Maklumat Kata

Kamus Bahasa InggerisDefinisi : n duchy: the ~ of Cornwall, duchy Cornwall. (Kamus Inggeris-Melayu Dewan)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata duchy


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Apakah istilah padanan dalam bahasa Melayu bagi "duchy"? Adakah ia 'duchy' atau 'duci'? Bagaimana pula dengan "principality"? Adakah 'kerajaan kecil' atau 'prinsipaliti'?Istilah bahasa Melayu untuk "duchy" ialah duci. Istilah ini terdapat dalam bidang Sejarah dan maksudnya ialah Wilayah atau orang yang diletakkan di bawah penguasaan Duke. Dalam Kamus Inggeris-Melayu Dewan, "principality" bermaksud kerajaan kecil.  Dalam  bidang Sains Politik dan Sejarah, terdapat istilah "territorial principality" dan padanan bahasa Melayunya ialah wilayah raja. Dalam konteks ini, "principality" merujuk kepada wilayah.Istilah20.02.2014
apakah penterjemahan bahasa melayu bagi nama-nama negara berikut: Czech Republic Faeroe Islands Federal Republic of Germany Perancis Gibraltar Grand Duchy of Luxembourg Greece Greenland Hungary Ireland Italy Kingdom of Belgium Kingdom of Denmark Kingdom of Norway Kingdom of Spain Kingdom of Sweden Kingdom of the Netherlands People's Republic of China Portuguese Republic Principality of Andorra Principality of Liechtenstein Republic of Austria Republic of Bulgaria Republic of Cyprus Republic of Estonia Republic of Finland Republic of Iceland Republic of Indonesia Republic Of Korea Republic of Latvia Republic of Lithuania Republic of Malta Republic of Poland Republic of San Marino Republic of Singapore Republic of Slovenia Romania Saint Pierre and Miquelon Slovak Republic State of Israel Swiss Confederation Ukraine United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland United States of America dan dimanakah sumber rujukan untuk penterjemahan nama negara yang tepat?

Penterjemahan bahasa Melayu bagi nama negara luar adalah seperti yang disenaraikan dalam Garis Panduan Penentuan Nama Geografi,Edisi Kedua, 2006 yang diterbitkan di Malaysia oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.

Penyemakan dan penterjemahan03.12.2014

Kembali ke atas