Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[dar.jah] | درجه

Definisi : 1. tingkatan atau peringkat pelajaran di sekolah rendah: adik saya bersekolah baru dlm ~ tiga; 2. paras (utk menunjukkan tinggi rendahnya sesuatu keadaan, pencapaian dll), peringkat, tingkatan, taraf: pembangunan ekonomi utk meninggikan ~ kehidupan rakyat; ~ mutu yg dicapai; 3. satuan atau unit ukuran (sudut, suhu) yg dilambangkan dgn tanda ° selepas angka: satu sudut tepat mempunyai 90 ~ (90°); air membeku pd suhu 0 ~ Centigrade (0°C) atau 32 ~ Fah­renheit (32°F); 4. ark darjat (taraf kedudukan dlm masyarakat); berdarjah 1. berkelulusan (darjah tertentu), sudah mencapai peringkat pelajaran (di sesuatu darjah tertentu): jawatan tersebut memerlukan orang yg ~ sembilan; 2. ark = berdarjah-darjah berdarjat(-darjat), ber­taraf(-taraf), bertingkat(-tingkat): orang-orang Melayu masih ~ kedudukan mereka dlm masyarakat. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[dar.jah] | درجه

Definisi : 1 peringkat (tingkat) di sekolah: Dia baru di ~ dua tahun ini. 2 satuan ukuran suhu (sudut dll): Air akan beku jika suhunya jatuh pd 0 ~ Celsius (32 ~ Fahrenheit). Satu sudut tepat ialah 90 ~. 3 peringkat (taraf) yg menunjukkan paras sesuatu keadaan, pencapaian dll; tingkatan: Dia berusaha utk meninggikan ~ pencapaiannya dlm pelajaran. berdarjah belajar dlm darjah tertentu; berkelulusan darjah tertentu: Mereka memerlukan orang yg ~ sembilan utk memenuhi jawatan itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata darjah


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
degreen 1. unit of measurement, darjah: ~ of longitude, darjah longitud; 30 ~s Fahrenheit, 30 darjah Fahrenheit; an angle of 90 ~s,sudut 90 darjah; 2. stage in scale of intensity, tingkat, tahap: varying ~s of skill, tingkat kemahiran yg berbeza-beza; a high ~ of intelligence,tingkat kecerdasan yg tinggi; 3. extent, /sejauh, setakat/ mana: the ~ of freedom which should be allowed, sejauh mana kebebasan patut dibenarkan; 4. measure, sedikit sebanyak, [or not translated]: we all need a ~ of self-discipline, kita semua memerlukan sedikit sebanyak disiplin diri; to have a considerable ~ of influence, mempunyai pengaruh yg besar; 5. social status, martabat, darjat, taraf: a man of low ~, lelaki yg rendah martabatnya; 6. academic title, ijazah: a master’s ~, ijazah sarjana; 7. (gram.) darjah: the superlative ~, darjah superlatif;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
quotientn 1. (math) hasil bahagi; 2. rate, factor, darjah: intelligence ~, darjah kecerdasan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
visibilityn 1. the degree of clarity of view, darjah penglihatan: ~ was poor at the time of the crash, darjah penglihatan tdk baik sewaktu kapal terbang itu terhempas; fog reduced ~ to a few hundred yards, kabus itu mengurangkan darjah penglihatan kpd beberapa ratus ela; 2. ability to give a clear view, keterlihatan: a car with good front and rear ~, kereta yg keterlihatan depan dan belakangnya adalah baik.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
standard 7. (formerly) grade in primary schools, darjah: her son is only in ~ five, anaknya baru dlm darjah lima; 8. well-established popular song, lagu suka ramai: the singer presented a programme of ~s, penyanyi itu menyampaikan lagu-lagu suka ramai.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
moved. rise in class, naik darjah: with automatic promotion students ~ up every year, dgn adanya kenaikan secara automatik pelajar dapat naik darjah setiap tahun; e. (mil) mara; f. increase, naik: share pricKamus Inggeris-Melayu Dewan
schoolroomn bilik darjah, kelas; (in private house) bilik belajar.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
intelligence quotientn darjah kecerdasan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
knightvt mengurniai [sso] darjah (ke)satria.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
degree of freedomn darjah kebebasan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
class-roomn kelas, bilik darjah.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
123456

Kembali ke atas