Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ét.nik] | ايتنيک

Definisi : (étnik) bkn bangsa manusia: ia juga tidak memaksa perubahan terhadap kepercayaan agama atau membuang unsur ~ sesuatu kaum; masyarakat majmuk mempunyai kelompok ~ yg hidup berlainan, tetapi di bawah sistem politik yg sama. (Kamus Dewan Edisi Keempat)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata etnik


Istilah Bahasa Melayu

Istilah SumberIstilah SasarBidangSubbidangHuraian
ethnic nationhoodkenegaraan rumpun etnikSejarahTiadaKenegaraan berdasarkan kumpulan etnik iaitu kumpulan manusia yang berasal dan mempunyai satu agama, bahasa, budaya serta keturunan yang sama dalam sesebuah negara.
communalperkaumanSains PolitikPolitik PerbandinganMasyarakat yang dicirikan oleh unsur-unsur etnik seperti agama, bahasa dan budaya. Dalam pensegmenan ini, unsur perkauman akan membentuk nilai sosial yang dikenaIi sebagai subbudaya. Subbudaya ini akan mencorakkan pelbagai aspek kehidupan sosial seperti kekeluargaan, penempatan, bahasa, organisasi, pendidikan dan kegiatan ekonomi. Subbudaya yang dominan juga akan mempengaruhi hubungan sosial yang terjaIin antara satu etnik dengan etnik yang lain. Dalam masyarakat yang sebegini, institusi sosial yang terbentuk akan melambangkan identiti etnik masing-masing. Hal ini secara tidak langsung menjadikan struktur masyarakat didominasi oleh elemen perkauman serta akan mewujudkan sentimen dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik masyarakat tersebut. Situasi ini menjadikan struktur dan hubungan sosial masyarakat amat rapuh dan sensitif serta mudah mencetuskan konflik. Contohnya, kehidupan sosial, ekonomi dan politik India, Fiji dan Sri Lanka jelas berasaskan perkauman.
ethnic cleansingpembersihan etnikUndang-undangUndang-undang AntarabangsaPerbuatan ganas dan ancaman yang bertujuan untuk menyingkirkan sesuatu kumpulan. Contohnya, serangan terhadap penduduk awam di sesebuah kawasan untuk mengusir mereka dari kawasan tersebut. Serangan itu dilakukan supaya dapat diwujudkan sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia yang sama dari segi etnik, agama, budaya atau sejarah. Pembersihan etnik merupakan jenayah terhadap kemanusiaan. Istilah ini asalnya digunakan oleh pelaku dalam Peperangan Balkan. Dalam kes Karadzic, Tribunal Jenayah Antarabangsa bekas Yugoslavia menentukan kewujudan polisi pembersihan etnik berdasarkan pemisahan secara sistematik lelaki dan wanita bukan Serbia, pemenjaraan lelaki dan wanita bukan Serbia dalam pusat-pusat tahanan, pengeboman sesebuah bandar untuk mengusir penduduk bukan Serbia, dan penubuhan kem-kem yang menumpukan kepada perbuatan merogol, kehamilan paksa dan pelacuran paksa terhadap wanita-wanita bukan Serbia.
plural societymasyarakat majmukSains PolitikPolitik PerbandinganMasyarakat yang mengandungi beberapa etnik yang dicirikan dengan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan tempat tinggal. Perbezaan etnik ini mengurangkan perhubungan antara satu dengan yang lain. Interaksi minimum hanya terdapat di pasar dalam urusan jual beli apabila mereka terpaksa bertemu. Jenis pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat ini juga terbahagi mengikut kaum. Walau bagaimanapun penduduk yang majmuk ini berada dalam satu pemerintahan dan mereka akur dengan kerajaan tersebut. Idea ini diperkenalkan oleh J.S. Furnivall yang mengkaji masyarakat Indonesia dan Burma ketika mereka masih berada dalam zaman penjajahan. Masyarakat majmuk menurut Furnivall ini tidak wujud lagi tetapi kepelbagaian tersebut masih terdapat dalam beberapa masyarakat yang memiliki beberapa etnik yang berbeza seperti Malaysia, Sri Lanka dan Fiji. Masyarakat ini tidak lagi berada dalam zaman penjajahan dan interaksi antara kaum juga sudah banyak bertambah.
heterogenous societymasyarakat heterogenSains PolitikPolitik PerbandinganMasyarakat kompleks yang terdiri daripada berbilang etnik dengan pelbagai amalan agama, bahasa, budaya dan warna kulit. Dalam masyarakat heterogen, tidak wujud satu unsur identiti yang jelas bagi satu-satu kelompok masyarakat. Perbezaan ini tidak terbatas kepada unsur etnik dan budaya semata-mata tetapi juga dari sudut jenis pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, gender dan kelas. Masyarakat ini lebih kompleks daripada masyarakat majmuk yang melihat perbezaan kaum itu selari dengan perbezaan bahasa, agama dan budaya. Dalam masyarakat heterogen ini, perbezaan juga boleh terdapat dalam satu kaum. Contohnya, masyarakat metropolitan kota yang besar seperti Kuala Lumpur, London dan New York merupakan masyarakat heterogen.
ethnicetnikGeografiTiadaTiada
ethnicetnikPerubatanTiadaBerkaitan dengan kumpulan sosial yang mempunyai persamaan di dalam budaya dan ciri-ciri fizikal.
segregationpengasinganSains PolitikPolitik PerbandinganPemisahan yang dilakukan terhadap individu, kelompok dan petempatan. Pemisahan ini dilaksanakan dengan memindahkan kelompok yang sedia ada melalui suatu rancangan yang rapi berasaskan etnik, agama, warna kulit atau status sosial. Pemisahan ini dilakukan sama ada untuk kepentingan etnik tertentu, dasar warna kulit, layanan yang tidak sama atau untuk mengelak masyarakat ini bercampur antara satu sama lain. Contohnya, dasar Aparteid yang pemah diamalkan di Afrika Seletan yang mengasingkan penduduk kulit putih dengan kulit hitam.
ethnic originasal etnikGeografiTiadaTiada
ethnic minorityminoriti etnikGeografiTiadaTiada
12345678910...

Kembali ke atas