Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[de.ngan] | دڠن

Definisi : 1. (ber)serta, bersama, disertai (oleh), ditemani (oleh): saya pergi menonton wayang ~ adik saya; seorang tua ~ anaknya sekali telah mati terbunuh; 2. kata yg digunakan utk menunjukkan cara sesuatu itu dilakukan (dicapai dll) atau alat dsb yg digunakan: Ahmad membelah durian ~ parang; kerja ini dapat diselesaikan ~ kerjasama yg erat drpd semua pihak; me­nambah ilmu pengetahuan ~ membaca; 3. melawan, menentang: bergaduh ~ adiknya; berperang ~ musuh; 4. kata yg menunjukkan atau menyatakan keadaan (gaya dsb): Ahmad menerima hadiah itu ~ terketar-ketar; men­jerit ~ sekuat hati; menghadapi masalah ~ tenang; 5. oleh, kerana, atas; ~ nama Allah atas nama Allah; ~ yg demikian oleh yg demikian; 6. kata utk menyatakan hubungan kesesuaian (ke­cocokan, keselarasan, dsb): tindakan yg diambil sesuai ~ keadaan; sependapat ~ saya; 7. kata yg menjelaskan sesuatu perolehan (pencapaian dsb): ramai pelajar yg lulus ~ mendapat gred dua; 8. kata yg menunjukkan tumpuan sesuatu perbuatan (sikap, pernyataan, dll): Sukor akan ber­bincang ~ dia sebelum membuat keputusan; barangkali demikian juga halnya ~ cerpen-cerpen di dlm Rintisan; 9. bp pada: ~ dia semua boleh. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[de.ngan] | دڠن

Definisi : 1. sl sahabat, kawan, teman; 2. Mn, sl hamba, sahaya: Datuk Bendahara itu banyak sungguh ~nya; 3. sl saya, aku. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[de.ngan] | دڠن

Definisi : 1 bersama; berserta: Bapanya mengambil parang ~ cangkul lalu pergi ke kebun. 2 memakai atau menggunakan (sesuatu alat): Dia membelah kayu ~ kapak. 3 kata yg menunjukkan atau menyatakan keadaan dll: Ali menerima berita itu ~ sedih dan pilu. Dia lulus ~ mendapat markah tertinggi. 4 oleh; kerana; atas: ~ yg demikian, barulah ia mahu pergi ke sekolah. 5 sama; serupa: Dia sependapat ~ saya. 6 melawan; menentang: Askar-askar itu berperang ~ musuh. Ali bergaduh ~ Ahmad. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata dengan

Puisi
 

Soldadu bercampur dengan lokan,
     Rambutan bercampur dengan pulasan;
Kera lotong tak lalu makan,
     Tupai membawa diri di dahan.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

Air tuba dibalas dengan air susu.

Bermaksud :

Kejahatan dibalas dengan kebaikan. (Bandingkan dengan: Air susu dibalas dengan air tuba).

 

Lihat selanjutnya...(745)

85

You can catch more flies with honey than with vinegar

Untuk menangani kerenah manusia, cara yang lembut atau berbuat baik lebih berkesan daripada cara yang kasar. (Peribahasa ini kadang kala digunakan untuk menyarankan supaya seseorang itu mengampu)

Sembelih ayam dengan pisau, sembelih orang dengan kapas

If you want some secret tips, do not be rude to her. A polite approach is more effective than rudeness and even at times you have to be ingratiating. Take it from me, you can catch more flies with honey than with vinegar.

Jika awak mahu mencungkil petua rahsia, janganlah bersikap biadap terhadapnya. Cara yang penuh sopan santun lebih berkesan meskipun kadang kala awak terpaksa mengampunya. Percayalah cakap saya, sembelih ayam dengan pisau, sembelih orang dengan kapas.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(197)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
nja[ndZA]kata kerjamemijak sesuatu (dengan kuat) dengan sebelah kaki, menghentak.Budok ni tolo do’oh, aku nja tepok ke.[bu.d/ ni t.lo d:/.h A.ku ndZA tE.p/ kE]Budak ini nakal sangat, aku pijak tempang nanti.
jerehek[dZ«.ÄE.hE/]kata kerjamenjawab dengan kasar, menengking.Jawab molek gak, jange dok jerehek gitu.[dZA.wA/ m:.lE/ gA/ dZA.NE do/ dZ«.ÄE.hE/ g:i.tu]Jawab dengan elok, jangan menengking begitu.
lari clubu[lA.Äi tSlu.bu] lari dengan pantas (kerana dikejar sesuatu).Mae lari clubu keno ambak ko anying.[mA.E lA.Äi tSlu.bu k«.n Am.bA/ k A.øiN]Mail berlari dengan pantas kerana dikejar anjing.
senjoh[s«n.dZh]kata kerjamenarik dengan kuat, menyentak.Senjoh kuwak la baru putuh tali tu.[s«n.dZh k:u.wA/ lA bA.Äu pu.tuh tA.li tu]Sentak dengan kuat, baru putus tali tu.
brepah[bÄ«.pAh]kata kerjaberenggang (berkenaan emak dengan anak), berpisah.Adek tok leh berepah lasong denge mok.[A.de/ t/ leh bÄ«.pAh lA.soN d«.NE m/]Adik tak boleh berpisah langsung dengan emak.
jeluwah[dZ«.lu.wAh]kata kerjabergelumang dengan seperti lumpur, debu, darah dan lain-lain, berlumuran.Kaki diyo jeluwah denge seluk ite.[kA.ki di.j dZ«.lu.wAh d«.NE s«.lu/ i.tE]Kakinya berlumuran dengan selut hitam.
samo sendak[sA.m s«n.dA/] berkenaan dengan pakaian yang bersesuaian, berpadanan.Baju ni samo sendak doh denge mung.[bA.dZu ni sA.m s«n.dA/ dh d«.NE muN]Baju ni dah sesuai dengan kamu.
klebek[klE.bE/]kata kerja1. membuka tutupan atau lipatan dengan tangan.Jange dok klebek mulok tu, udoh nengok.[dZA.NE do/ klE.bE/ mu.lo/ tu u.doh n:E.N/]Jangan buka mulut dengan tangan tu, tak elok dipandang.
honyoh[h.øh]kata kerjamemberi sesuatu dengan cara yang tidak sopan atau kasar.Buwi molek gak, jange dok honyoh gitu.[bu.wi m:.lE/ gA/ dZA.NE do/ h.øh g:i.tu]Berilah dengan sopan sikit, jangan kasar begitu.
be dengabE) d«.NA] mendengar dengan teliti dan berhati-hati (secara rahsia).Acu be denga ore dok kecek bowoh rumoh.[A.tSu bE) d«.NA .ÄE d/ k:E.tSE/ b:.wh Äu.mh]Cuba dengar dengan teliti orang bercakap di bawah rumah.
12345678910...

Kembali ke atas