Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[é.ko.ran] | ايکورن

Definisi : akibat atau perkembangan seterusnya yg timbul drpd sesuatu peristiwa dll, lanjutan (drpd sesuatu yg telah berlaku); (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[é.ko.ran] | ايکورن

Definisi : akibat drpd sesuatu perkara; kesudahan drpd sesuatu kejadian: Dua orang pemuda telah ditahan sbg ~ drpd peristiwa rompakan yg lalu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata ekoran


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Assalamualaikum, Ekoran pertanyaan saya berkaitan penggunaan -nya keada bukan manusia, bolehkan -nya digunakan untuk merujuk binatang atau tumbuhan. Contohnya dalam ayat yang berikut: a. Binatang: 1. Anjing itu mati dilanggar kereta. Bangkainya dibiarkan di tepi jalan. b. Tumbuhan 1. Bawang semakin sukar didapati di pasaran. Harganya meningkat dengan mendadak. Terima kasih

Waalaikummussalam saudara Mohd Januri,

Nya ialah kata ganti diri nama orang ketiga. Oleh itu, penggunaan "nya"  merujuk kepada manusia bukannya merujuk kepada haiwan dan tumbuhan.
Menerusi contoh ayat yang diberikan memadai sekiranya diganti dengan menggunakan perkataan di bawah:

1. Anjing itu mati dilanggar kereta. Bangkai anjing itu dibiarkan di tepi jalan.

2. Bawang semakin sukar didapati di pasaran. Harga bawang meningkat dengan mendadak.

Selain bertindak sebagai kata ganti nama diri orang ketiga 'nya' juga bertindak sebagai kata pembenda/penekan.

Sila rujuk Kamus Dewan Edisi Keempat untuk mengetahui maklumat lanjut.

Tatabahasa08.09.2012
Sebagai makluman, ekoran dari keputusan Mesyuarat Prestasi Hasil Bil 3/ 2015, keputusan telah diambil untuk membincangkan semula kertas cadangan penubuhan Makmal Kastam tersebut. Bahagian Perkhidmatan Teknik Ibu Pejabat adalah dipertanggongjawabkan didalam menyediakan kertas cadangan tersebut.Sebagai makluman, susulan Mesyuarat Prestasi Hasil Bil 3/ 2015, keputusan telah diambil untuk membincangkan semula kertas cadangan penubuhan Makmal Kastam tersebut. Bahagian Perkhidmatan Teknik Ibu Pejabat  dipertanggungjawabkan untuk menyediakan kertas cadangan tersebut.Tatabahasa02.06.2015
Apakah kesalahan istilah dan kesalahan tatabahasa yang terdapat dalam ayat berikut: 1. Hanya dua buah pesawat sahaja yang akan bertolak ke Tokyo di hari ini setelah ditunda selama dua hari ekoran rusuhan di Lapangan Terbang Bangkok.1. Hanya dua buah pesawat sahaja yang akan bertolak ke Tokyo pada hari ini setelah ditunda selama dua hari ekoran rusuhan di Lapangan Terbang Bangkok.Lain-lain29.10.2009
Salam bahagia, sesetengah pelajar begitu ghairah menggunakan kata 'rentetan' untuk mengungkapkan maksud 'ekoran' atau 'akibat' atau 'gara-gara' dalam penulisan karangan. Sudah berkali-kali saya merujuki Kamus Dewan untuk memastikan penggunaan kata itu betul kerana penggunannya begitu lelluasa sekali. Sebagai contohnya, "Penghidupan nelayan di negara kita terancam rentetan pencemaran laut." Ada pula menggunakan frasa 'rentetan itu' untuk membawa maksud 'sebagai akibatnya'. Contohnya, "Renteran iu, remaja ponteng sekolah dan berpelesiran di kompleks beli-belah." Adakah kata 'rentetan' sesuai dalam konteks kedua-dua kalimat tersebut? Sila berikan penjelasan agar semua pengguna bahasa Melalyu mendapat manfaat daripadanya. Salam hormat, Kay Seven, Bukit Mertajam, Pulau Pinang.Rentetan bermaksud deretan peristiwa atau bunyi. Penggunaan perkataan rentetan hendaklah disesuaikan dengan konteks penggunaannya. Dalam hal ini guru boleh memainkan peranan untuk membimbing pelajar menggunakan perkataan yang betul berdasarkan konteks ayat.Makna21.12.2016
Assalamualaikum dan salam sejahtera . Saya ingin bertanya kepada pihak DBP . Guru saya pernah berkongsi maklumat bahawa beliau pernah menghantar sebuah karya kepada DBP dan diterbitkan dan beliau mendapat ganjaran ekoran karya beliau tersebut . Sehubungan dengan itu , masihkah pihak DBP menerima sesebuah karya utk diterbitkan ? Saya ingin menawarkan karya saya jika pihak DBP tidak keberatan kerana saya ingin mencari dana untuk membiayai pelajaran saya ekoran masalah kewangan . Saya berharap ihsan dari pihak DBP untuk membantu saya . Sekian . Wassalam .Kami tidak pasti karya yang tuan maksudkan kerana Bahagian Majalah, DBP menerbitkan karya daripada pelbagai bidang mengikut khalayak sasaran. Secara umumnya tuan boleh menghantar karya kepada Ketua Editor Majalah, Encik Azmi e-mel azmi@dbp.gov.my. Ketua Editor akan menyalur kepada editor majalah yang berkaitan dan jika sesuai dan menepati syarat kelayakan yang ditetapkan, barulah akan diterbitkan.Lain-lain20.12.2015
Apakah kesalahan istilah dan kesalahan tatabahasa yang terdapat dalam ayat berikut: 1. Hanya dua buah pesawat sahaja yang akan bertolak ke Tokyo di hari ini setelah ditunda selama dua hari ekoran rusuhan di Lapangan Terbang Bangkok. 2. Beberapa kawasan-kawasan yang dilimpahi banjir di negeri Pahang akan dimajukan sebagai kawasan pertanian dan ternakan ikan air tawar.

1. Hanya dua buah pesawat sahaja yang akan bertolak ke Tokyo pada hari ini setelah ditunda selama dua hari ekoran rusuhan di Lapangan Terbang Bangkok.

 
2. Beberapa kawasan yang dilimpahi banjir di negeri Pahang akan dimajukan sebagai kawasan pertanian dan ternakan ikan air tawar.

Tatabahasa29.10.2009
Tuan/Puan, adakah perkataan "sambutan" perlu dieja dengan huruf besar apabila disertakan dengan kata nama khas ? Sebagai contoh, frasa "sambutan Hari Guru" atau "Sambutan Hari Guru". Antara kedua-dua frasa ini mana lebihbetul penggunaannya Selain itu, adakah frasa "ekoran daripada itu" betul ? Soalan seterusnya pula berkaitan dengan penggunaan "daripada" dan "dari". Antara frasa"beberapa orang pensyarah dari Universiti Malaya" atau "beberapa orang pensyarah daripada "Universiti Malaya" , manakah lebih betul penggunaannya ? Minta pencerahan. Sekian, terima kasih. :)
  1. Perkataan “sambutan” perlu dieja dengan huruf besar apabila disertakan dengan kata nama khas. Contohnya, Sambutan Hari Guru.
  2. Kedua-dua frasa tersebut boleh digunakan mengikut konteks ayat yang sesuai. Sekiranya perkataan “sambutan” bukan merupakan kata nama khas, frasa yang betul ialah sambutan Hari Guru.
  3. Frasa “ekoran daripada itu” adalah betul dengan mengikut konteks ayat yang sesuai.
  4. Kedua-dua kata sendi nama dalam frasa yang diberikan adalah betul kerana boleh merujuk tempat dan boleh merujuk sumber.

Tatabahasa19.03.2021
apakah penggunaan ungkapan "salam 1 malaysia" itu betul dari segi laras bahasa atau penggunaan bahasa. Jika betul apakah maksudnya "salam 1Malaysia"Ungkapan salam 1 Malaysia wujud ekoran dasar kerajaan terhadap 1 Malaysia yang diucapkan untuk semua rakyat Malaysia berbilang kaum.Lain-lain16.05.2010
Salam pagi, Soalan saya ialah: 1) Yang manakah lebih gramatis: memanggang sate ATAU membakar sate? 2) Yang manakah lebih gramatis: bahan pencemar udara ATAU bahan cemar udara ATAU pencemar udara? 3) Apakah perbezaan antara maksud 'konsep' dan 'prinsip'? Sila berikan contohnya sekali. 4) Yang manakah betul: - ...orang ramai dinasihatkan supaya tidak membakar .... ATAU - ...orang ramai dinasihatkan tidak membakar... 5) Apakah perbezaan maksud antara 'punca' dan 'sumber'. Contoh ayat- Punca-punca pencemaran air ialah... ATAU Sumber pencemaran air ialah... (yang manakah lebih gramatis?) 6) Yang manakah lebih gramatis: - Ekoran daripada masalah jerebu... - Ekoran masalah jerebu... 7) Yang manakah betul / gramatis: - Kesan terhadap manusia ATAU kesan ke atas manusia 8) Yang manakah betul / gramatis: - lain-lain bahan atau bahan-bahan lain 9) Yang manakah betul / gramatis: - kita dapat merasanya dengan tangan - kita dapat merasainya dengan tangan 10) Yang manakah betul / gramatis: - menenggelamkan kawasan bumi yang rendah - meneggelamkan bahagian bumi yang rendah - membanjiri kawasan yang rendah - membanjiri bahagian yang rendah Sekian, terima kasih. CK(1) Frasa memanggang sate dan membakar sate, kedua-duanya betul. 
(2) Frasa yang paling tepat ialah pencemar udara.
(3) Konsep bermaksud pengertian am atau idea ygan mendasari sesuatu, seperti konsep demokrasi tidak bererti kebebasan yang tidak terbatas. Prinsip bermaksud sesuatu yang menjadi dasar atau pegangan, seperti "berdasarkan perinsip kemampuan dan kecekapan".
(4) Frasa yang betul "orang ramai dinasihatkan tidak membakar".
(5) Punca pencemaran air ialah...
(6) Ekoran daripada masalah jerebu...
(7) Kesan terhadap manusia...
(8) Frasa yang betul ialah "bahan-bahan lain".
(9) Kita dapat merasanya dengan tangan.
(10) Membanjiri kawasan yang rendah.
Tatabahasa11.10.2015
Cabaran dan tantangan terhadap bahasa Melayu dalam arus teknologi masa kini amat mencabar. Mohon pandangan dan pendapat tuan/puan bagaimanakah atau apakah langkah yang boleh/perlu diambil dalam usaha untuk membuanakan persuratan Melayu melalui teknologi maklumat dan komunikasi moden masa kini dan masa hadapan? Bagaimana aplikasi seperti facebook, twitter, youtube, web TV DBP dpt membantu dlm hal ini? Bagaimana perancangan E-BUana, E-Pendeta dan lain-lain pula? Mohon maklum bls pihak tuan/puan. Terima kasih.Pada pandangan saya, semua bahasa menghadapi cabaran yang sama ekoran cetusan teknologi maklumat. Dalam konteks bahasa Melayu, pastinya lebih mencabar dan membimbangkan. Suka atau tidak, kita sebagai pendukung bahasa Melayu perlu menghadapi situasi tersebut dengan mengambil peluang menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu dengan menggunakan medium baharu, khususnya media sosial. Oleh sebab itu, segala saluran media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya perlu dimanfaatkan bagi memastikan bahasa Melayu terus segar dan sentiasa dapat memenuhi tuntutan zaman untuk menjadi bahasa moden, bahasa ilmu, dan bahasa budaya tinggi. Peringkat pembinaan ini sudah dimulakan DBP sejak beberapa dekad lalu dan akan berterusan selagi bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebangsaan dan Bahasa rasmi negara. Usaha pembinaan bahasa Melayu oleh DBP sentiasa disemarakkan, terutamanya dalam bidang sistem ejaan, peristilahan, tatabahasa, perkamusan sebutan, dan laras Bahasa.

Sekian, terima kasih.
Lain-lain13.03.2018

Kembali ke atas