Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[de.ngan] | دڠن

Definisi : 1. (ber)serta, bersama, disertai (oleh), ditemani (oleh): saya pergi menonton wayang ~ adik saya; seorang tua ~ anaknya sekali telah mati terbunuh; 2. kata yg digunakan utk menunjukkan cara sesuatu itu dilakukan (dicapai dll) atau alat dsb yg digunakan: Ahmad membelah durian ~ parang; kerja ini dapat diselesaikan ~ kerjasama yg erat drpd semua pihak; me­nambah ilmu pengetahuan ~ membaca; 3. melawan, menentang: bergaduh ~ adiknya; berperang ~ musuh; 4. kata yg menunjukkan atau menyatakan keadaan (gaya dsb): Ahmad menerima hadiah itu ~ terketar-ketar; men­jerit ~ sekuat hati; menghadapi masalah ~ tenang; 5. oleh, kerana, atas; ~ nama Allah atas nama Allah; ~ yg demikian oleh yg demikian; 6. kata utk menyatakan hubungan kesesuaian (ke­cocokan, keselarasan, dsb): tindakan yg diambil sesuai ~ keadaan; sependapat ~ saya; 7. kata yg menjelaskan sesuatu perolehan (pencapaian dsb): ramai pelajar yg lulus ~ mendapat gred dua; 8. kata yg menunjukkan tumpuan sesuatu perbuatan (sikap, pernyataan, dll): Sukor akan ber­bincang ~ dia sebelum membuat keputusan; barangkali demikian juga halnya ~ cerpen-cerpen di dlm Rintisan; 9. bp pada: ~ dia semua boleh. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[de.ngan] | دڠن

Definisi : 1. sl sahabat, kawan, teman; 2. Mn, sl hamba, sahaya: Datuk Bendahara itu banyak sungguh ~nya; 3. sl saya, aku. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[de.ngan] | دڠن

Definisi : 1 bersama; berserta: Bapanya mengambil parang ~ cangkul lalu pergi ke kebun. 2 memakai atau menggunakan (sesuatu alat): Dia membelah kayu ~ kapak. 3 kata yg menunjukkan atau menyatakan keadaan dll: Ali menerima berita itu ~ sedih dan pilu. Dia lulus ~ mendapat markah tertinggi. 4 oleh; kerana; atas: ~ yg demikian, barulah ia mahu pergi ke sekolah. 5 sama; serupa: Dia sependapat ~ saya. 6 melawan; menentang: Askar-askar itu berperang ~ musuh. Ali bergaduh ~ Ahmad. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata dengan

Puisi
 

Soldadu bercampur dengan lokan,
     Rambutan bercampur dengan pulasan;
Kera lotong tak lalu makan,
     Tupai membawa diri di dahan.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

Air tuba dibalas dengan air susu.

Bermaksud :

Kejahatan dibalas dengan kebaikan. (Bandingkan dengan: Air susu dibalas dengan air tuba).

 

Lihat selanjutnya...(745)

85

You can catch more flies with honey than with vinegar

Untuk menangani kerenah manusia, cara yang lembut atau berbuat baik lebih berkesan daripada cara yang kasar. (Peribahasa ini kadang kala digunakan untuk menyarankan supaya seseorang itu mengampu)

Sembelih ayam dengan pisau, sembelih orang dengan kapas

If you want some secret tips, do not be rude to her. A polite approach is more effective than rudeness and even at times you have to be ingratiating. Take it from me, you can catch more flies with honey than with vinegar.

Jika awak mahu mencungkil petua rahsia, janganlah bersikap biadap terhadapnya. Cara yang penuh sopan santun lebih berkesan meskipun kadang kala awak terpaksa mengampunya. Percayalah cakap saya, sembelih ayam dengan pisau, sembelih orang dengan kapas.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(197)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
kue telipok[ku.we t«.li.po/] penganan berbentuk bintang dibuat daripada tepung pulut yang dicampur dengan santan, gula dan air daun pandan, dimasak dengan cara di alas dengan daun pisang yang dibentuk bulat dan dikukus.   
lutu[lu.tu]kata kerjamembaling dengan sesuatu yang keras.Kepala Ali luke kene lutu dengan batu.[k«.pA.lA A.li lu.k« k«.n« lu.tu d«.NAn bA.tu]Kepala Ali luka kerana dibaling dengan batu.
rak[ÄA/]kata kerjamenindih sesuatu dengan objek yang berat dalam jangka masa yang lama.Wek rak nasik impek dengan batu gileng.[we/ ÄA/ nA.si/ im.pe/ d«.NAn bA.tu gi.leN]Nenek menindih nasi himpit dengan batu giling.
   2. menutup sesuatu dengan pantas.Wek susoh ngat nok tangkap anak ayam tu, pedak aje dengan guni.[we/ su.soh NAt no/ tAN.kAp A.nA/ A.jAm tu p«.dA/ A.dZ« d«.NAn gu.ni]Nenek susah sangat hendak menangkap anak ayam itu, tutup saja dengan guni.
sebam[s«.bAm]kata adjektifberkenaan mulut yang penuh dengan makanan sehingga tidak boleh bercakap, mengunyah dan menelan; seboi.Mulut adek sebam dengan nasi.[mu.lot A.de/ s«.bAm d«.NAn nA.si]Mulut adik penuh dengan nasi.
nujulo[nu.dZu.lo]kata adjektifberkenaan perbualan yang tidak sesuai dengan orang dan situasi.Ayoh koi suke nujulo dengan ketua die.[A.jh kj su.k« nu.dZu.lo d«.NAn k«.tu.wA di.j«]Ayah saya suka nujulol dengan ketuanya.
gelumok[g«.lu.m/]kata kerjamenyelimut badan dengan sesuatu (seperti selimut, kain dan lain-lain).Malam tadi koi gelumok dengan selimot tebe, sebab sejok ngat.[mA.lAm tA.di koj .g«.lu.mut d«.NAn s«.li.mt t«.bE s«.bAb s«.dZo/ NAt]Malam tadi, saya selimut dengan selimut tebal sebab terlalu sejuk.
belonok[b«.l.n/]kata adjektifberkenaan keseluruhan badan seseorang atau haiwan yang berlumuran dengan kotoran.Awok jangan naek, pase kaki tu belonok dengan lumpo.[A.w/ dZA.NAn nA.e/ pA.se kA.ki tu b«.l.n/ d«.NAn lum.po]Awak jangan naik, sebab kaki tu berlumuran dengan lumpur.
nunde[nun.d«]kata kerjamenangkap ikan dengan menggunakan tali tangsi yang ditarik dengan perahu; ngulo.Kalau tok ujan kite boleh nunde.[kA.lAw t/ u.dZAn ki.t« b.leh nun.d«]Kalau hari tidak hujan kita boleh nunde.
ngulo[Nu.lo]kata kerjamenangkap ikan dengan menggunakan tali tangsi yang ditarik dengan perahu; nunde.Kalau hari cerah kite boleh gi ngulo.[kA.lAw hA.Äi tS«.ÄAh ki.t« bo.leh gi Nu.lo]Kalau cuaca baik kita boleh pergi ngulo.
12345678910...

Kembali ke atas