Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[da.ya] | داي

Definisi : 1. kekuatan, tenaga, keupayaan, kemampuan: ~ pengangkutan lori itu dua tan sahaja; usaha-usaha utk meninggikan ~ pengeluaran; ~ berfikir; 2. akal, ikhtiar, jalan (utk sesuatu); habis segala ~ habis ikhtiar; seribu ~ bermacam-macam akal (ikhtiar); 3. muslihat, tipu; tipu ~ tipu muslihat; ~ batin kekuatan batin; ~ cipta keupayaan (kebolehan) mencipta; ~ fikir kekuatan atau keupayaan utk menggunakan akal fikiran; ~ ghaib kuasa ghaib (spt kesaktian dsb); ~ gerak kekuatan utk bergerak; ~ ingatan kekuatan atau keupayaan fikiran utk mengingat sesuatu atau seseorang; ~ juang kemampuan utk berjuang atau memperjuangkan sesuatu dgn gigih; ~ kuda (Fiz) unit utk mengukur tenaga (enjin dll), kuasa kuda; ~ penarik (tarik) kekuatan (kebolehan) utk menarik sesuatu (benda, orang, dll); ~ tahan kemampuan utk mempertahankan diri atau bertahan drpd sesuatu ancaman (bahaya, penyakit dsb); ~ usaha = ~ utama kegiatan (usaha) utk memelopori sesuatu; sedaya = sedaya upaya; berdaya 1. mempunyai tenaga, bertenaga, berupaya: mereka sudah terlalu keletihan dan tidak ~ lagi; 2. mempunyai kemampuan (keupayaan): aku tidak ~ membalas budi­nya; tujuannya supaya kita berdisiplin, ber­sistem dan ~ menyelesaikan sesuatu per­soalan yg rumit; 3. mempunyai muslihat (fikiran, ikhtiar); memperdaya, memperdayakan, men­daya, mendayakan menjalankan tipu daya (muslihat), menipu: apabila sudah begitu, mudahlah mereka mendayakan kami spt yg sudah diperdayakannya beberapa orang pelayan; mendayai 1. menipu, mengakali; 2. mem­pengaruhi; 3. memberi tenaga (kekuatan dsb); terdaya termampu, bertenaga, ber­ke­mam­puan, berkeupayaan: jangan-jangan dia tidak ~ hendak menjalankan kerjanya nanti; hanya lima sen minyak utk pelita itu sahaja yg ~ oleh mereka setiap petang; terperdaya terkena tipu daya (muslihat), tertipu; kedayaan kebolehan membuat sesuatu; perdayaan tipu daya, tipu muslihat: tidak baik bertunang lama-lama, takut tidak terlawan ~ iblis nanti; pendayaan perihal (perbuatan) mendayai atau mendayakan, penipuan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[da.ya] | داي

Definisi : ; barat ~ mata angin atau arah di antara barat dgn selatan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[da.ya] | داي

Definisi : 1 tenaga; kekuatan; kemampuan: Dia kehabisan ~ utk mendaki bukit itu. 2 akal; ikhtiar; muslihat: Dia mencari ~ hendak menipu orang itu. ~ cipta kebolehan mencipta. ~ fikir keupayaan atau kekuatan utk menggunakan akal fikiran. ~ ghaib kuasa ghaib. ~ graviti kuasa (tarikan) antara dua benda, terutamanya kuasa yg menarik benda-benda ke bumi. ~ guna kemampuan utk mendatangkan hasil atau faedah: Peladang dan pesawah berusaha utk meningkatkan ~ guna tanah mereka. ~ ingatan keupayaan atau kekuatan utk mengingat sesuatu atau seseorang. ~ juang kemampuan utk mempertahankan atau mencapai sesuatu dgn sungguh-sungguh. ~ kuda satuan utk mengukur tenaga enjin dll. ~ penarik a. kebolehan utk menarik sesuatu. b. kebolehan utk menarik hati orang lain. ~ sawat kuasa atau tenaga yg dikeluarkan (dihasilkan) oleh sesuatu pesawat. ~ utama (usaha) kegiatan atau usaha utk memulakan sesuatu. berdaya bertenaga; berupaya; mampu: Samad tidak ~ hendak mengangkat peti itu. Dia tidak ~ hendak membayar hutang-hutangnya. mendayai 1 memberi daya (kekuatan) kpd. 2 mengenakan pengaruh pd; mempengaruhi. 3 mengenakan tipu helah pd; mengakali. memperdaya melakukan tipu helah (muslihat); menipu: Dlm cerita kanak-kanak, sang kancil selalu ~ binatang-binatang hutan yg lain. terdaya berkemampuan membuat sesuatu; berupaya; bertenaga; terbuat: Tidak ~ olehnya mengangkat tong yg berat itu. terperdaya tertipu: Perempuan itu telah ~ oleh rayuan dan pujukan lelaki yg tidak bertanggungjawab itu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata daya

Puisi
 

Apa daya bajuku ini,
     Begini lemah lagi berlari;
Apa daya hatiku ini,
     Makin dihibur makin berahi.


Lihat selanjutnya...(31)
Peribahasa

Hendak seribu daya,
     tak hendak seribu upaya.

Bermaksud :

Tiap-tiap ada kemahuan, tentu ada jalan.

 

Lihat selanjutnya...(27)

428

Nothing is impossible to a willing heart

Tiada apa yang mustahil bagi orang yang mempunyai tekad atau semangat untuk Berjaya.

Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih

In his heart, there is no such word as ''cannot,'', and he believes that nothing is impossible to a willing heart. True to his principle, he succeeded in his effort to tour the world on bicycle.

Perkataan 'tidak boleh' tidak wujud dalam hatinya, dan dia percaya bahawa hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Dia benar-benar buktikan pegangannya itu apabila dia berjaya menjelajah seluruh dunia dengan menunggang basikal.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(4)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
buah mata kucing. เลว [le:w] ว jahat: อย ่ าคบกั บคนเลว Ja­ ngan berkawan dengan orang jahat. เล ่ ห ์ เหล ี ่ ยม [le:liam] น tipu daya เลหลัง [le:la] ดู ทอดตลาด เลอะ [l] ว berlumuran: เสื้ อผ ้ าของลูกเธอ เลอะโคลนหมด Pakaian anak awak berlu- muran lumpur. เลอะเทอะ [-t] ว comot: ใบหน ้ าของ ช ่ างซ น zaman สมัยเก ่ า [-kau] น zaman dahulu สมัยใหม ่ [-mai] น zaman moden สมาคม [sama:kom] น persatuan สมาชิก [sama:cik] น ahli, anggota สมาธิ [sama:ti] น daya penum­puan สมาน [sama:n] ก 1 (ไมตรี ความสัมพันธ ์ เนื้ อไม ้ ) merapatkan: การเยือน UPSI ของนักศึกษา มอ. สามารถสมานไมตรีระหว ่ างสอง สถาบัน Lawatan siswa PSU ke UPSI da­pat merapatkan
Kamus Thai 2.indb
่ ห์ [-sonte:] น surat layang บั่ น [ban] ก mengerat, memotong บั่ นทอน [-t:n] ก 1 mengurangkan: ยาเสพติดบั ่ นทอนภูมิต ้ านทานร ่ างกายของผู ้ เสพ Dadah mengurangkan daya tahan pe­ nagihnya. 2 melemahkan: การลาออกจาก ตำแหน ่ งของหัวหน ้ าพรรคบั ่ นทอนกำลังใจของ ผู ้ สมัครพรรคนั้ น Peletakan jawatan ke­ tua parti melemahkan semangat calon- calon parti itu dalam pilihan พัด [pat] น 1 kipas ก 2 bertiup: ลมทะเล พัดเข ้ าส ู ่ ฝั่ ง Angin laut bertiup ke pantai. พัดลม [-lom] น kipas angin พัทธยา [pattaya:] ว barat daya พัน 1 [pan] ก membalut: พยาบาลพันแผล คนไข ้ ด ้ วยผ ้ าพันแผล Jururawat membalut luka pesakit dengan pembalut kasa. พันพัว [panpua] ดู พัวพัน พัน 2 [pan] ว ribu: สองพัน
Kamus Thai 2.indb
masuk menyerbu: ท ั นทีที่ ประตู สนามกีฬาเปิดพวกเขาก็กรูเข ้ ามา Sebaik-baik sahaja pintu stadium dibuka mereka masuk menyerbu. กฤษฎีกา [kri  tsadi:ka:] น dekri กล [kon] น muslihat, tipu daya: เจ ้ าของ ร ้ านทองน ั ้นเกือบจะหลงกลผู ้ ร ้ าย Pekedai emas itu hampir terpedaya dengan muslihat penjahat. กลไก [konkai] น mekanisme กลยุทธ ์ [konlayut] น strategi กลวิธี sangat baik. ความจำเป็น [-campen] น keperluan: ผมไม ่ มีความจำเป็นใด ๆ ที่ จะต ้ องพบก ั บคุณ Saya tidak mempunyai apa-apa keper­ luan untuk berjumpa dengan tuan. ความจุ [-cu] น daya muatan: ถ ั งน ้ ำม ั น ปาล ์ มใบนี้ มีความจุ 50 ลิตร Tangki mi­nyak kelapa sawit ini mempunyai daya mua­tan 50 liter. ความเจริญ [-car:n] น

Kembali ke atas