar dalam tingkatan satu sudah pergi sekolah. Apakah kesalahan yang terdapat dlm ayat ini?Ayat yang betul ialah "Adik saya yang belajar dalam tingkatan satu sudah pergi ke sekolah." Tatabahasa16.07.2013
Selamat sejahtera cikgu.Nama saya Sathya Gananaathaa.Saya menuntut di SMK Taman Selesa Jaya 2 dalam tingkatan 2.Saya ingin meminta pertolongan cikgu untuk menanda karangan saya.Saya berharap cikgu sudi membantu saya.Markah penuh karangan ialah 30.Untuk makluman tuan, Khidmat Nasihat Bahasa yang kami berikan adalah untuk membantu pelanggan menyelesaikan masalah penggunaan bahasa termasuklah ejaan, istilah, terjemahan, pemilihan kata dan tatabahasa. Menyemak karangan pelajar tidak termasuk dalam skop perkhidmatan kami. Kami menyarankan tuan merujuk kamus untuk melihat ejaan yang betul dan merujuk buku tatabahasa untuk memastikan pembentukan kata dan binaan ayat yang betul. Tidak ada jalan pintas untuk menghasilkan sebuah karya yang baik, kecuali belajar dengan guru dan banyak membuat latihan. Selalulah bertanya dengan guru di sekolah kerana guru dapat melihat kelemahan tuan dan membantu mengatasi kelemahan tersebut.Tatabahasa11.04.2015
Selamat sejahtera cikgu.Nama saya Sathya Gananaathaa.Saya menuntut di SMK Taman Selesa Jaya 2 dalam tingkatan 2.Saya ingin meminta pertolongan cikgu untuk menanda karangan saya.Saya akan menghantar satu karangan sehari.Saya berharap cikgu sudi membantu saya.Markah penuh karangan ialah 30.Untuk makluman tuan, Khidmat Nasihat Bahasa yang kami berikan adalah untuk membantu pelanggan menyelesaikan masalah penggunaan bahasa termasuklah ejaan, istilah, terjemahan, pemilihan kata dan tatabahasa. Menyemak karangan pelajar tidak termasuk dalam skop perkhidmatan kami. Kami menyarankan tuan merujuk kamus untuk melihat ejaan yang betul dan merujuk buku tatabahasa untuk memastikan pembentukan kata dan binaan ayat yang betul. Tidak ada jalan pintas untuk menghasilkan sebuah karya yang baik, kecuali belajar dengan guru dan banyak membuat latihan. Selalulah bertanya dengan guru di sekolah kerana guru dapat melihat kelemahan tuan dan membantu mengatasi kelemahan tersebut.Tatabahasa11.04.2015
Salam sejahtera..... Di sini saya ada beberapa keraguan tentang penggunaan bahasa yang memerlukan penjelasan dan tujuk ajar pihak tuan. 1) Yang manakah ayat berikut benar penggunaan bahasanya? i) Kita boleh mendirikan khemah di situ kerana kawasan itu sama luas dengan gelanggang bola jaring ini. ii) Kita boleh mendirikan khemah di situ kerana kawasan itu seluas dengan gelanggang bola jaring ini. 2) Saya sering menghadapi masalah ketika menerangkan penggunaan imbuhan me...kan dengan me...i dan me.... pada situasi ayat yang berlainan. Namun muri-murid saya tetap keliru dan kurang memahami. Berikut, saya memetik beberapa ayat contoh yang menimbulkan keraguan. i) Emak sedang menghiaskan ruang tamu dengan lampu pelbagai warna. ii) Cikgu Ali sedang mengajar mata pelajaran Sejarah dalam tingkatan 2 Merah. iii) Ah Meng menemui sebentuk cincin di halaman rumah. Sedangkan jawapan yang saya peroleh ialah : i) Emak sedang menghiasi ruang tamu dengan lampu pelbagai warna. ii) Cikgu Ali sedang mengajarkan mata pelajaran Sejarah dalam tingkatan 2 Merah. iii) Ah Meng menemukan sebentuk cincin di halaman rumah. Justeru, saya amat memerlukan tunjuk ajar pihak tuan agar dapat membantu saya merungkai masalah saya. Penjelasan ini amat penting bagi saya memantapkan pengajaran saya dalam bahasa Melayu serta keberkesanan tahap kefahaman murid saya...... Sekian, terima kasih daun keladi dan salam sejahtera........1. Dari segi tatabahasa, kedua-dua ayat tersebut betul dan boleh digunakan. Untuk imbuhan me-kan, sila rujuk buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Untuk pengetahuan Puan, buku-buku rujukan yang diterbitkan oleh penerbit luar (bukan DBP), kebanyakan mereka tidak sangat mementingkan penggunaan tatabahasa yang betul.Tatabahasa15.05.2010
Kajian tentang penggunaan internet dalam kalangan pelajar Tingkatan Empat telah dijalankan oleh Professor Ahmad. Adakah ejaan Tingkatan Empat mesti ditulis dalam huruf besar pada awal perkataanTingkatan empat dalam ayat tersebut bukan nama khas, oleh itu huruf pertamanya ditulis dengan huruf kecil sahaja.Tatabahasa28.05.2010
1. Bagi ayat "Kajian ini dijalankan bagi menilai persepsi guru terhadap kebolehgunaan bahan bantu mengajar dalam subtopik Mitosis Tingkatan 4", huruf pertama bagi perkataan mitosis dan tingkatan 4 itu perlu huruf besar atau huruf kecil? 2. "Kajian terhadap murid Tingkatan 4" atau "Kajian terhadap murid tingkatan 4" Terima kasih. Ayat yang betul adalah seperti yang berikut:
1. Kajian ini dijalankan bagi menilai persepsi guru terhadap kebolehgunaan bahan bantu mengajar dalam subtopik mitosis tingkatan 4. 
2. Kajian terhadap murid tingkatan 4.
Ejaan14.11.2020
Selamat petang, boleh tanya untuk ayat berikut sama ada perkataan "pelajar tingkatan enam" perlu ditulis dalam huruf besar untuk setiap huruf yang pertama seperti "Pelajar Tingkatan Enam". Ayat: Amalan kitar semula dalam kalangan pelajar tingkatan enam SMK Datuk Onn, Butterworth. Terima Kasih!

Penggunaan huruf besar dan huruf kecil dan penggunaan perkataan sebagai nama khas atau nama am bergantung pada makna dan  konteks penggunaan dalam sesuatu wacana.

Dalam hal penggunaan perkataan Pelajar Tingkatan Enam SMK Datuk Onn, Butterworth, boleh dikatakan nama khas sekiranya rangkai kata ini dilihat sebagai sesuatu nama khas yang telah dinyatakan dalam wacana sebelumnya atau yang biasanya terdapat dalam laras undang-undang yang memberikan maksud penggunaan dalam wacana seterusnya. 

Perkataan pelajar tingkatan enam  ini boleh menjadi nama am seperti dalam ayat: Ceramah itu sangat menguntungkan pelajar tingkatan enam.

Tatabahasa14.12.2017
Bagaimanakah cara penulisan dalam esei untuk i. Guru Besar/guru besar ii. Guru Tingkatan/guru tingkatan iii. dibankkan/membankkan? iv. dicop/dicap? v. Tanda baca (:-) sering digunakan dalam penulisan. (penyenaraian). Tetapi apabila saya rujuk saya tidak menjumpai tanda baca tersebut. vi. Contoh tanda baca dalam penyenaraian - Antara ciri-ciri tersebut: 1. Xxxxxxxxxxxxx; 2. Xxxxxxxxxxxxx; dan 3. Xxxxxxxxxxxxx. atau Kita gunakan noktah pada setiap akhir ayat? Terima kasih.

Ejaan yang betul ialah:

i. guru besar 

ii. guru tingkatan 

iii. dibankkan/membankkan - tidak ada contoh penggunaan kedua-dua kata ini, jika merujuk transaksi yang dilakukan boleh menggunakan perkataan lain seperti diamsukkan ke bank 

iv. dicap 

v. Penggunaan tanda baca yang betul ialah titik bertindin (:) atau sempang (-)

vi. Contoh tanda baca dalam penyenaraian - Antara ciri-ciri tersebut: 1. Xxxxxxxxxxxxx; 2. Xxxxxxxxxxxxx; dan 3. Xxxxxxxxxxxxx. Penggunaan tanda baca dalam contoh ini betul.

Tatabahasa06.12.2011
Salam sejahtera Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya Canigia Uden. Guru dari SMK Kapit, Sarawak. Saya ingin bertanya tentang perkataan Graduasi. Saya sedia maklum bahawa perkataan ini tiada dalam kamus dewan, juga dalam Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Malah, pernah ada isu dulu bahawa penggunaan perkataan ini tidak dibolehkan di sekolah, terutamanya untuk Tingkatan 6 ataupun MRSM. Oleh kerana sekarang merupakan hujung tahun, banyak sekolah mengadakan majlis kepada pelajar-pelajar yang akan tamat pembelajaran mereka seperti pelajar Tingkatan 5, Tingkatan 6 dan juga di MRSM. Saya melihat banyak sekolah menggunapakai perkataan ini, "Majlis Graduasi MRSM ABCD", ataupun "Majlis Graduasi Pelajar Tingkatan 6". Jadi, saya keliru. Adakah perkataan ini sudah dibolehkan untuk dipakai dan diterima ? Mohon pencerahan dan penjelasan daripada yang lebih afdal

Padanan bagi kata graduation dalam bahasa Melayu ialah pengijazahan yang bermaksud memperoleh ijazah atau diploma. Bagi pelajar yang akan tamat sekolah tingkatan 5 atau 6, majlis tersebut boleh dinamakan sebagai Majlis Penyampaian Sijil. Walau bagaimanapun, Majlis Graduasi juga sudah boleh diterima pakai.

Istilah24.10.2019
Apakah istilah yang boleh digunakan untuk majlis penganugerahan sijil tamat persekolahan peringkat menengah (murid tingkatan 5), memandangkan dalam kamus bahasa Melayu tidak ada istilah graduasi & perkataan konvokesyen hanya untuk penganugerahan ijazah serta diploma? Selamat petang:
 Perkataan graduasi disesuaikan daripada bahasa Inggeris "graduation" yang bermaksud menyampaikan sijil atau ijazah. Oleh itu majlis graduasi ialah upacara penyampaian ijazah atau diploma di kolej dan universiti. Bagi pelajar tingkatan 5, majlis boleh dinamakan bergantung pada tujuan diadakan, sama ada untuk menyampaikan sijil atau kerana tamat tingkatan 5 (tamat sekolah).

Sekian, terima kasih.
Lain-lain14.10.2016
1234567

Kembali ke atas