Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
kata (kata nama)
Bersinonim dengan ucap, tutur, bicara, cakap, nyata, titah, sabda, firman, lafaz, sebut, ujar, syarah, bahas;,
Kata Terbitan : sekata, katakan, berkata, berkata-kata, mengata, mengatakan, memperkatakan, terkata, perkataan,


Istilah MABBIM

Istilah SumberIstilah IndonesiaIstilah BruneiIstilah MalaysiaBidang
prepositional phrasefrasa preposisionalfrasa preposisionalfrasa kata depan/ frasa preposisiLinguistik
noun phrasefrasa nominalfrasa kata namarangkai kata nama/frasa namaLinguistik
noun phrase initiatorinisiator frasa nominapemula frasa kata namapemula frasa namaLinguistik
phrasefrasafrasarangkai kata/frasaLinguistik
phrasefrasafrasafrasa/rangkai kataKesusasteraan
qualifying phrasefrasa pemerifrasa peneranganrangkai kata penerang/frasa penerangLinguistik
phrasal verbverba frasalkata kerja frasafrasa kerja/frasa verbaLinguistik
noun clusterfrasa nominal/gugus nominalgugus kata namarangkap nama/gugus namaLinguistik

Kembali ke atas