Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[é.lék.tro.nik] | ايليکترونيک

Definisi : (éléktronik) 1. bkn elektron; 2. bkn (penggunaan) alat yg dibina (dijalankan) dgn kaedah (prinsip) teknologi elektron: barang-barang ~; 3. cabang fizik dan teknologi yg berkaitan dgn gerak laku, pembangunan, aplikasi dsb litar dan peranti elektronik. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[é.lék.tro.nik] | ايليکترونيک

Definisi : /éléktronik/ ist 1 cabang ilmu fizik yg berkaitan dgn elektron. 2 dijalankan atau dilaksanakan dgn elektron. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata elektronik


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
2551 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau
Kamus Thai 2.indb
เจ ้ าหน ้ าที่ ตำรวจ Dia menunjukkan kad pengenalannya kepada pegawai polis. 2 mempamer- kan: บริษ ั ทอิเล็กทรอนิกส ์ แสดงผลิตภ ั ณฑ ์ ใหม ่ ของบริษ ั ท Syarikat elektronik itu mem- pamerkan produk barunya. 3 berlakon: หนุ ่ มศรรามได ้ แสดงภาพยนตร ์ มาแล ้ วมากกว ่ า 30 เรื่ อง Noom Sornram telah berlakon lebih daripada 30 buah filem

Kembali ke atas