Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[fa.sih]/[fa.sih] | فصيح

Definisi : 1. lancar dan baik sebutannya (ketika bercakap-cakap), petah; ~ lidah = berlidah ~ lancar dan mudah bercakap, pandai berkata-kata; 2. lancar dan baik sebutannya (apabila bertutur dlm sesuatu bahasa lain), petah: ~ berbahasa Perancis; memfasihkan menjadikan fasih (berkata-kata atau bertutur dlm sesuatu bahasa), memetahkan; kefasihan perihal fasih, kepetahan: ~nya bertutur dlm bahasa Melayu membanggakan kami; ~ berkata-kata. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[fa.sih]/[fa.sih] | فصيح

Definisi : lancar dan baik sebutannya (ketika bercakap); petah: Anak itu telah ~ bercakap. ~ lidah, = berlidah ~ a. lancar dan baik lafaznya. b. pandai berkata-kata. kefasihan keadaan atau sifat fasih; kepetahan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata fasih


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
อ [c:] ก mengacungkan, mendekat­ kan: ผู ้ ร ้ ายจ ่ อปลายดาบที่ คอของเศรษฐี Penja­ hat mengacungkan hujung pedangnya ke leher hartawan itu. จ ้ อ [c:] ว 1 petah, fasih: หลังจากอยู ่ ที่ กัวลาลัมเปอร ์ นักศ ึ กษา ม.อ. พูดภาษามลายูจ ้ อไปเลย Se­telah tinggal di Kuala Lumpur, pela­ jar PSU sudah petah berbahasa Mela­ yu. 2 becok: เด็ก
Kamus Thai 2.indb
] ว 1 lancar: แม ่ น ้ ำเจ ้ าพระยา ตอนล ่ างเดินเรือได ้ คล ่ อง Kapal boleh bela- yar dengan lancar di hilir sungai Chao Phraya. 2 fasih: รุสลีพูดภาษาอ ั งกฤษคล ่ อง Rusli bercakap bahasa Inggeris de­ ngan fasih. 3 cekap: แม ้ ว ่ าอายุเขาจะมากแล ้ วแต ่ เขาก็ย ั งทำงานคล ่ องอยู ่ Walaupun dia sudah berumur tetapi masih cekap be­kerja. = คล ่ องแคล ่ ว

Kembali ke atas