Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[fi.zik] | فيزيک

Definisi : cabang ilmu sains yg mengkaji sifat-sifat jirim dan tenaga (spt haba, cahaya, bunyi, graviti, magnetisme) dan perkaitan antara semua unsur ini. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[fi.zik] | فيزيک

Definisi : , = ilmu ~ cabang ilmu sains ttg tenaga dan jirim (spt haba, cahaya, bunyi). (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata fizik


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
physical4.of natural features of earth’s surface, fizikal: he studies ~ geography, dia belajar geografi fizikal; 5. of or relating to physics, fizik: ~ chemistry, kimia fizik; ~ changes, perubahan-perubahan fizik; 6. (colloq), (euphem) treating roughly, kasar: they threatened to get ~ if he did not tell them what they wanted to know, mereka mengancam utk bertindak dgn kasar jika dia tdk memberitahu mereka ttg apa yg mereka hendak tahu; the opponents made a rather ~ tackle for the ball, pihak lawan membuat satu takel yg agak kasar utk mendapatkan bola;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
physicistn ahli fizik.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
solid-state physics n fizik keadaan pepejal.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
nuclear physicsn ilmu fizik nukleus.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
health physicsn ilmu fizik kesihatan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
closed bookn sst yg asing: physics is a ~ to me, fizik adalah sst yg asing bagi saya.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
theoreticaladj 1. based on theory, teori: ~ physics, ilmu fizik teori; a ~ study of the universe, kajian teori ttg alam semesta;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
third classadj kelas ketiga: he got a ~ honours in physics, dia mendapat ijazah kepujian kelas ketiga dlm fizik;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
epochn zaman:the splitting of the atom marked a new ~ in physics, pembelahan atom menandakan satu zaman baru dlm ilmu fizik; an ~ of rapid technological developments, zaman pembangunan teknologi yg pesat.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
ambitionn cita-cita: to have great ~, mempunyai cita-cita tinggi; the Chair of Physics was her ~, menyandang Kerusi Fizik menjadi cita-citanya.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
123

Kembali ke atas