Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : determine

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata diterima

Puisi
 

Jalan-jalan di kaki lima,
     Bawalah pulang ikan gelama;
Budi tuan sudahlah diterima,
     Jadikan hutang selama-lamanya.


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Garam jatuh di air.

Bermaksud :

Nasihat yang diterima dengan baik.

 

Lihat selanjutnya...(11)


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
acceptedadj sudah diterima (umum), tdk dipertikaikan lagi: an ~ custom , adat yg sudah diterima; an ~ fact , kenyataan yg sudah diterima; ~ opinion, pendapat yg /sudah diterima umum, tdk dipertikaikan (lagi)/.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
receivedadj diterima umum: ~ opinion, pendapat yg diterima umum; ~ pronunciation, sebutan yg diterima umum.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
admissibleadj boleh diterima: ~ evidence, bukti yg boleh diterima; ~ claim, tuntutan yg boleh diterima.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
unacceptableadj tdk /dapat, boleh/ diterima: ~ working conditions, keadaan bekerja yg tdk dapat diterima; his rudeness is totally ~ to me, bagi saya, kebiadabannya benar-benar tdk dapat diterima.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
acceptance /find, gain, meet with, win/ ~, diterima: a theory that found ~ in scientific circles , teori yg diterima oleh para ahli sains; his charming manners won him immediate ~ into the community, tingkah lakunya yg menarik menyebabkan dia segera diterima oleh masyarakat itu.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
inadmissibleadj tak boleh diterima: ~ evidence, keterangan yg tak boleh diterima.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
unexceptionableadj (fml) boleh diterima: a man of ~ character, orang yg perangainya boleh diterima.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
unpalatable2. (fig.) tdk dapat diterima: the ~ truth is..., kebenaran yg tdk dapat diterima ialah....Kamus Inggeris-Melayu Dewan
takehard to ~, sukar hendak diterima: they find his criticism hard to ~, mereka mendapati kritikannya sukar hendak diterima;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
musterpass ~, dapat diterima, cukup baik: I am sure your work will pass ~, saya pasti kerja kamu itu akan dapat diterima;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
12345678910...

Kembali ke atas