Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata dan

Puisi
 

Berapa dalam lubuk Inggeris,
     Saya berani menebar jala;
Berapa tajam pisau dan keris,
     Saya berani menegak dada.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

Segar dipakai layu dibuang.

Bermaksud :

Selagi perempuan itu muda dan cantik dicintai dan disayangi, tetapi setelah tua ditinggalkan.

 

Lihat selanjutnya...(535)


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
jamba[dZAm.bA]kata namasajian, dulang, talam, hidangan.Jamba tuk lombago mosti boraleh dan botudong.[dZAm.bA tu/ lm.bA.g ms.ti b.ÄA.lEh dAn b.tu.doN]Sajian Tuk Lembaga mesti beralas dan bertudung.
godang[g.dAN]kata adjektifbesar.Tobek godang di Gunung Pase tu suku Solomek Minangkabaw nan punyo.[t.bE/ g.dAN di gu.nuN pA.sE tu su.ku s.l.mE/mi.nAN.kA.bAw nAn pu.ø]Tebat besar di Gunung Pasir itu, Suku Solomak Minangkabau yang punya.
bandan[bAn.dAn]kata nama1. penyakit sampar pada kerbau, lembuAbeh sokampong korobau mati sapue dek bandan.[A.beh s.kAm.poN k.č.bAw mA.ti sA.pu.E d«/ bAn.dAn]Habis kerbau sekampung mati terkena bandan.
bojolean[b.dZo.le.jAn]kata adjektifberkenaan ikan sembilang, keli dan belut yang banyak dan licin.Bojolean ikan somilang dalam lubuk tu.[b.dZo.le.jAn i.kAn s.mi.lAN dA.lAm lu.b/ tu]Banyak ikan dalam lubuk itu.
tanah mengandung[tA.nAh m«.NAn.duN] gelaran untuk Luak Inas, Ulu Muar, Jempol, Gunung Pasir, Teraci dan Seri Menanti yang terletak di bahagian tengah dan timur Negeri Sembilan.   
monyolinga[m.ø.li.NA]kata adjektifberkenaan bau bunga, buah dan lain-lain yang terlalu keras.Bungo kesidang tu, monyolinga baue.[bu.N kE.si.dAN tu m.ø.liN bAu:E]Bunga kesidang itu, terlalu keras baunya.
monggehet[mN.gE.hEt]kata kerjamenggesel, bersentuhan.Kobau dalam kandang tu, menggehet lumpo kek pintu kandang maso koluwa.[k.bAw dA.lAm kAn.dAN tu mN.gE.hEt lum.p kE/ pin.tu kAn.dAN mA.s/ k.lu.wA]Kerbau dalam kandang itu, menggeselkan lumpur di pintu semasa keluar.
jolak[dZ.lA/]kata kerjaampu dan tolak ke atas.Tolong jolakan den naek kateh dahan.[t.lN dZ.lA/.An dEn nAE/ kA.tEh dA.hAn]Tolong ampu dan tolak saya ke atas dahan.
monyonget[m.ø.NEt]kata adjektifpedih dan sakit.Dio monyonget kosakitan bilo disongat lipan.[di.j m.ø.NEt k.sA.kit.An bi.l di.s.NAt li.pAn]Dia merasa pedih dan sakit bila disengat lipan.
undang[un.dAN]kata nama1. penghulu atau raja dalam luaknya.   
123456789

Kembali ke atas