Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : dapat determine

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata dapat diterima


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
่ มเย็น [-yen] ว aman, sejahtera: หลังจาก ปัญหานั้ นได ้ รับการแก ้ ไขชาวบ ้ านก็ใช ้ ชีวิตอย ่ าง ร ่ มเย็น Setelah masalah itu diselesai- kan, orang kampung pun dapat hidup dengan aman. รวก [ruak] น buluh galah รวง [rua] น 1 tangkai: รวงข ้ าว tangkai padi 2 (ผึ ้ ง) sarang: รวงผึ้ ง sarang lebah ร ่ วง ้ าครั้ งรวด Pa- sukan bola sepak negara Thai telah menjuarai sukan SEA lima kali bertu- rut-turut. รวดเร็ว [-rew] ว cepat: คุณเสถียร สามารถทำวิทยานิพนธ ์ เสร็จอย ่ างรวดเร็ว Encik Sathian dapat menyiapkan diserta­sinya dengan cepat. รวน [ruan] ก meragam: เครื่ องยนต ์ รถ ของฉันรวน Enjin kereta saya meragam. รวนเร [-re:] ดู เรรวน ร ่ วน [ruan] ว gembur, peroi: ดินร
Kamus Thai 2.indb
บรรดาศักดิ์ [banda:sak] น gelaran ke- hormat บรรทัด [bantat] น baris: เรียงความนี้ มี ความยาวร ้ อยบรรทัด Panjangnya kara­ngan ini seratus baris. บรรทัดฐาน [bantatta:n] น norma บรรทุก [bantuk] ก dapat memuatkan: เครื่ องบิน ดี 130 บรรทุกข ้ าวสารจำนวน 1,000 กระสอบเพื่ อนำไปช ่ วยเหลือประชาชนชาวอีหร ่ าน ที่ ตกทุกข ์ Pesawat D-130 dapat memuat- kan 1,000 guni beras untuk membantu rakyat Iran yang menderita. บรรเทา [bantau] ก meredakan, me­ ngurangkan: ความเห็นชอบของนายจ ้ างในการ ขึ้ นเงินเดือนสามารถบรรเทาความโกรธของคนงาน เหล ่ านั้ นได ้ Persetujuan majikan

Kembali ke atas