Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ét.nik] | ايتنيک

Definisi : (étnik) bkn bangsa manusia: ia juga tidak memaksa perubahan terhadap kepercayaan agama atau membuang unsur ~ sesuatu kaum; masyarakat majmuk mempunyai kelompok ~ yg hidup berlainan, tetapi di bawah sistem politik yg sama. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata etnik


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
Senarai kata sapaan etnik-etnik di malaysiaJawapan kepada permintaan saudara memerlukan kajian dan penyelidikan. Saudara boleh membuat rujukan di Pusat Dokumentasi Bahasa Melayu DBP atau di perpustakaan di IPTA atau IPTS.  Lain-lain19.06.2008
Apakah perbezaan maksud istilah antara kaum dan etnik. Adakah tepat etnik Melayu, etnik Cina dan etnik India digunakan untuk menggambarkan masyarakat majmuk. Atau istilah yang lebih tepat kaum yang biasa digunakan sekarang. Terima kasih

Maksud:

Etnik -  1. Bukan bangsa manusia
            2. Berkaitan dengan kumpulan sosial yang mempunyai persamaan dalam budaya

Kaum - 1. puak, suku bangsa
            2. jenis bangsa

Masyarakat majumuk - 1) masya­rakat yang terdiri dairpada beberapa kaum (suku bangsa) atau bangsa. 2) masyarakat yang terdiri daripada beberapa bangsa (kumpulan etnik atau suku bangsa dan sebagainya).

Pada kebiasaannya, yang sering digunakan adalah kaum bagi merujuk Melayu, Cina dan India di Malaysia.

Lain-lain08.10.2015
Selamat Tahun Baru ! Apakah bezanya 'bangsa' dan 'etnik' ? Contoh; Bangsa ; Melayu Etnik : ? atau Etnik ; Melayu Bangsa; ?Bangsa ialah jenis manusia daripada satu asal keturunan; atau kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Etnik berkenaan bangsa manusia. Kedua-duanya mempunyai maksud yang hampir sama, kita boleh sahaja menggunakan frasa bangsa Melayu atau etnik Melayu. Walau bagaimanapun bangsa Melayu telah mantap penggunaannya dalam kalangan masyarakat.Makna08.01.2015
peranan bahasa dalam hubungan etnikDalam hubungan etnik, bahasa memainkan peranan penting sebagai alat perpaduan melalui hubungan komunikasi sosial sama ada dalam sistem persekolahan, urusan perniagaan, pentadbiran, dan teknologi maklumat. Setiap etnik mempunyai bahasa masing-masing, ini menyebabkan wujud jurang komunikasi sosial. Oleh yang demikian, melalui satu bahasa komunikasi yang diguna pakai secara meluas seperti bahasa kebangsaan, maka bahasa kebangsaan menjadi penghubung setiap etnik untuk berkomunikasi secara berkesan. Hasilnya akan wujud persefahaman dan kerjasama erat antara etnik.  Lain-lain15.03.2008
As salam.. Saya nak tanya tajuk mana yang lebih sesuai dan tiada unsur kesalahan BM. 1. Pencetus Keeratan Hubungan Etnik melalui Makanan Masyarakat India 2. Pencetus Keeratan Hubungan Etnik dalam Makanan Masyarakat India 3. Pencetus Keeratan Hubungan Etnik dalam Kepelbagaian Makanan Etnik India 4. Makanan Masyarakat India Menjadi Pencetus Keeratan Hubungan Etnik. Jika tuan/puan mempunyai idea yang lain, saya amat berbesar hati untuk menerimanya. Kerjasama daripada pihak tuan/puan amatlah saya hargai. Terima Kasih.Cadangan kami, "Makanan India mengeratkan hubungan etnik" atau "Makanan India menyatukan etnik".Tatabahasa12.04.2013
Apakah yang dimaksudkan dengan sebutan etnik?Perkataan yang berkaitan dengan etnik seperti Iban, Kadazan dan lain-lain. Setiap etnik mempunyai bahasa masing-masing. Saudara boleh merujuk buku-buku ini untuk panduan, iaitu:

1. Hubungan etnik di Malaysia oleh Zaid Ahmad, Dr.[et.al]

2. Ikatan etnik dan kelas di Malaysia Sanusi Osman UKM Bangi 1989

3. Pembangunan etnik di Malaysia Hasnah Hussiin PEMIKIR 01/04/2007

4. Pengaruh nilai-nilai etnik dalam pengurusan organisasi di Malaysia Rusinah Siron Dewan Ekonomi

Istilah18.06.2010
1. Yang mana lebih tepat: Dakwah Merentasi Etnik atau Dakwah Merentas Etnik? 2. Nabi Musa a.s. salah seorang rasul ululazmi. Sewaktu baginda mendakwahi Firaun...Soalan saya: baginda dalam ayat tersebut seharusnya ditulis sebagai Baginda atau baginda? Terima kasihMerentas etnik lebih tepat.Lain-lain17.07.2019
maksud perkataan hubungan dan hubungan etnik... sekian,

Menurut Kamus Dewan Edisi ke-4, hubungan ialah kaitan, pertalian, sangkut paut. Hubungan etnik pula perkaitan atau pertalian antara etnik atau kaum. Untuk keterangan lanjut sila rujuk IPTA/IPTS bidang sosiologi dan antropologi.

Makna12.08.2009
huraian tentang hubungan etnik,integrasi dan menangani cabaran

Pertanyaan saudara memerlukan kajian dan penyelidikan. Saudara boleh merujuk buku-buku ini untuk panduan, iaitu:

1. Hubungan etnik di Malaysia oleh Zaid Ahmad, Dr.[et.al]

2. Ikatan etnik dan kelas di Malaysia Sanusi Osman UKM Bangi 1989

3. Pembangunan etnik di Malaysia Hasnah Hussiin PEMIKIR 01/04/2007

4. Pengaruh nilai-nilai etnik dalam pengurusan organisasi di Malaysia Rusinah Siron Dewan Ekonomi

Saudara juga boleh membuat rujukan di Pusat Dokumentasi Melayu, DBP setelah mendaftar sebagai ahli Rakan Dewan atau di mana-mana perpustakaan untuk tujuan penyelidikan.

Lain-lain16.02.2009
1. Setiap etnik dan subetnik pasti mahu menggunakan dan "mengekalkan" dialek dan bahasa masing-masing sebagai sesuatu yang perlu diwarisi dan diperturunkan kepada generasi yang seterusnya. 2. Memang tidak ada masalah untuk "mengekalkan" bahasa dan budaya masing- Kata kerja masing. adakah mengekalkan merupakan kata kerja? kata kerja transitif aktif?Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Dalam konteks ayat yang diberikan, "mengekalkan" ialah kata kerja aktif transitif kerana kata kerja (mengekalkan) mempunyai frasa nama (dialek dan bahasa)  untuk melengkapkan maksud.Tatabahasa24.03.2012
12345

Kembali ke atas