Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[fa.é.dah] | فاءيده

Definisi : (faédah) 1. guna, manfaat: apa ~nya mencintai orang yg tidak mencintai kita; 2. bayaran yg dikenakan atas pinjaman atau kredit, bunga: kakitangan kerajaan diberi pinjaman perumahan atas kadar ~ 4% setahun; ~ terakru faedah terkumpul yg belum dijelaskan; berfaedah berguna, bermanfaat, memberi keuntungan: nampaknya tidaklah ~ negara yg berjiran menentang satu sama lain. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[fa.é.dah] | فاءيده

Definisi : /faédah/ 1 sesuatu yg mendatangkan kebaikan; guna: Buah kelapa banyak ~nya. 2 sejumlah wang yg diperoleh apabila menyimpan wang di sesebuah bank dll (utk jangka masa tertentu); bunga; laba; untung: Bank perdagangan memberikan kadar ~ yg tinggi utk wang simpanan para pelanggannya. 3 sejumlah wang yg perlu dibayarkan apabila meminjam wang dr bank dll: Kebanyakan bank mengenakan kadar ~ 10% utk wang yg dipinjamkannya. berfaedah mendatangkan faedah; memberikan kebaikan atau keuntungan; berguna: Tidak ~ lagi kita menunggu di sini kerana sudah sebegini lama, yg ditunggu tak kunjung tiba. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata faedah

Peribahasa

Menuntut piutang lapuk.

Bermaksud :

Mengerjakan sesuatu yang tidak mendatangkan faedah.

 

Lihat selanjutnya...(13)


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
working2. non-professional, especially one doing manual job, buruh: social and medical benefits for the ~ people, faedah-faedah sosial dan perubatan utk kaum buruh;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
benefitn 1. advantage, good, faedah, manfaat: this is of great ~ to me, ini mendatangkan faedah yg besar kpd saya; education brings many ~s, pelajaran mendatangkan manfaat yg banyak; 2. (payment, allowance) faedah: unemployment ~, faedah pengangguran; medical ~, faedah perubatan; 3. (attrib) for charity, amal, kebajikan: a ~ concert, konsert amal; for the ~ of, a. for fulfilling the needs of, utk keperluan; b. for safeguarding the interests of, utk kepentingan; c. for the advantage, good of, utk /faedah, manfaat/; give so. the ~ of the doubt, percaya akan kata-kata sso sungguhpun berasa sangsi;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
ordinaryadj 1. normal, common, biasa: just wear your ~ clothes, pakailah pakaian biasamu; he pretended to be an ~ tourist, dia berpura-pura sbg pelancong biasa; in ~ times, we would have offered you more perks, pd waktu-waktu biasa, kami dapat memberikan faedah-faedah istimewa yg lebih kpd tuan; the ~ reader would not notice this, pembaca biasa tdk akan nampak perkara ini; it happened on one of those ~ working days, kejadian itu berlaku pd salah satu hari bekerja yg biasa; 2. quite dull, sederhana: he’s a very ~ sort of person, dia orang yg sangat sederhana; a student of very ~ ability, pelajar yg kebolehannya sangat sederhana; 3. (of an undergraduate degree) biasa;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
accidentaladj 1. unintentional, (secara) tdk sengaja: an ~ blow, pukulan yg tdk sengaja; ~ death, kematian /akibat, yg disebabkan oleh/ kemalangan; 2. by coincidence, secara kebetulan: an ~ meeting, pertemuan secara kebetulan; 3. subsidiary, tambahan: ~ benefits, faedah-faedah tambahan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
interesthave so’s ~s at heart, mengambil berat ttg kepentingan sso; 5. money charged or paid for the use of money, faedah, bunga: high ~ rates, kadar faedah yg tinggi; an ~-free loan, pinjaman tanpa faedah; he had to pay 10% ~ on the loan, dia dikehendaki membayar faedah 10% atas pinjaman tersebut; 6. share in business etc, kepentingan: his ~ in the business is very small, kepentingannya dlm perniagaan itu sangat sedikit;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
benefit~ /from, by/ st, mendapat /faedah, manfaat/ drpd: he did ~ from experience, dia mendapat faedah drpd pengalaman itu; our company will ~ from the tariff changes, syarikat kita akan mendapat manfaat drpd perubahan tarif ini.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
supplementary benefit n (UK) faedah tambahan: he was on ~ while looking for a job, dia mendapat faedah tambahan sementara mencari kerja.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
profitvi gain benefit, mendapat /faedah, manfaat, untung/:she has ~ed greatly from the course, dia mendapat faedah yg banyak drpd kursus itu;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
benefitvt /memberi, mendatangkan/ /faedah, manfaat/ kpd, menguntungkan: the irrigation project will ~ the farmers, projek tali air itu akan mendatangkan faedah kpd petani;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
mortgage3. interest paid on above amount, faedah atas gadai janji: he’s having difficulty keeping up with his ~ payments, dia menghadapi masalah utk membayar faedah atas gadai janjinya;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
1234567

Kembali ke atas