Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Adakah anda bermaksud : emak nya,enaknya,emak nya

Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata emaknya

Puisi
 

Anak ikan jangan digoreng,
     Kalau digoreng hilang lemaknya;
Anak orang jangan dijeling,
     Kalau dijeling marah emaknya.


Lihat selanjutnya...(5)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
tomoleng[t.m.leN]kata kerjaberpaling sekejap.Tomoleng yo omake anake toruih monangih.[t.m.lEN j .mA/.E A.nA/.E t.Äuih m.nA.Nih]Berpaling sekejap saja emaknya, anaknya terus menangis.
mongujai[m.Nu.dZAj]kata kerjamengagah kanak-kanak kecil.Omake, goma bona mongujai anake, sok anake kok manjo.[.mA/.E g.mA b.nA m.Nu.dZAj A.nA/.E s/ A.nA/.E k/ mAn.dZ]Emaknya, suka benar mengagah anaknya, esok anaknya kan manja.
moncocoh I[mn.tS.tSh]kata kerjamasam muka.Dio moncocoh lopeh kono maroh dek omake.[di.j mn.tS.tSh l.pEh k.n mA.Äoh de/ .mA/.E]Dia bermuka masam, lepas kena marah oleh emaknya.
ogun[.gun]kata kerjamenonyoh-nonyoh kepala; sugun.Budak tu solalu kono ogun kek omake sobab tak buek kojo sokolah.[bu.dA/ tu s.lA.lu k.n .gun kE/ .mA/.E s.bAb tA/ bu.we/ k.dZ s.k.lAh]Budak itu selalu kena tonyoh kepala oleh emaknya kerana tidak membuat kerja sekolah.
sugun[su.gun]kata kerjamenonyoh-nonyoh kepala; ogun.Budak tu solalu kono sugun kek omake sobab tk buek kojo sokolah.[bu.dA/ tu s.lA.lu k.n su.gun kE/ .mA/.E s.bAb tA/ bu.we/ k.dZ s.k.lAh]Budak itu selalu kena tonyoh kepala oleh emaknya kerana tidak membuat kerja sekolah.
mongiak[m.Ni.jA/]kata kerjamelekat atau tidak berenggang; bokiak.Budak ni tak mongiak kek omake sojak tadi, nak buek kojo pon tak buleh.[bu.dA/ ni tA/ m.Ni.jA/ kE/ .mA/.E s.dZA/ tA.di nA/ bu.wE/ k.dZ pon tA/ bu.leh]Budak ini tidak berenggang dengan emaknya sejak tadi, hendak membuat kerja pun tidak boleh.
bokiak II[b.ki.jA/]kata kerjamelekat atau tidak berenggang; mongiak.Budak ni tak bokiak kek omake sojak tadi, nak buek kojo pon tak buleh.[bu.dA/ ni tA/ b.ki.jA/ kE/ .mA/.E s.dZA/ tA.di nA/ bu.wE/ k.dZ pon tA/ bu.leh]Budak ini tidak berenggang dengan emaknya sejak tadi, hendak membuat kerja pun tidak boleh.

Kembali ke atas